• Προγράμματα Παιδικών Σταθμών: Μια επικίνδυνη αβλεψία

    Η Φιλελεύθερη Συμμαχία παρακολούθησε με δυσάρεστη έκπληξη τις τραγικές ενέργειες της αρμόδιας υπηρεσίας να αναρτήσει ονόματα μητέρων και παιδιών που ωφελούνται από πρόγραμμα παιδικών σταθμών χωρίς καμία προφύλαξη. Τα δεδομένα είναι σε δημόσια θέα και ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει όνομα παιδιού ή μητερας μέσω του browser του και να ενημερωθεί για τον παιδικό σταθμό στον οποίο θα αρχίσει.

    Σε μια εποχή που έχουν γίνει αρκετές φορές στόχος παιδιά μεταναστών ή αλλών μειονοτήτων, ή ακόμη και απλών πολιτών,  το ελληνικό δημόσιο αγνοεί βασικές προδιαγραφές ασφάλειας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας.

    Καταδικάζουμε αυτή την αβλεψία και ζητάμε να υπάρχει κάποιο φίλτρο πρόσβασης ως προϋπόθεση να δει κάποιος αν εγκρίθηκε η αίτηση του.

Comments are closed.