• Οι Μεταρρυθμιστές είναι εδώ!

    Η Φιλελεύθερη Συμμαχία απέστειλε σε όλα τα κόμματα και τις ομάδες του μεταρρυθμιστικού χώρου και δημοσιοποιεί σήμερα,  μια συγκεκριμένη και άμεσα εφαρμόσιμη  πρόταση συνεργασίας,  για τη δημιουργία ενός ευρύτατου συνασπισμού μεταρρυθμιστικών δυνάμεων.

    ΣΥΝΕΧΕΙΑ

  • Για την κινητικότητα στο μεταρρυθμιστικό χώρο

    Η Φιλελεύθερη Συμμαχία παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αισιοδοξία την κινητικότητα στον ευρύτερο μεταρρυθμιστικό χώρο. Πρόκειται για κινήσεις που έχουν ξεκινήσει τον τελευταίο χρόνο να προωθούν την ατομική πρωτοβουλία, την άρνηση της κρατικής παρεμβατικότητας, θέτοντας τις αρχές της ελεύθερης οικονομίας και της ανοιχτής κοινωνίας στο επίκεντρο της ανάπτυξης ως μια υπεύθυνη στάση απέναντι στην τυφλή οργή και αγανάκτηση των δυνάμεων της οπισθοδρόμησης, των ολοκληρωτικών πρακτικών και της συνωμοσιολογίας της Αριστεράς και της Δεξιάς.

    ΣΥΝΕΧΕΙΑ