Navigation

Κοινωνική Συνοχή

Κοινωνική Συνοχή

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΧΤΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πιστεύουμε ότι ένα φιλελεύθερο κράτος πρέπει να προσφέρει ένα βασικό δίχτυ προστασίας για τους πολίτες, που όμως δεν θα αυξάνει τη γραφειοκρατία, δεν θα αποτελεί αντικίνητρο στην εργασία, ούτε θα έχει ως στόχο την πλήρη υποκατάσταση των εθελοντικών θεσμών
κοινωνικής αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε την κατάργηση όλων των επιδομάτων που χορηγούνται σήμερα και την αντικατάστασή τους με ένα βασικό εισόδημα χωρίς προϋποθέσεις. Το βασικό εισόδημα θα χορηγείται αυτόματα, χωρίς όρους σε κάθε άτομο, από τη γέννηση μέχρι το θάνατό του, εξασφαλίζοντας ένα στοιχειώδες επίπεδο διαβίωσης. Το βασικό εισόδημα μειώνει τη γραφειοκρατία, περιορίζει τη διαφθορά και εξασφαλίζει την ίση αντιμετώπιση όλων ανεξαρτήτως των πολιτών.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Ο κρατικός παρεμβατισμός στην αγορά εργασίας έχει αρνητικά αποτελέσματα και τελικά βλάπτει αυτούς που υποτίθεται ότι προστατεύει. Ο βασικός μισθός αυξάνει την ανεργία και κυρίως την ανεργία των νέων και των ευπαθών ομάδων, οι περιορισμοί στις απολύσεις μειώνουν τις προσλήψεις, η προστασία συγκεκριμένων επαγγελμάτων αυξάνει το κόστος των υπηρεσιών και μειώνει την απασχόληση στα επαγγέλματα αυτά κ.λπ. Επιπλέον τα επιδόματα ανεργίας δημιουργούν αντικίνητρα στην απασχόληση, μια και η χορήγησή τους διακόπτεται ακόμα και με χαμηλόμισθη απασχόληση.

Με δεδομένη την χορήγηση του βασικού εισοδήματος σε όλους, προτείνουμε την κατάργηση του βασικού μισθού και των διοικητικών εμποδίων στις απολύσεις, το άνοιγμα όλων των κλειστών επαγγελμάτων, την κατάργηση του βασικού μισθού και των διοικητικών εμποδίων στις απολύσεις, το άνοιγμα όλων των κλειστών επαγγελμάτων, την κατάργηση του επιδόματος ανεργίας και γενικά την απελευθέρωση των εργασιακών σχέσεων.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ

Θεωρούμε αυτονόητο το δικαίωμα των εργαζομένων να απεργούν, αλλά και ότι ουδείς έχει δικαίωμα να εμποδίζει κάποιον να εργαστεί. Παράλληλα θεωρούμε ότι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να ιδρύουν και συμμετέχουν σε εργατικά σωματεία, αλλά και ότι έχουν το εξίσου αυτονόητο δικαίωμα να μην συμμετέχουν σε αυτά. Αντιστοίχως θεωρούμε ότι οι επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα να ιδρύουν και να συμμετέχουν σε εργοδοτικές οργανώσεις, αλλά και ότι έχουν το εξίσου αυτονόητο δικαίωμα να μην συμμετέχουν σε αυτές. Και φυσικά θεωρούμε ότι οι συμφωνίες εργατικών σωματείων και εργοδοτικών οργανώσεων δεσμεύουν μόνο τα μέλη τους.

Τέλος θεωρούμε απαράδεκτη την εκμετάλλευση του δικαιώματος της απεργίας από τα εργατικά σωματεία, συνήθως κρατικών, επιχειρήσεων ή φορέων που διαθέτουν μονοπωλιακή θέση. Πιστεύουμε, όμως, ότι το κράτος θα πρέπει να φροντίσει να περιορίσει τη μονοπωλιακή ισχύ των επιχειρήσεων και των φορέων αυτών και τα υπερβολικά δικαιώματα των συνδικαλιστών και όχι να θέτει περιορισμούς στο δικαίωμα στην απεργία.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Το συνταξιοδοτικό σύστημα έχει χρεοκοπήσει. Η διανεμητική του μορφή επέτρεψε τη χορήγηση χαριστικών παροχών και συντάξεων για πολλές δεκαετίες, μια και εκείνη την εποχή η αναλογία εργαζομένων/συνταξιούχων ήταν μεγάλη. Σήμερα η αναλογία αυτή είναι ήδη κάτω από 1,3 εργαζόμενοι ανά συνταξιούχο και είναι προφανώς αδύνατο να καλυφθούν οι συντάξεις
από τις εισφορές των εργαζομένων. Το κενό αυτό καλύπτεται σήμερα από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά η κρατική επιχορήγηση διαφέρει δραστικά από ταμείο σε ταμείο.

Προτείνουμε:

  • τη σταδιακή μετάβαση σε ένα κεφαλαιοποιητικό σύστημα, στο οποίο οι εργαζόμενοι θα έχουν το δικαίωμα επιλογής μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών ασφαλιστικών οργανισμών και θα χτίζουν σταδιακά το προσωπικό τους αποθεματικό,
  • την κατάργηση της κρατικής επιχορήγησης του συνταξιοδοτικού συστήματος και την αξιοποίηση των πόρων αυτών για το βασικό εισόδημα όλων των πολιτών άνω των 65 ετών και
  • την κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής συνταξιοδοτικών εισφορών για διάστημα δύο ετών για νέους που εργάζονται για πρώτη φορά, μακροχρόνια ανέργους, καθώς και όλους όσους βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχιας.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Προτείνουμε τον πλήρη διαχωρισμό της ιατρικής ασφάλισης από το συνταξιοδοτικό σύστημα και το δικαίωμα επιλογής μεταξύ της ασφάλισης σε δημόσιους φορείς, όπως ο ΕΟΠΥΥ, ή σε πιστοποιημένους ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς.

Επίσης προτείνουμε την πλήρη οικονομική και διοικητική ανεξαρτησία των νοσοκομείων και την κάλυψη των δαπανών τους από τις πληρωμές των δημόσιων και ιδιωτικών ασφαλιστικών φορέων καθώς του κράτους για συγκεκριμένες υπηρεσίες που θα προσφέρουν στους πολίτες (π.χ. περίθαλψη απόρων).

Παράλληλα θεωρούμε ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πρέπει να περάσει στην αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης και ότι το Υπουργείο Υγείας πρέπει να αποκτήσει αποκλειστικά στρατηγικό και εποπτικό ρόλο.

ΠΑΙΔΕΙΑ

Θεωρούμε ότι η παιδεία διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας κοινωνίας. Στόχος μας είναι ένα καλύτερο και αποδοτικότερο εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από τις οικονομικές δυνατότητες των γονιών τους, να μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Θέλουμε σχολεία ποιοτικά, ανοιχτά, λειτουργικά, ανεξάρτητα, και πάνω απ’ όλα σχολεία που δουλεύουν για τους μαθητές. Θέλουμε τα παιδιά και οι γονείς να μπορούν να διαλέγουν όποιο σχολείο θέλουν.

Προτείνουμε την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου στην εκπαίδευση, τον περιορισμό του κράτους σε ρυθμιστικό-εποπτικό ρόλο, την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (σχολείων, πανεπιστημίων, ΙΕΚ κ.λπ.) και τον ανταγωνισμό μεταξύ τους. Επιπλέον, προτείνουμε την καθιέρωση κουπονιών εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές και σπουδαστές και τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η κρατική χρηματοδότηση σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα θα είναι ανάλογη του αριθμού των μαθητών/σπουδαστών που το επιλέγουν, και έτσι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα συναγωνίζονται για το ποιο θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους μαθητές/σπουδαστές του, ανεβάζοντας το συνολικό επίπεδο της παρεχόμενης παιδείας.

Επόμενη σελίδα: Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Top