• Υιοθετήστε φιλελεύθερες λύσεις και μειώστε την ανεργία

    Η ζωή στην τελευταία σοβιετική δημοκρατία στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυλάει ως συνήθως: κλειστά επαγγέλματα, φόροι στη περιουσία, παρασιτισμός στο Δημόσιο, στραγγαλισμός της επιχειρηματικότητας, συντεχνιοκρατία κ.λπ. Αυτά όλα έχουν ως αποτέλεσμα την ανεργία να έχει πλέον αναρριχηθεί στο 27%. Το σοκ δεν είναι μόνο κοινωνικό και οικονομικό αλλά διαβρώνει το μέλλον της χώρας αφού δεξιότητες ατροφούν και ικανά άτομα αποσύρονται από την παραγωγική διαδικασία, επιλέγοντας συχνά τη μετανάστευση.


    Η Φιλελεύθερη Συμμαχία υποστηρίζει ότι όσο δε γίνεται μία κάποια προσπάθεια απελευθέρωσης της αγοράς από τα δεσμά της γραφειοκρατίας και του κράτους, η κατάσταση δείχνει δύσκολο να αναστραφεί.

    Ζητάμε επιμόνως μείωση των φόρων, ευέλικτη αγορά εργασίας, διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, απόσυρση του κράτους από κάθε παραγωγική διαδικασία η οποία μπορεί να αντικατασταθεί από τον ιδιωτικό τομέα και δραστική μείωση του κρατικού παρεμβατισμού στις επιχειρήσεις με το κράτος να περιορίζεται στον πολύ σημαντικό εποπτικό ρόλο που του αναλογεί. Μόνο όταν υιοθετηθούν αυτές οι πρακτικές θα μπορούμε να μιλάμε για μείωση της ανεργίας και αύξηση των ευκαιριών στην αγορά εργασίας.

Comments are closed.