Navigation
Ποιότητα ζωής

Ποιότητα ζωής

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Θεωρούμε ότι η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα κάθε ελεύθερης κοινωνίας και γνωρίζουμε ότι η οικονομική ευημερία συμβάλει στην προστασία αυτή. Θεωρούμε ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης της πίεσης που ασκείται στους φυσικούς πόρους είναι:

  • η οικονομία της αγοράς, η οποία μέσω της αύξησης των τιμών των σπάνιων πόρων οδηγεί στη σταδιακή μείωση της κατανάλωσής τους και στη δημιουργία κινήτρων για την εξεύρεση υποκατάστατων και
  • η προστασία του δικαιώματος της ιδιοκτησίας, μια και προβλήματα όπως η ατμοσφαιρική μόλυνση, η ηχορύπανση, η υπεραλίευση, η καταστροφή των δασών κ.α. αποτελούν παραδείγματα καταπάτησης του δικαιώματος της ιδιοκτησίας.

Αν τα προβλήματα αυτά δεν αντιμετωπιστούν άμεσα, οι μελλοντικές γενιές θα στερηθούν τη δίκαιη κληρονομιά τους. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στην πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και να λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές συνέπειες κάθε έργου ή πολιτικής.

Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» προσφέρει οικονομικά κίνητρα που συνδυάζουν τις οικονομικές δραστηριότητες με την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος. Προτείνουμε τη χρήση περιβαλλοντικού φόρου, όχι για την αύξηση των δημοσίων εσόδων, αλλά για την αποτροπή της αλόγιστης επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και την ενθάρρυνση της μετάβασης σε διαρκώς καθαρότερες τεχνολογίες και σε μια πιο φιλική προς το περιβάλλον οικονομική συμπεριφορά.

Επίσης θεωρούμε ότι συχνά η απλούστερη και αποτελεσματικότερη λύση για την προστασία του περιβάλλοντος είναι η αντιμετώπιση της «τραγωδίας των κοινών» με την πολυετή μίσθωση δημόσιας περιουσίας, προσφέροντας τα απαραίτητα κίνητρα για την ενίσχυση των φυσικών πόρων και συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Θεωρούμε ορθή την απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, αλλά παράλληλα θεωρούμε απαράδεκτη την απαγόρευση του καπνίσματος σε ιδιωτικούς χώρους όπως μπαρ, καφετέριες και εστιατόρια, μια και η απαγόρευση αυτή καταπατά το δικαίωμα της ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Τα προβλήματα παραγωγής, μεταφοράς και χρήσης ενέργειας, σε συνδυασμό με την αλματώδη αύξηση της ζήτησης στις αναπτυσσόμενες χώρες και τις ανησυχίες για την κλιματική αλλαγή δημιουργούν σημαντική αβεβαιότητα. Ο ασφαλής και βιώσιμος ενεργειακός εφοδιασμός των ευρωπαϊκών οικονομιών, οι ανανεώσιμες πηγές, η μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση και τα διευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα αποτελούν βασικές προτεραιότητες της πολιτικής μας.
Θεωρούμε ότι η σταθερότητα του ρυθμιστικού περιβάλλοντος είναι απαραίτητη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της ενεργειακής πολιτικής της χώρας και προτείνουμε να δοθεί έμφαση:

  • στην ενίσχυση των διακρατικών ενεργειακών δικτύων, αλλά και τη διασύνδεση περισσότερων νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
  • στη διευκόλυνση του ελευθέρου και υγιούς ανταγωνισμού στην ενεργειακή αγορά,
  • στην εφαρμογή τιμολόγησης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με ενιαίο ύψος για όλη την οικονομία που θα προσδιορίζεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με ενιαίο τρόπο,
  • στην εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε όλους τους τομείς και ιδίως τον δημόσιο και τον κτιριακό και
  • στην εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής για την αξιοποίηση της βιομάζας και των αποβλήτων για ενεργειακούς σκοπούς, όπως επίσης και για τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς, με δράσεις και στον τομέα των ενεργειακών γεωργικών καλλιεργειών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Είμαστε αντίθετοι στην κρατική ιδιοκτησία οποιουδήποτε μέσου μαζικής ενημέρωσης και σε κάθε μορφή κρατικής λογοκρισίας. Προτείνουμε την ιδιωτικοποίηση της κρατικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης και την κατάργηση όλων των νόμων που ρυθμίζουν τη λειτουργία των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, εφημερίδων, περιοδικών και βιβλίων. Παράλληλα προτείνουμε τη δημοπράτηση συχνοτήτων χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό στις επιτρεπόμενες χρήσεις (ραδιοφωνία, τηλεόραση, τηλεπικοινωνίες κ.λπ.).

Θεωρούμε ότι η ελευθερία του λόγου πρέπει να προστατεύεται συνταγματικά και να ισχύει για όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και τους απλούς πολίτες.

Top