Navigation

Οικονομία

Οικονομία

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα δημόσια ελλείμματα και ο κρατικός δανεισμός οδήγησαν την Ελλάδα στη χρεοκοπία. Πιστεύουμε ότι η λύση των δημοσιονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα βρίσκεται στον περιορισμό των κρατικών αρμοδιοτήτων και τον εξορθολογισμό των δαπανών και θεωρούμε ότι το Σύνταγμα πρέπει να απαγορεύει ρητά την αύξηση του κρατικού δανεισμού και τη δημιουργία δημόσιων ελλειμμάτων.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Πιστεύουμε ότι το φορολογικό σύστημα πρέπει να είναι διαφανές, δίκαιο, σταθερό, αποτελεσματικό και ανταποδοτικό και γνωρίζουμε ότι ένα τέτοιο σύστημα αυξάνει τις επενδύσεις, συμβάλει στην ανάπτυξη και περιορίζει τη φοροδιαφυγή. Προτείνουμε:

  • τη θέσπιση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων με έναν μοναδικό χαμηλό συντελεστή (Flat-Tax),
  • την κατάργηση της προκαταβολής και των παρακρατήσεων φόρου,
  • την κατάργηση όλων των επί μέρους φοροαπαλλαγών, μιας και η προστασία των αδυνάτων εξασφαλίζεται από το ελάχιστο βασικό εισόδημα,
  • την κατάργηση όλων των φόρων υπέρ τρίτων,
  • τη σταδιακή μείωση του ΦΠΑ σε έναν ενιαίο χαμηλό συντελεστή και
  • την κατάργηση της φορολογίας ακινήτων και την εκχώρηση στην τοπική αυτοδιοίκηση της δυνατότητας να επιβάλει φορολογία με αυστηρά ανταποδοτικά κριτήρια.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Θεωρούμε ότι το κράτος δεν πρέπει να ασκεί κανενός είδους επιχειρηματική δραστηριότητα και ότι ο ρόλος του πρέπει να περιορίζεται στη διασφάλιση των κανόνων του ανταγωνισμού. Προτείνουμε:

  • την κατάργηση όλων των ρυθμίσεων που δημιουργούν κλειστά επαγγέλματα, αλλά και συμβάλλουν στον περιορισμό του ανταγωνισμού θέτοντας εμπόδια στη δημιουργία επιχειρήσεων,
  • την κατάργηση των περισσότερων αδειοδοτήσεων και την αντικατάστασή τους με αντίστοιχες πιστοποιήσεις από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, που επιτρέπουν την εύκολη ίδρυση επιχειρήσεων αλλά και την πλήρη ενημέρωση των πολιτών,
  • την κατάργηση όλων των περιορισμών που αφορούν στις επιτρεπόμενες ώρες λειτουργίας επιχειρήσεων και καταστημάτων και
  • την ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ώστε να μπορεί να επιτελέσει με επιτυχία το έργο της, δηλαδή την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Προτείνουμε την πλήρη απελευθέρωση στον τομέα των διαδικασιών δήλωσης, μεταβίβασης και υποθήκευσης της ακίνητης περιουσίας με την δυνατότητα σε ιδιωτικούς οργανισμούς να προσφέρουν υπηρεσίες Υποθηκοφυλακείου και Κτηματολογίου.

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ονειρευόμαστε έναν κόσμο στον οποίο το χρήμα δεν αποτελεί κρατικό μονοπώλιο και οι Κεντρικές Τράπεζες δεν έχουν τη δυνατότητα να καταστρέφουν τις αποταμιεύσεις των πολιτών μέσω της τεχνητής πρόκλησης πληθωρισμού. Πιστεύουμε ότι σήμερα η καλύτερη επιλογή για την Ελλάδα είναι η παραμονή στην Ευρωζώνη και θεωρούμε ότι αποτελεί αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών και των επιχειρήσεων να αποταμιεύουν ή να επενδύουν τα χρήματά τους ελεύθερα σε όποια χώρα του κόσμου επιθυμούν.

Προτείνουμε τη σταδιακή αύξηση των απαιτήσεων κεφαλαιοποίησης και ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών πάνω από τα όρια που επιβάλλουν οι διεθνείς και Ευρωπαϊκές συνθήκες, ώστε να αυξηθεί η φερεγγυότητά τους.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει ξανά μια ανταγωνιστική, οικονομικά αυτοδύναμη, ποιοτική γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία αρκεί να μην υπάρχει ουδεμία παρέμβαση από το Ελληνικό Κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούμε ότι το κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχουν αποκλειστικά εποπτικό ρόλο και να συμβάλλουν στη συνεχή ενημέρωση, κατάρτιση και εκπαίδευση των αγροτών.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η Ελλάδα διαθέτει μοναδικά τουριστικά χαρακτηριστικά, τα οποία δεν αξιοποιούνται επαρκώς εξαιτίας του κρατικού παρεμβατισμού, της ανυπαρξίας χωροταξικού σχεδιασμού και χρήσεων γης και της έλλειψης υποδομών. Οι συνθήκες αυτές οδηγούν σε μια άναρχη ανάπτυξη, μια και συχνά ωφελούν επιχειρηματίες που είναι διατεθειμένοι να παρακάμψουν το ασφυκτικό νομοθετικό πλαίσιο. Προτείνουμε το δραστικό περιορισμό των αρμοδιοτήτων του κράτους και την εκχώρηση των υπολοίπων στην τοπική αυτοδιοίκηση.

ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ, ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ

Η ναυτιλία είναι σήμερα η μοναδική ελεύθερη αγορά στην Ελλάδα, μια και δεν υπόκειται ουσιαστικά στον έλεγχο του κράτους. Η επιτυχία της δεν αποτελεί λοιπόν για μας έκπληξη, αλλά παράδειγμα προς μίμηση. Το γεγονός αυτό γίνεται ακόμα πιο προφανές αν συγκρίνουμε τη ναυτιλία με την ακτοπλοΐα, η οποία υπόκειται στο στενό έλεγχο του κράτους και φυσικά αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα.

Παράλληλα γνωρίζουμε ότι πολλά νησιά παραμένουν σήμερα απομονωμένα, αλλά και ότι αρκετά από αυτά άνθισαν επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εκμεταλλευόμενα περιόδους διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας, ακριβώς όπως ανθίζουν σήμερα οι Ειδικές Οικονομικές Ζώνες στην Κίνα, αλλά και κρατίδια με ελεύθερη οικονομία όπως το Χονγκ Κόνγκ και η Σιγκαπούρη
Προτείνουμε τη διατήρηση της πλήρους αυτονομίας της ναυτιλίας, την αντίστοιχη πλήρη απελευθέρωση και κατάργηση κάθε κρατικής επιχορήγησης στην ακτοπλοΐα και την απαλλαγή των κατοίκων και των επιχειρήσεων απομονωμένων νησιών από την καταβολή κάθε μορφής φόρου.

Επόμενη σελίδα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Top