• Θεσμοί

  Θεσμοί

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  Η σωστή λειτουργία των θεσμών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μια ελεύθερη κοινωνία. Η δημοκρατία και το κράτος δικαίου αποτελούν τα θεμέλια των προτάσεών μας:

  • Η δημοκρατία είναι το σύστημα που διασφαλίζει ότι η κυβέρνηση ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες της πλειοψηφίας όσο και των μεμονωμένων πολιτών. Για το λόγο αυτό τα δημοκρατικά συντάγματα έχουν δύο μέρη: α) την περιγραφή της δημοκρατικής διαδικασίας και της λειτουργίας του κράτους και β) τον καθορισμό των ορίων στο τι μπορεί να αποφασίζεται συλλογικά. Στη δημοκρατία η εκάστοτε πλειοψηφία δεν επιτρέπεται να καταπατά τα δικαιώματα των μειοψηφιών ή των ατόμων.
  • Το κράτος δικαίου διασφαλίζει ότι, κατ’ ελάχιστον, οι κανόνες είναι σαφείς και κατανοητοί, εφαρμόζονται αμερόληπτα και οριοθετούν σφαίρες προσωπικής αυτονομίας στο όριο των οποίων κάποιος είναι ελεύθερος από αυθαίρετη εξουσία ή κυριαρχία.

  ΣΥΝΤΑΓΜΑ

  Θεωρούμε ότι το ισχύον Σύνταγμα είναι φλύαρο και εξόχως κρατικιστικό, με αποτέλεσμα ελάχιστοι Έλληνες να γνωρίζουν το περιεχόμενό του. Πιστεύουμε ότι το Σύνταγμα πρέπει να είναι σαφές, κατανοητό και σύντομο, ώστε να μπορούν να το διαβάσουν και να το κατανοήσουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, στους οποίους τελικά και επαφίεται η τήρησή του. Οι βασικοί στόχοι του πρέπει να είναι:

  • Η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων.
  • Η περιγραφή του γενικού πλαισίου λειτουργίας της δημοκρατίας, του κράτους και των θεσμών.
  • Η διασφάλιση της διάκρισης και της ανεξαρτησίας μεταξύ νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας.

  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

  Συνήθως, όταν οι πολίτες ή οι πολιτικοί βλέπουν ένα πρόβλημα, ψάχνουν την ευκολότερη λύση: την ψήφιση ενός νόμου. Στη συνέχεια βέβαια οι νόμοι αυτοί δεν εφαρμόζονται, εφαρμόζονται αποσπασματικά και συνήθως προκαλούν νέα προβλήματα. Και για την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται ψηφίζονται νέοι νόμοι, δημιουργώντας νέα προβλήματα. Και φυσικά η ψήφιση όλων αυτών των νόμων περιορίζει την ελευθερία των ανθρώπων και στραγγαλίζει την επιχειρηματική δραστηριότητα και επιπλέον απαξιώνει την ίδια την έννοια του νόμου. Εμείς, αντίθετα, πιστεύουμε ότι όταν υπάρχει αμφιβολία για το βέλτιστο τρόπο αντιμετώπισης ενός προβλήματος, είναι καλύτερα να μην ψηφίζεται κάποιος νόμος, αλλά να επιτρέπεται στους ανθρώπους και στους εθελοντικούς θεσμούς να το αντιμετωπίσουν χωρίς παρεμβάσεις. Επιπλέον θεωρούμε ότι το νομοθετικό σώμα πρέπει να έχει ως στόχο την αύξηση της προσωπικής ελευθερίας και όχι τον περιορισμό της, πιστεύουμε δηλαδή ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, πρέπει να αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος των προσπαθειών του στην κατάργηση νόμων και όχι στην ψήφιση νέων.

  ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

   Θεωρούμε ότι το ισχύον εκλογικό σύστημα καλλιεργεί την πόλωση και οδηγεί στο δικομματισμό. Πιστεύουμε στην ανάγκη συνεργασιών και θεωρούμε ότι η καθιέρωση της απλής αναλογικής θα συμβάλει στην βελτίωση του πολιτικού κλίματος.

  ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

  Ο σεβασμός των ατομικών δικαιωμάτων αποτελεί τη βάση ολόκληρου του προγράμματός μας. Θεωρούμε ότι τα ατομικά δικαιώματα είναι απαραβίαστα. Κάθε άτομο έχει αναφαίρετο δικαίωμα να αυτοπροσδιορίζεται όπως επιθυμεί, να εκδηλώνει τη θρησκεία, την εθνική του καταγωγή, τη γλώσσα ή τις πεποιθήσεις του, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, καθώς επίσης και το δικαίωμα να επιχειρεί, να ιδρύει θρησκευτικούς φορείς, οργανώσεις, σχολεία και ενώσεις. Κάθε άτομο έχει αναφαίρετο δικαίωμα στη ζωή, στην ελευθερία, στην ιδιοκτησία της περιουσίας που απέκτησε νόμιμα, όπως επίσης και στην ελευθερία διαχείρισης του σώματός του στη ζωή και στο θάνατο. Τα δικαιώματα αυτά προσδιορίζουν τον ιδιωτικό χώρο κάθε ατόμου και δεν είναι ούτε συλλογικά ούτε αθροιστικά – εκατό χιλιάδες άτομα δεν μπορούν να επιβάλλουν σε ένα τις δικές τους προσεγγίσεις στα θέματα αυτά.

  Πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να γίνεται ουδεμία διάκριση με βάση τη φυλή, τη θρησκεία, το φύλο, την ηλικία, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό ή εξαιτίας προσωπικών μη-εγκληματικών δραστηριοτήτων.

  ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

  Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα των ανθρώπων να λατρεύουν οποιοδήποτε θεό και να συμμετέχουν σε θρησκευτικές δραστηριότητες που δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα άλλων. Πιστεύουμε στον αυστηρό διαχωρισμό πολιτείας και θρησκευτικών οργανισμών και θεωρούμε ότι οι νόμοι του κράτους πρέπει να έχουν αποκλειστικά και μόνο κοσμικούς σκοπούς, να είναι ουδέτεροι απέναντι στις θρησκείες και να μην οδηγούν σε εμπλοκή πολιτείας και εκκλησίας.

  Προτείνουμε:

  • την πλήρη ανεξαρτητοποίηση όλων των θρησκευτικών οργανισμών και τη μετατροπή τους σε μη κερδοσκοπικά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου,
  • καταγραφή των δαπανών που έχει πραγματοποιήσει το κράτος υπέρ της εκκλησίας, καθώς και αποτίμηση της αξίας της εκκλησιαστικής περιουσίας που τυχόν βρίσκεται σήμερα στον έλεγχο του κράτους, ώστε να αποφασιστεί αν και σε ποιο βαθμό η περιουσία αυτή θα επιστραφεί στην εκκλησία,
  • τη φορολόγηση των εισοδημάτων και της ακίνητης περιουσίας των θρησκευτικών οργανώσεων βάσει της νομοθεσίας που ισχύει για τα εισοδήματα των μη κερδοσκοπικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου,
  • την αφαίρεση από όλους τους θρησκευτικούς φορείς των διοικητικών και δικαστικών αρμοδιοτήτων που τους έχουν εκχωρηθεί από το κράτος και
  • τη διαγραφή από το Σύνταγμα κάθε αναφοράς σε θέματα θρησκείας.

  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

  Θεωρούμε ότι οι τεράστιες καθυστερήσεις στην απόδοση της δικαιοσύνης ισοδυναμούν με κατάργηση του κράτους δικαίου, μετατρέποντας την κοινωνία σε ζούγκλα όπου νόμος είναι το «δίκιο» του ισχυρότερου. Οι καθυστερήσεις αυτές οφείλονται σε πολλαπλούς παράγοντες και η αντιμετώπισή τους απαιτεί τη λήψη μιας σειράς μέτρων:

  • Αντιμετώπιση της πολυνομίας. Η απονομή της δικαιοσύνης επιβραδύνεται και η ισονομία πλήττεται εξαιτίας του γεγονότος ότι υπάρχουν πολλοί, διάσπαρτοι και συχνά αντικρουόμενοι νόμοι που επιδέχονται πολλαπλών ερμηνειών. Η συνηθισμένη απάντηση στο θέμα αυτό είναι η κωδικοποίηση της νομοθεσίας. Εμείς, αντίθετα, θεωρούμε ότι, αν το κοινοβούλιο συνεχίσει να ψηφίζει νέους νόμους και τα Υπουργεία να εκδίδουν νέες αποφάσεις με τους ίδιους ρυθμούς, οποιαδήποτε προσπάθεια κωδικοποίησης είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Θεωρούμε ότι η λύση είναι η δραστική διεύρυνση της σφαίρας στην οποία οι άνθρωποι ενεργούν και συνεργάζονται ελεύθερα χωρίς κρατική παρέμβαση.
  • Αποποινικοποίηση αδικημάτων. Η Δικαιοσύνη και η Αστυνομία δαπανούν υπερβολικούς πόρους στην αντιμετώπιση «εγκλημάτων χωρίς θύματα», όπως η χρήση ναρκωτικών και η πορνεία. Και όπως όλοι γνωρίζουμε η ποινικοποίηση όχι μόνο δεν εξαλείφει τη χρήση ναρκωτικών και την πορνεία αλλά αντίθετα εκτρέφει την εγκληματικότητα. Εμείς, αντίθετα, πιστεύουμε ότι καμία συναλλαγή μεταξύ συναινούντων ενηλίκων δεν θα πρέπει να θεωρείται έγκλημα –μια και οι συναλλαγές αυτές δεν έχουν θύματα– και συνεπώς προτείνουμε την πλήρη αποποινικοποίηση της χρήσης ναρκωτικών καθώς και της πορνείας.
  • Ανάπτυξη των θεσμών διαιτησίας και διαμεσολάβησης. Στην Ελλάδα οι θεσμοί, αλλά και η κουλτούρα, διαιτησίας και διαμεσολάβησης είναι ανύπαρκτοι, με αποτέλεσμα οι διαφορές είτε να μην επιλύονται, καταργώντας τις αρχές του κράτους δικαίου, είτε να οδηγούνται στις δικαστικές αίθουσες. Εμείς πιστεύουμε ότι οι διαφορές μεταξύ ανθρώπων ή εταιρειών πρέπει να αντιμετωπίζονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό εξωδικαστικά.
  • Ανάπτυξη πληροφοριακών υποδομών. Μέχρι σήμερα τα έργα πληροφορικής στο χώρο της δικαιοσύνης είναι αποσπασματικά και δεν βοηθούν ούτε στην αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του συστήματος, ούτε και στην απλοποίηση του έργου των δικηγόρων και των πολιτών που προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητη η ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων για το σύνολο των ροών της δικαιοσύνης, η οποία όχι μόνο θα συμβάλει στην επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης, αλλά αυξήσει και τη διαφάνεια.

  ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

  Θεωρούμε ότι ο βασικός ρόλος της αστυνομίας είναι η υπεράσπιση των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών και ότι η άσκηση βίας από το κράτος πρέπει να είναι αυστηρά περιορισμένη, να χρησιμοποιείται ως τελευταία επιλογή και να κρίνεται πιο αυστηρά από άλλες εκφράσεις της βίας στην κοινωνία. Οραματιζόμαστε μια Αστυνομία ψύχραιμη, επαγγελματική, καλά εκπαιδευμένη και εξοπλισμένη, που επικεντρώνει τη δράση της στην πρόληψη και όχι στην καταστολή, δίνοντας προτεραιότητα στη σωματική ακεραιότητα των πολιτών αλλά και των ίδιων των αστυνομικών.

  Προτείνουμε τη χρήση προσωπικών καμερών για κάθε αστυνομικό, η οποία έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τα περιστατικά αστυνομικής βίας, αλλά και ψευδών καταγγελιών πολιτών για την αστυνομία, το δραστικό περιορισμό των μονάδων ΜΑΤ –η επιχειρησιακή δράση των οποίων έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι συχνά προκαλεί περισσότερα προβλήματα απ’ όσα προσπαθεί να λύσει– και την εκπαίδευση όλων των αστυνομικών στη διαχείριση έκρυθμων καταστάσεων.

  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Θεωρούμε ότι η Δημόσια Διοίκηση θα πρέπει να είναι μικρή, επιτελική, αποτελεσματική και να έχει ως βασικό στόχο τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος μέσα στο οποίο πολίτες και επιχειρήσεις μπορούν να επιδιώκουν ανεμπόδιστα τους στόχους τους, με την προϋπόθεση ότι δεν καταπατούν τα δικαιώματα τρίτων. Στην κατεύθυνση αυτή η Δημόσια Διοίκηση θα πρέπει να απέχει πλήρως από κάθε μορφής επιχειρηματική δραστηριότητα και να επιτρέπει στον ιδιωτικό τομέα να παρέχει ένα μεγάλο μέρος δημόσιων αγαθών, όπως η παιδεία και η υγεία.

  Παράλληλα θεωρούμε απαραίτητη τη συνεχή απλοποίηση των διαδικασιών και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων που θα υποστηρίζουν τη Δημόσια Διοίκηση, αλλά και ένα σύστημα στοχοθεσίας και αξιολόγησης όλων των Υπηρεσιών αλλά και των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης.

  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ

  Πιστεύουμε ότι οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται σε όσο το δυνατό πιο κοντινό στον πολίτη επίπεδο. Συνεπώς υποστηρίζουμε τη διοικητική αποκέντρωση και την εκχώρηση ευθυνών και αρμοδιοτήτων σε μια οικονομικά και διοικητικά ανεξάρτητη τοπική αυτοδιοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να καταργηθεί η κρατική επιχορήγηση των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και τα έσοδά της να βασίζονται αποκλειστικά σε ανταποδοτικά δημοτικά τέλη.

Comments are closed.