• Σχέδιο «Αθηνά»: ασκήσεις επί χάρτου αντί απελευθέρωση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

    Η Φιλελεύθερη Συμμαχία επικροτεί τις προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας για τον εξορθολογισμό της διασποράς των τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ. Ωστόσο το σχέδιο ‘Αθηνά’ αποτελεί μια ακόμη, εκ των άνωθεν παρέμβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ως τέτοια, βρίθει προφανών δυσλειτουργιών ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν φαίνεται καν να ξεφεύγει από την έως τώρα επικρατούσα λογική της χρήσης Πανεπιστημίων για εξαγορά ψήφων και υπερφίαλης ανάπτυξης της επαρχίας.


    Το Κράτος εξακολουθεί να πιστεύει πως μπορεί να σχεδιάσει τα ΑΕΙ και ΤΕΙ όπως θέλει αυτό. Δεν δείχνει να έχει καταλάβει πως το αποτέλεσμα δεκαετιών κεντρικού σχεδιασμού και κρατικού μονοπωλίου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι τμήματα χωρίς ζήτηση, νέοι που σπουδάζουν αντικείμενα που δεν τους ενδιαφέρουν και παγκόσμια πρωτιά στην εξαγωγή φοιτητών.

    Στη πραγματικότητα το Κράτος απλώς κρατά τη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στο επίπεδο που νομίζει πως μπορεί να την ελέγξει. Και το αποτέλεσμα αυτού του κρατικού σχεδιασμού είναι κάτω του μετρίου.

    Με την γνώση να αποτελεί το κυρίαρχο νόμισμα και πηγή παραγωγής πλούτου στον 21ο αιώνα τα Πανεπιστήμια καλούνται να εκμεταλλευθούν το δυναμικό κάθε πιθανότητας και δυνατότητας αν επιθυμούν να μείνουν στην εμπροσθοφυλακή της έρευνας, του ανταγωνισμού και της ανάπτυξης. Κανένα κεντρικό σύστημα, όσο πεφωτισμένο και αν είναι αυτό, με όσο ευγενείς προθέσεις και αν έχει, δεν μπορεί να το επιτύχει αυτό.

    Η Φιλελεύθερη Συμμαχία υποστηρίζει την απελευθέρωση των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ από τον ασφυκτικό κρατικό έλεγχο, την πλήρη διοικητική και οικονομική τους αυτονόμηση και τη στήριξη των φοιτητών των χαμηλών εισοδημάτων με υποτροφίες ή κουπόνια εκπαίδευσης. Αν τα ιδρύματα θέλουν να παραμείνουν ως έχουν, αν θα θελήσουν να συγχωνευθούν με άλλα, αν θέλουν να συνεργασθούν με ιδρύματα του εξωτερικού ή παράγοντες της οικονομίας, αυτό θα πρέπει να το αποφασίζουν τα ίδια και όχι κάποιοι γραφειοκράτες σε κάποιο Υπουργείο.

Comments are closed.