• Δίδακτρα στα δημόσια σχολεία ή κουπόνια εκπαίδευσης;

  Του Δημήτρη Σταύρου

  Στην ήδη αρνητική χροιά που έχει δοθεί στο κίνητρο του κέρδους στην εκπαίδευση από μερίδα της ελληνικής κοινωνίας, ήρθε να προστεθεί και η πρόταση του βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Σύριζα, κ. Α. Τριανταφυλλίδη, περί «πλεοναζουσών αποδοχών (των εκπαιδευτικών) από τη συνδρομή του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων μέσα από μια διαδικασία δίκαιης – αναλογικής επιβάρυνσης με βάση τη φορολογική τους δήλωση». (Αυγή, 9-01-2016). Όπως τόνισε και η Φιλελεύθερη Συμμαχία σε πρόσφατη ανακοίνωσή της (13-01-2016), διέφυγε του κ. Τριανταφυλλίδη το γεγονός ότι οι γονείς ήδη επιβαρύνονται με σημαντικά «δίδακτρα» μέσω των φόρων που καταβάλλουν για το εκπαιδευτικό σύστημα και δεν είναι δυνατόν να ενισχυθεί η οικονομική τους αφαίμαξη.

  ΣΥΝΕΧΕΙΑ

 • Θεσμοί

  Θεσμοί

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  Η σωστή λειτουργία των θεσμών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μια ελεύθερη κοινωνία. Η δημοκρατία και το κράτος δικαίου αποτελούν τα θεμέλια των προτάσεών μας:

  • Η δημοκρατία είναι το σύστημα που διασφαλίζει ότι η κυβέρνηση ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες της πλειοψηφίας όσο και των μεμονωμένων πολιτών. Για το λόγο αυτό τα δημοκρατικά συντάγματα έχουν δύο μέρη: α) την περιγραφή της δημοκρατικής διαδικασίας και της λειτουργίας του κράτους και β) τον καθορισμό των ορίων στο τι μπορεί να αποφασίζεται συλλογικά. Στη δημοκρατία η εκάστοτε πλειοψηφία δεν επιτρέπεται να καταπατά τα δικαιώματα των μειοψηφιών ή των ατόμων.
  • Το κράτος δικαίου διασφαλίζει ότι, κατ’ ελάχιστον, οι κανόνες είναι σαφείς και κατανοητοί, εφαρμόζονται αμερόληπτα και οριοθετούν σφαίρες προσωπικής αυτονομίας στο όριο των οποίων κάποιος είναι ελεύθερος από αυθαίρετη εξουσία ή κυριαρχία.

  ΣΥΝΤΑΓΜΑ

  Θεωρούμε ότι το ισχύον Σύνταγμα είναι φλύαρο και εξόχως κρατικιστικό, με αποτέλεσμα ελάχιστοι Έλληνες να γνωρίζουν το περιεχόμενό του. Πιστεύουμε ότι το Σύνταγμα πρέπει να είναι σαφές, κατανοητό και σύντομο, ώστε να μπορούν να το διαβάσουν και να το κατανοήσουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, στους οποίους τελικά και επαφίεται η τήρησή του. Οι βασικοί στόχοι του πρέπει να είναι:

  • Η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων.
  • Η περιγραφή του γενικού πλαισίου λειτουργίας της δημοκρατίας, του κράτους και των θεσμών.
  • Η διασφάλιση της διάκρισης και της ανεξαρτησίας μεταξύ νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας.

  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

  Συνήθως, όταν οι πολίτες ή οι πολιτικοί βλέπουν ένα πρόβλημα, ψάχνουν την ευκολότερη λύση: την ψήφιση ενός νόμου. Στη συνέχεια βέβαια οι νόμοι αυτοί δεν εφαρμόζονται, εφαρμόζονται αποσπασματικά και συνήθως προκαλούν νέα προβλήματα. Και για την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται ψηφίζονται νέοι νόμοι, δημιουργώντας νέα προβλήματα. Και φυσικά η ψήφιση όλων αυτών των νόμων περιορίζει την ελευθερία των ανθρώπων και στραγγαλίζει την επιχειρηματική δραστηριότητα και επιπλέον απαξιώνει την ίδια την έννοια του νόμου. Εμείς, αντίθετα, πιστεύουμε ότι όταν υπάρχει αμφιβολία για το βέλτιστο τρόπο αντιμετώπισης ενός προβλήματος, είναι καλύτερα να μην ψηφίζεται κάποιος νόμος, αλλά να επιτρέπεται στους ανθρώπους και στους εθελοντικούς θεσμούς να το αντιμετωπίσουν χωρίς παρεμβάσεις. Επιπλέον θεωρούμε ότι το νομοθετικό σώμα πρέπει να έχει ως στόχο την αύξηση της προσωπικής ελευθερίας και όχι τον περιορισμό της, πιστεύουμε δηλαδή ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, πρέπει να αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος των προσπαθειών του στην κατάργηση νόμων και όχι στην ψήφιση νέων.

  ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

   Θεωρούμε ότι το ισχύον εκλογικό σύστημα καλλιεργεί την πόλωση και οδηγεί στο δικομματισμό. Πιστεύουμε στην ανάγκη συνεργασιών και θεωρούμε ότι η καθιέρωση της απλής αναλογικής θα συμβάλει στην βελτίωση του πολιτικού κλίματος.

  ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

  Ο σεβασμός των ατομικών δικαιωμάτων αποτελεί τη βάση ολόκληρου του προγράμματός μας. Θεωρούμε ότι τα ατομικά δικαιώματα είναι απαραβίαστα. Κάθε άτομο έχει αναφαίρετο δικαίωμα να αυτοπροσδιορίζεται όπως επιθυμεί, να εκδηλώνει τη θρησκεία, την εθνική του καταγωγή, τη γλώσσα ή τις πεποιθήσεις του, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, καθώς επίσης και το δικαίωμα να επιχειρεί, να ιδρύει θρησκευτικούς φορείς, οργανώσεις, σχολεία και ενώσεις. Κάθε άτομο έχει αναφαίρετο δικαίωμα στη ζωή, στην ελευθερία, στην ιδιοκτησία της περιουσίας που απέκτησε νόμιμα, όπως επίσης και στην ελευθερία διαχείρισης του σώματός του στη ζωή και στο θάνατο. Τα δικαιώματα αυτά προσδιορίζουν τον ιδιωτικό χώρο κάθε ατόμου και δεν είναι ούτε συλλογικά ούτε αθροιστικά – εκατό χιλιάδες άτομα δεν μπορούν να επιβάλλουν σε ένα τις δικές τους προσεγγίσεις στα θέματα αυτά.

  Πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να γίνεται ουδεμία διάκριση με βάση τη φυλή, τη θρησκεία, το φύλο, την ηλικία, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό ή εξαιτίας προσωπικών μη-εγκληματικών δραστηριοτήτων.

  ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

  Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα των ανθρώπων να λατρεύουν οποιοδήποτε θεό και να συμμετέχουν σε θρησκευτικές δραστηριότητες που δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα άλλων. Πιστεύουμε στον αυστηρό διαχωρισμό πολιτείας και θρησκευτικών οργανισμών και θεωρούμε ότι οι νόμοι του κράτους πρέπει να έχουν αποκλειστικά και μόνο κοσμικούς σκοπούς, να είναι ουδέτεροι απέναντι στις θρησκείες και να μην οδηγούν σε εμπλοκή πολιτείας και εκκλησίας.

  Προτείνουμε:

  • την πλήρη ανεξαρτητοποίηση όλων των θρησκευτικών οργανισμών και τη μετατροπή τους σε μη κερδοσκοπικά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου,
  • καταγραφή των δαπανών που έχει πραγματοποιήσει το κράτος υπέρ της εκκλησίας, καθώς και αποτίμηση της αξίας της εκκλησιαστικής περιουσίας που τυχόν βρίσκεται σήμερα στον έλεγχο του κράτους, ώστε να αποφασιστεί αν και σε ποιο βαθμό η περιουσία αυτή θα επιστραφεί στην εκκλησία,
  • τη φορολόγηση των εισοδημάτων και της ακίνητης περιουσίας των θρησκευτικών οργανώσεων βάσει της νομοθεσίας που ισχύει για τα εισοδήματα των μη κερδοσκοπικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου,
  • την αφαίρεση από όλους τους θρησκευτικούς φορείς των διοικητικών και δικαστικών αρμοδιοτήτων που τους έχουν εκχωρηθεί από το κράτος και
  • τη διαγραφή από το Σύνταγμα κάθε αναφοράς σε θέματα θρησκείας.

  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

  Θεωρούμε ότι οι τεράστιες καθυστερήσεις στην απόδοση της δικαιοσύνης ισοδυναμούν με κατάργηση του κράτους δικαίου, μετατρέποντας την κοινωνία σε ζούγκλα όπου νόμος είναι το «δίκιο» του ισχυρότερου. Οι καθυστερήσεις αυτές οφείλονται σε πολλαπλούς παράγοντες και η αντιμετώπισή τους απαιτεί τη λήψη μιας σειράς μέτρων:

  • Αντιμετώπιση της πολυνομίας. Η απονομή της δικαιοσύνης επιβραδύνεται και η ισονομία πλήττεται εξαιτίας του γεγονότος ότι υπάρχουν πολλοί, διάσπαρτοι και συχνά αντικρουόμενοι νόμοι που επιδέχονται πολλαπλών ερμηνειών. Η συνηθισμένη απάντηση στο θέμα αυτό είναι η κωδικοποίηση της νομοθεσίας. Εμείς, αντίθετα, θεωρούμε ότι, αν το κοινοβούλιο συνεχίσει να ψηφίζει νέους νόμους και τα Υπουργεία να εκδίδουν νέες αποφάσεις με τους ίδιους ρυθμούς, οποιαδήποτε προσπάθεια κωδικοποίησης είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Θεωρούμε ότι η λύση είναι η δραστική διεύρυνση της σφαίρας στην οποία οι άνθρωποι ενεργούν και συνεργάζονται ελεύθερα χωρίς κρατική παρέμβαση.
  • Αποποινικοποίηση αδικημάτων. Η Δικαιοσύνη και η Αστυνομία δαπανούν υπερβολικούς πόρους στην αντιμετώπιση «εγκλημάτων χωρίς θύματα», όπως η χρήση ναρκωτικών και η πορνεία. Και όπως όλοι γνωρίζουμε η ποινικοποίηση όχι μόνο δεν εξαλείφει τη χρήση ναρκωτικών και την πορνεία αλλά αντίθετα εκτρέφει την εγκληματικότητα. Εμείς, αντίθετα, πιστεύουμε ότι καμία συναλλαγή μεταξύ συναινούντων ενηλίκων δεν θα πρέπει να θεωρείται έγκλημα –μια και οι συναλλαγές αυτές δεν έχουν θύματα– και συνεπώς προτείνουμε την πλήρη αποποινικοποίηση της χρήσης ναρκωτικών καθώς και της πορνείας.
  • Ανάπτυξη των θεσμών διαιτησίας και διαμεσολάβησης. Στην Ελλάδα οι θεσμοί, αλλά και η κουλτούρα, διαιτησίας και διαμεσολάβησης είναι ανύπαρκτοι, με αποτέλεσμα οι διαφορές είτε να μην επιλύονται, καταργώντας τις αρχές του κράτους δικαίου, είτε να οδηγούνται στις δικαστικές αίθουσες. Εμείς πιστεύουμε ότι οι διαφορές μεταξύ ανθρώπων ή εταιρειών πρέπει να αντιμετωπίζονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό εξωδικαστικά.
  • Ανάπτυξη πληροφοριακών υποδομών. Μέχρι σήμερα τα έργα πληροφορικής στο χώρο της δικαιοσύνης είναι αποσπασματικά και δεν βοηθούν ούτε στην αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του συστήματος, ούτε και στην απλοποίηση του έργου των δικηγόρων και των πολιτών που προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητη η ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων για το σύνολο των ροών της δικαιοσύνης, η οποία όχι μόνο θα συμβάλει στην επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης, αλλά αυξήσει και τη διαφάνεια.

  ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

  Θεωρούμε ότι ο βασικός ρόλος της αστυνομίας είναι η υπεράσπιση των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών και ότι η άσκηση βίας από το κράτος πρέπει να είναι αυστηρά περιορισμένη, να χρησιμοποιείται ως τελευταία επιλογή και να κρίνεται πιο αυστηρά από άλλες εκφράσεις της βίας στην κοινωνία. Οραματιζόμαστε μια Αστυνομία ψύχραιμη, επαγγελματική, καλά εκπαιδευμένη και εξοπλισμένη, που επικεντρώνει τη δράση της στην πρόληψη και όχι στην καταστολή, δίνοντας προτεραιότητα στη σωματική ακεραιότητα των πολιτών αλλά και των ίδιων των αστυνομικών.

  Προτείνουμε τη χρήση προσωπικών καμερών για κάθε αστυνομικό, η οποία έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τα περιστατικά αστυνομικής βίας, αλλά και ψευδών καταγγελιών πολιτών για την αστυνομία, το δραστικό περιορισμό των μονάδων ΜΑΤ –η επιχειρησιακή δράση των οποίων έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι συχνά προκαλεί περισσότερα προβλήματα απ’ όσα προσπαθεί να λύσει– και την εκπαίδευση όλων των αστυνομικών στη διαχείριση έκρυθμων καταστάσεων.

  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Θεωρούμε ότι η Δημόσια Διοίκηση θα πρέπει να είναι μικρή, επιτελική, αποτελεσματική και να έχει ως βασικό στόχο τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος μέσα στο οποίο πολίτες και επιχειρήσεις μπορούν να επιδιώκουν ανεμπόδιστα τους στόχους τους, με την προϋπόθεση ότι δεν καταπατούν τα δικαιώματα τρίτων. Στην κατεύθυνση αυτή η Δημόσια Διοίκηση θα πρέπει να απέχει πλήρως από κάθε μορφής επιχειρηματική δραστηριότητα και να επιτρέπει στον ιδιωτικό τομέα να παρέχει ένα μεγάλο μέρος δημόσιων αγαθών, όπως η παιδεία και η υγεία.

  Παράλληλα θεωρούμε απαραίτητη τη συνεχή απλοποίηση των διαδικασιών και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων που θα υποστηρίζουν τη Δημόσια Διοίκηση, αλλά και ένα σύστημα στοχοθεσίας και αξιολόγησης όλων των Υπηρεσιών αλλά και των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης.

  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ

  Πιστεύουμε ότι οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται σε όσο το δυνατό πιο κοντινό στον πολίτη επίπεδο. Συνεπώς υποστηρίζουμε τη διοικητική αποκέντρωση και την εκχώρηση ευθυνών και αρμοδιοτήτων σε μια οικονομικά και διοικητικά ανεξάρτητη τοπική αυτοδιοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να καταργηθεί η κρατική επιχορήγηση των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και τα έσοδά της να βασίζονται αποκλειστικά σε ανταποδοτικά δημοτικά τέλη.

 • Η Ελλάδα στον κόσμο

  Η Ελλάδα στον Κόσμο

  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

  Πρωταρχικός μας στόχος είναι η ανάπτυξη πολιτικών, πολιτιστικών και οικονομικών σχέσεων με τις γειτονικές χώρες και ο σταδιακός περιορισμός της ανάγκης διατήρησης ισχυρών αμυντικών δυνάμεων. Μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι η ένταξη όλων των γειτονικών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

  ΑΜΥΝΑ

  Θεωρούμε ότι η υποχρεωτική στράτευση αποτελεί καταπάτηση της ατομικής ελευθερίας. Παράλληλα γνωρίζουμε ότι οι σύγχρονες αμυντικές ανάγκες και η πολυπλοκότητα των οπλικών συστημάτων επιβάλουν την ύπαρξη στελεχιακού δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης. Αναγνωρίζοντας τη δυσκολία άμεσης αλλαγής των επιχειρησιακών αναγκών των ένοπλων δυνάμεων προτείνουμε τη σταδιακή κατάργηση της υποχρεωτικής θητείας, τη δημιουργία ενός μικρού, κατάλληλα καταρτισμένου και εξοπλισμένου επαγγελματικά στρατού και τη δημιουργία εθνοφρουράς που θα συγκροτηθεί σε εθελοντική βάση.

  Προτείνουμε το δραστικό εξορθολογισμό των ελληνικών αμυντικών δαπανών με:

  • περαιτέρω μείωση των «δαπανών προσωπικού» ως ποσοστού των συνολικών δαπανών,
  • κατάργηση των διάσπαρτων και στρατηγικώς ασήμαντων στρατοπέδων,
  • κατάργηση της νομοθεσίας που προσθέτει ένα πρόσθετο 3% επί των δαπανών προμήθειας αμυντικού υλικού υπέρ του ταμείου συντάξεων των Ενόπλων Δυνάμεων,
  • αναθεώρηση του μοντέλου συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων (π.χ. τεθωρακισμένα, ελικόπτερα, αεροσκάφη κλπ) προς την κατεύθυνση της στρατηγικής εκχώρησης (outsourcing) μέσω διεθνών διαγωνισμών σε μία πλήρως ιδιωτική και ανταγωνιστική αμυντική βιομηχανία και
  • ανάληψη ουσιαστικών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο του NATO και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας για διακρατικές συνεργασίες σε αμυντικές προμήθειες.

  Γνωρίζουμε ότι ο ευαίσθητος τομέας της αμυντικής βιομηχανίας δεν λειτουργεί ως ελεύθερη αγορά, αλλά και ότι η διεθνής πρακτική έχει δείξει ότι οι αμυντικές βιομηχανίες δεν χρειάζεται να παραμένουν υπό κρατικό έλεγχο προκειμένου να είναι ανταγωνιστικές και εξωστρεφείς. Προτείνουμε:

  • την άμεση ιδιωτικοποίηση όλων των αμυντικών βιομηχανιών ή το κλείσιμό τους σε περίπτωση μη εξεύρεσης αγοραστή ή αυτοδιαχείρισης από το προσωπικό τους,
  • την πλήρη εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών αμυντικών δαπανών που αποσκοπούν στην καθιέρωση διαφάνειας και ίσης αντιμετώπισης προμηθευτών και
  • την επένδυση ενός μικρού μέρους των αμυντικών δαπανών σε έρευνα & τεχνολογία με βάση μια νέα εθνική στρατηγική και ενθάρρυνση του clustering και συνεργατικών προγραμμάτων ανάπτυξης νέων προϊόντων μεταξύ βιομηχανιών, πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και μικρομεσαίων εταιρειών.

  ΕΥΡΩΠΗ

  Θεωρούμε τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη αδιαπραγμάτευτες. Παράλληλα, όμως, οραματιζόμαστε μια Ευρωπαϊκή Ένωση λιγότερο γραφειοκρατική, που δεν αυξάνει σταδιακά τις αρμοδιότητές της εις βάρος της εθνικής ανεξαρτησίας των Κρατών μελών. Επίσης πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει:

  • να καταργήσει την Κοινή Αγροτική Πολιτική, επιτυγχάνοντας άμεση μείωση των τιμών των τροφίμων και του ύψους του κοινοτικού προϋπολογισμού, καθώς και δραστική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των αγροτικών πληθυσμών των αναπτυσσόμενων χωρών,
  • να καταργήσει όλους τους δασμούς, τις ποσοστώσεις και κάθε άλλο περιορισμό στο εμπόριο με όλες τις χώρες του κόσμου, επιτυγχάνοντας άμεση μείωση των τιμών όλων των προϊόντων, καθώς και δραστική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου παγκοσμίως και
  • να απελευθερώσει πλήρως την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά υπηρεσιών, επιτυγχάνοντας άμεση μείωση των τιμών, βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της ευρωπαϊκής οικονομίας γενικότερα.

  ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

  Πιστεύουμε στο δικαίωμα των ανθρώπων να μεταναστεύουν και γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι δεν εγκαταλείπουν την πατρίδα τους παρά μόνο όταν υπάρχει ανάγκη. Επίσης γνωρίζουμε ότι είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι οι μετανάστες συμβάλλουν δραστικά στην οικονομική ανάπτυξη.

  Παράλληλα, όμως, γνωρίζουμε ότι η ανεξέλεγκτη και απρογραμμάτιστη είσοδος μεταναστών σε συνδυασμό με την παντελή ανικανότητα του Κράτους να αντιμετωπίσει την κατάσταση έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα.

  Βασική προτεραιότητα της οικονομικής μας πολιτικής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η άρση των περιορισμών στο εμπόριο, που εμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών, δημιουργώντας κύματα οικονομικών μεταναστών, αλλά και η διατήρηση της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή μας.

  Θεωρούμε αυτονόητη τη χορήγηση πολιτικού ασύλου σε ανθρώπους που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους για λόγους ασφαλείας και επιπλέον προτείνουμε τη δημιουργία ενός συστήματος ελεγχόμενης εισόδου μεταναστών, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό, καθώς επίσης και τις δυνατότητες ενσωμάτωσής τους. Παράλληλα θεωρούμε ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της αστυνόμευσης με στόχο την προστασία τόσο των Ελλήνων πολιτών, όσο και των ίδιων των μεταναστών που υποφέρουν εξίσου από την έλλειψη ασφάλειας.
  Όσον αφορά τους μετανάστες που βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα προτείνουμε:

  • αυτόματη χορήγηση ιθαγένειας σε όλους όσους γεννιούνται σε ελληνικό έδαφος, ή έχουν φοιτήσει τουλάχιστον έξι χρόνια σε ελληνικό σχολείο,
  • δυνατότητα χορήγησης ιθαγένειας σε μετανάστες με βάση κριτήρια που διασφαλίζουν την ενσωμάτωσή τους,
  • απλοποίηση της διαδικασίας χορήγησης άδειας παραμονής και
  • χορήγηση δικαιώματος ψήφου στις δημοτικές εκλογές σε όλους του νόμιμους κατοίκους της ελληνικής επικράτειας ανεξαρτήτως καταγωγής ή ιθαγένειας.
 • Οικονομία

  Οικονομία

  ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

  Τα δημόσια ελλείμματα και ο κρατικός δανεισμός οδήγησαν την Ελλάδα στη χρεοκοπία. Πιστεύουμε ότι η λύση των δημοσιονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα βρίσκεται στον περιορισμό των κρατικών αρμοδιοτήτων και τον εξορθολογισμό των δαπανών και θεωρούμε ότι το Σύνταγμα πρέπει να απαγορεύει ρητά την αύξηση του κρατικού δανεισμού και τη δημιουργία δημόσιων ελλειμμάτων.

  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

  Πιστεύουμε ότι το φορολογικό σύστημα πρέπει να είναι διαφανές, δίκαιο, σταθερό, αποτελεσματικό και ανταποδοτικό και γνωρίζουμε ότι ένα τέτοιο σύστημα αυξάνει τις επενδύσεις, συμβάλει στην ανάπτυξη και περιορίζει τη φοροδιαφυγή. Προτείνουμε:

  • τη θέσπιση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων με έναν μοναδικό χαμηλό συντελεστή (Flat-Tax),
  • την κατάργηση της προκαταβολής και των παρακρατήσεων φόρου,
  • την κατάργηση όλων των επί μέρους φοροαπαλλαγών, μια και η προστασία των αδυνάτων εξασφαλίζεται από το ελάχιστο βασικό εισόδημα,
  • την κατάργηση όλων των φόρων υπέρ τρίτων,
  • τη σταδιακή μείωση του ΦΠΑ σε έναν ενιαίο χαμηλό συντελεστή και
  • την κατάργηση της φορολογίας ακινήτων και την εκχώρηση στην τοπική αυτοδιοίκηση της δυνατότητας να επιβάλει φορολογία με αυστηρά ανταποδοτικά κριτήρια.

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

  Θεωρούμε ότι το κράτος δεν πρέπει να ασκεί κανενός είδους επιχειρηματική δραστηριότητα και ότι ο ρόλος του πρέπει να περιορίζεται στη διασφάλιση των κανόνων του ανταγωνισμού. Προτείνουμε:

  • την κατάργηση όλων των ρυθμίσεων που δημιουργούν κλειστά επαγγέλματα, αλλά και συμβάλλουν στον περιορισμό του ανταγωνισμού θέτοντας εμπόδια στη δημιουργία επιχειρήσεων,
  • την κατάργηση των περισσότερων αδειοδοτήσεων και την αντικατάστασή τους με αντίστοιχες πιστοποιήσεις από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, που επιτρέπουν την εύκολη ίδρυση επιχειρήσεων αλλά και την πλήρη ενημέρωση των πολιτών,
  • την κατάργηση όλων των περιορισμών που αφορούν στις επιτρεπόμενες ώρες λειτουργίας επιχειρήσεων και καταστημάτων και
  • την ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ώστε να μπορεί να επιτελέσει με επιτυχία το έργο της, δηλαδή την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού.

  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

  Προτείνουμε την πλήρη απελευθέρωση στον τομέα των διαδικασιών δήλωσης, μεταβίβασης και υποθήκευσης της ακίνητης περιουσίας με την δυνατότητα σε ιδιωτικούς οργανισμούς να προσφέρουν υπηρεσίες Υποθηκοφυλακείου και Κτηματολογίου.

  ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

  Ονειρευόμαστε έναν κόσμο στον οποίο το χρήμα δεν αποτελεί κρατικό μονοπώλιο και οι Κεντρικές Τράπεζες δεν έχουν τη δυνατότητα να καταστρέφουν τις αποταμιεύσεις των πολιτών μέσω της τεχνητής πρόκλησης πληθωρισμού. Πιστεύουμε ότι σήμερα η καλύτερη επιλογή για την Ελλάδα είναι η παραμονή στην Ευρωζώνη και θεωρούμε ότι αποτελεί αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών και των επιχειρήσεων να αποταμιεύουν ή να επενδύουν τα χρήματά τους ελεύθερα σε όποια χώρα του κόσμου επιθυμούν.

  Προτείνουμε τη σταδιακή αύξηση των απαιτήσεων κεφαλαιοποίησης και ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών πάνω από τα όρια που επιβάλλουν οι διεθνείς και Ευρωπαϊκές συνθήκες, ώστε να αυξηθεί η φερεγγυότητά τους.

  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

  Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει ξανά μια ανταγωνιστική, οικονομικά αυτοδύναμη, ποιοτική γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία αρκεί να μην υπάρχει ουδεμία παρέμβαση από το Ελληνικό Κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούμε ότι το κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχουν αποκλειστικά εποπτικό ρόλο και να συμβάλλουν στη συνεχή ενημέρωση, κατάρτιση και εκπαίδευση των αγροτών.

  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

  Η Ελλάδα διαθέτει μοναδικά τουριστικά χαρακτηριστικά, τα οποία δεν αξιοποιούνται επαρκώς εξαιτίας του κρατικού παρεμβατισμού, της ανυπαρξίας χωροταξικού σχεδιασμού και χρήσεων γης και της έλλειψης υποδομών. Οι συνθήκες αυτές οδηγούν σε μια άναρχη ανάπτυξη, μια και συχνά ωφελούν επιχειρηματίες που είναι διατεθειμένοι να παρακάμψουν το ασφυκτικό νομοθετικό πλαίσιο. Προτείνουμε το δραστικό περιορισμό των αρμοδιοτήτων του κράτους και την εκχώρηση των υπολοίπων στην τοπική αυτοδιοίκηση.

  ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ, ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ

  Η ναυτιλία είναι σήμερα η μοναδική ελεύθερη αγορά στην Ελλάδα, μια και δεν υπόκειται ουσιαστικά στον έλεγχο του κράτους. Η επιτυχία της δεν αποτελεί λοιπόν για μας έκπληξη, αλλά παράδειγμα προς μίμηση. Το γεγονός αυτό γίνεται ακόμα πιο προφανές αν συγκρίνουμε τη ναυτιλία με την ακτοπλοΐα, η οποία υπόκειται στο στενό έλεγχο του κράτους και φυσικά αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα.

  Παράλληλα γνωρίζουμε ότι πολλά νησιά παραμένουν σήμερα απομονωμένα, αλλά και ότι αρκετά από αυτά άνθισαν επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εκμεταλλευόμενα περιόδους διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας, ακριβώς όπως ανθίζουν σήμερα οι Ειδικές Οικονομικές Ζώνες στην Κίνα, αλλά και κρατίδια με ελεύθερη οικονομία όπως το Χονγκ Κόνγκ και η Σιγκαπούρη
  Προτείνουμε τη διατήρηση της πλήρους αυτονομίας της ναυτιλίας, την αντίστοιχη πλήρη απελευθέρωση και κατάργηση κάθε κρατικής επιχορήγησης στην ακτοπλοΐα και την απαλλαγή των κατοίκων και των επιχειρήσεων απομονωμένων νησιών από την καταβολή κάθε μορφής φόρου.

 • ποιότητα ζωής

  Ποιότητα ζωής

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

  Θεωρούμε ότι η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα κάθε ελεύθερης κοινωνίας και γνωρίζουμε ότι η οικονομική ευημερία συμβάλει στην προστασία αυτή. Θεωρούμε ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης της πίεσης που ασκείται στους φυσικούς πόρους είναι:

  • η οικονομία της αγοράς, η οποία μέσω της αύξησης των τιμών των σπάνιων πόρων οδηγεί στη σταδιακή μείωση της κατανάλωσής τους και στη δημιουργία κινήτρων για την εξεύρεση υποκατάστατων και
  • η προστασία του δικαιώματος της ιδιοκτησίας, μια και προβλήματα όπως η ατμοσφαιρική μόλυνση, η ηχορύπανση, η υπεραλίευση, η καταστροφή των δασών κ.α. αποτελούν παραδείγματα καταπάτησης του δικαιώματος της ιδιοκτησίας.

  Αν τα προβλήματα αυτά δεν αντιμετωπιστούν άμεσα, οι μελλοντικές γενιές θα στερηθούν τη δίκαιη κληρονομιά τους. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στην πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και να λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές συνέπειες κάθε έργου ή πολιτικής.

  Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» προσφέρει οικονομικά κίνητρα που συνδυάζουν τις οικονομικές δραστηριότητες με την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος. Προτείνουμε τη χρήση περιβαλλοντικού φόρου, όχι για την αύξηση των δημοσίων εσόδων, αλλά για την αποτροπή της αλόγιστης επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και την ενθάρρυνση της μετάβασης σε διαρκώς καθαρότερες τεχνολογίες και σε μια πιο φιλική προς το περιβάλλον οικονομική συμπεριφορά.

  Επίσης θεωρούμε ότι συχνά η απλούστερη και αποτελεσματικότερη λύση για την προστασία του περιβάλλοντος είναι η αντιμετώπιση της «τραγωδίας των κοινών» με την πολυετή μίσθωση δημόσιας περιουσίας, προσφέροντας τα απαραίτητα κίνητρα για την ενίσχυση των φυσικών πόρων και συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη.

  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

  Θεωρούμε ορθή την απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, αλλά παράλληλα θεωρούμε απαράδεκτη την απαγόρευση του καπνίσματος σε ιδιωτικούς χώρους όπως μπαρ, καφετέριες και εστιατόρια, μια και η απαγόρευση αυτή καταπατά το δικαίωμα της ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων.

  ΕΝΕΡΓΕΙΑ

  Τα προβλήματα παραγωγής, μεταφοράς και χρήσης ενέργειας, σε συνδυασμό με την αλματώδη αύξηση της ζήτησης στις αναπτυσσόμενες χώρες και τις ανησυχίες για την κλιματική αλλαγή δημιουργούν σημαντική αβεβαιότητα. Ο ασφαλής και βιώσιμος ενεργειακός εφοδιασμός των ευρωπαϊκών οικονομιών, οι ανανεώσιμες πηγές, η μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση και τα διευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα αποτελούν βασικές προτεραιότητες της πολιτικής μας.
  Θεωρούμε ότι η σταθερότητα του ρυθμιστικού περιβάλλοντος είναι απαραίτητη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της ενεργειακής πολιτικής της χώρας και προτείνουμε να δοθεί έμφαση:

  • στην ενίσχυση των διακρατικών ενεργειακών δικτύων, αλλά και τη διασύνδεση περισσότερων νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
  • στη διευκόλυνση του ελευθέρου και υγιούς ανταγωνισμού στην ενεργειακή αγορά,
  • στην εφαρμογή τιμολόγησης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με ενιαίο ύψος για όλη την οικονομία που θα προσδιορίζεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με ενιαίο τρόπο,
  • στην εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε όλους τους τομείς και ιδίως τον δημόσιο και τον κτιριακό και
  • στην εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής για την αξιοποίηση της βιομάζας και των αποβλήτων για ενεργειακούς σκοπούς, όπως επίσης και για τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς, με δράσεις και στον τομέα των ενεργειακών γεωργικών καλλιεργειών.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

  Είμαστε αντίθετοι στην κρατική ιδιοκτησία οποιουδήποτε μέσου μαζικής ενημέρωσης και σε κάθε μορφή κρατικής λογοκρισίας. Προτείνουμε την ιδιωτικοποίηση της κρατικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης και την κατάργηση όλων των νόμων που ρυθμίζουν τη λειτουργία των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, εφημερίδων, περιοδικών και βιβλίων. Παράλληλα προτείνουμε τη δημοπράτηση συχνοτήτων χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό στις επιτρεπόμενες χρήσεις (ραδιοφωνία, τηλεόραση, τηλεπικοινωνίες κ.λπ.).

  Θεωρούμε ότι η ελευθερία του λόγου πρέπει να προστατεύεται συνταγματικά και να ισχύει για όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και τους απλούς πολίτες.