• Για την προσωρινή αναστολή του ελεύθερου ωραρίου από το ΣτΕ

    Η χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το Ελεύθερο Ωράριο αποτελεί ένα ακόμα σύμπτωμα της παθογένειας της Ελληνικής πολιτείας. Ένα Σύνταγμα φλύαρο και κρατικιστικό γίνεται πολιορκητικός κριός για ένα μέτωπο συντεχνιών που κινούνται με σκοπό τον περιορισμό του ανταγωνισμού και με μόνο χαμένο τον πολίτη και την ελευθερία του. Ένα δικαστικό σώμα που επιτελεί ασκήσεις επί χάρτου, γνωμοδοτεί και αναστέλλει έστω και προσωρινά την ελεύθερη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές βάσει κοινών προκαταλήψεων και βγάζει θεωρητικά συμπεράσματα για την οικονομία ως ένα πάνσοφο και διορατικό όργανο με προφητικές ικανότητες.

    Το σκεπτικό της απόφασης περί “χρηστών ηθών” και “γενικού” συμφέροντος πέρα από την υποκριτική και ηθικοπλαστική προσέγγιση δεν κάνει καμία αναφορά για τους χιλιάδες άλλους εργαζόμενους σε πολλούς τομείς της οικονομίας που εργάζονται Κυριακές και αργίες.

    Η Φιλελεύθερη Συμμαχία υποστηρίζει πως το ελεύθερο ωράριο μαζί με την απελευθέρωση των εργασιακών σχέσεων και την κατάργηση των εμποδίων στην επιχειρηματικότητα αποτελούν τα βασικά εφαλτήρια για μια δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία. Η ελευθερία δράσης και επιλογών των πολιτών που δεν παραβιάζουν τα ατομικά δικαιώματα των άλλων πρέπει να είναι στον πυρήνα των αποφάσεων του ΣΤΕ το οποίο θα πρέπει να αποτελεί τον έσχατο θεματοφύλακα της οικονομικής μας ελευθερίας και του κράτους δικαίου.

Comments are closed.