• Οι θέσεις της Φιλελεύθερης Συμμαχίας για το Κράτος και τη δημόσια διοίκηση

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία συμμετέχει στον προεκλογικό διάλογο καταθέτοντας τις δικές της προτάσεις της για το Κράτος και τη δημόσια διοίκηση. Η δομή και η έκταση της παρουσίασης των θέσεων της Φιλελεύθερης Συμμαχίας παίρνει υπόψη τους κανόνες της τηλεμαχίας μεταξύ των κυρίων Καραμανλή και Παπανδρέου με στόχο να διευκολυνθεί όποιος πολίτης θελήσει να κάνει συγκρίσεις. Για τον ίδιο λόγο οι θέσεις της Φιλελεύθερης Συμμαχίας συνοδεύονται από τα πλήρη κείμενα των θέσεων των κυρίων Καραμανλή και Παπανδρέου για το Κράτος και τη δημόσια διοίκηση όπως κατατέθηκαν από τους ίδιους στην τηλεμαχία της 22ας Σεπτεμβρίου 2009. Πείτε την γνώμη σας για τις θέσεις της Φιλελεύθερης Συμμαχίας για το Κράτος και τη δημόσια διοίκηση κάνοντας κλικ εδώ.

  Οι θέσεις της Φιλελεύθερης Συμμαχίας για το Κράτος και τη δημόσια διοίκηση

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία έχει εξηγήσει κατ΄ επανάληψη ότι το πολιτικό σύστημα είναι αυτό που αποτελεί το εμπόδιο σε κάθε μεταρρύθμιση του κράτους και της δημόσιας διοίκησης. Έχει επίσης εξηγηθεί ότι οι στυλοβάτες του πολιτικού συστήματος, κυρίως τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, είναι βαθειά διαβρωμένα από τις διεφθαρμένες ομάδες που παρασιτούν στο εσωτερικό του κράτους και της δημόσιας διοίκησης. Όπως έδειξε και η υπόθεση της  Siemens οι ομάδες αυτές παρασιτούν όχι μόνο  προς ίδιον όφελος αλλά και προς όφελος και των κομμάτων που τις προστατεύουν.

  Για τους λόγους αυτούς η ανανέωση του πολιτικού συστήματος αποτελεί προϋπόθεση για τον εκσυγχρονισμό του Κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης.

  ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

  Η ανανέωση του πολιτικού συστήματος, που αποτελεί προϋπόθεση για τον εκσυγχρονισμό του Κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης, μπορεί να προωθηθεί με μέτρα όπως τα παρακάτω:

  • Πλήρης διαχωρισμός της εκτελεστικής από την νομοθετική εξουσία: ξεχωριστή εκλογή για πρόεδρο κυβέρνησης και κοινοβούλιο – οι εκλεγμένοι βουλευτές να αποκλείονται από το υπουργικό αξίωμα.
  • Μείωση του αριθμού των βουλευτών σε 200, που θα εκλέγονται κυρίως από μονοεδρικές περιφέρειες (γερμανικό σύστημα) και μείωση του αριθμού των αιρετών κάθε επιπέδου τοπικής αυτοδιοίκησης.
  • Σταθερή ημερομηνία εκλογών: αν για οποιοδήποτε λόγο προκύψει η ανάγκη εκλογών κατά τη διάρκεια της τετραετίας αυτές να αφορούν μόνο το υπόλοιπο της τετραετίας (σουηδικό σύστημα).

  Επιπλέον αυτών των μέτρων θα πρέπει να λάβει τέλος το καθεστώς ατιμωρησίας όποιων  πολιτικών εμπλέκονται σε υποθέσεις διαφθοράς. Η Φιλελεύθερη Συμμαχία έχει επισημάνει ότι η αδυναμία απόδοσης ποινικών ευθυνών σε πολιτικά πρόσωπα οφείλεται στο τείχος προστασίας που ορθώνει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών σε συνδυασμό με τη κομματική χειραγώγηση της δικαιοσύνης.

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία υπενθυμίζει ότι ο εκτρωματικός νόμος περί ευθύνης υπουργών (Ν. 3126/2003) ψηφίστηκε επί υπουργίας Φίλιππου Πετσάλνικου το 2003, λίγο πριν την κατάρρευση του ΠΑΣΟΚ, ώστε να αποφύγουν στελέχη του τη φυλακή. Ο νόμος αυτός στηρίζεται στο εξίσου εκτρωματικό άρθρο 86 του Συντάγματος που εισηγήθηκε ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης του Συντάγματος το 2001.

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία θεωρεί ότι ο νόμος περί ευθύνης υπουργών δεν υφίσταται καθώς είναι πλέον ανενεργός λόγω της θέσεως σε ισχύ των Διεθνών Συνθηκών κατά της Διαφθοράς που σύμφωνα με το άρθρο 28.1 του Συντάγματός μας έχουν υπερνομοθετική ισχύ και για τον λόγο αυτό ενσωματώθηκαν στην Ελληνική νομοθεσία με τους νόμους 3560/2007 και 3666/2008. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να πάψει η οποιαδήποτε προστασία που παρέχει, αν παρέχει, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών στους πολιτικούς και να καταργηθεί κάθε αρμοδιότητα της Βουλής να διερευνά και να αποδίδει δικαιοσύνη για ποινικές θέσεις των μελών της. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει επιτέλους σεβαστή η θεμελιώδης αρχή της ισονομίας πολιτών – πολιτικών και θα αποκατασταθεί το κύρος των πολιτικών και της πολιτικής.

  Το «επιχείρημα» των πολιτικών ότι η προστασία τους αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί μέσω ειδικών ρυθμίσεων λόγω της εξάρτησης της δικαιοσύνης από την εκάστοτε κυβέρνηση είναι απορριπτέο καθώς αυτοί οι ίδιοι θεσμοθέτησαν τον διορισμό της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκάστοτε κυβέρνηση και κατάργησαν έτσι τη διάκριση μεταξύ εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας. Η θεσμοθετημένη αυτή εξάρτηση της δικαιοσύνης από την εκάστοτε κυβέρνηση ακυρώνει τον ρόλο της τελευταίας καθώς η οποιαδήποτε εμπλοκή της σε ποινικές υποθέσεις πολιτικών προσώπων θα συνοδεύεται πάντα από δίκαιες ή άδικες κατηγορίες περί εξυπηρέτησης πολιτικών σχεδίων.

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία προτείνει:

  • την αποκατάσταση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, μέσω της ανάδειξης της ηγεσίας της από διευρυμένη πλειοψηφία της Βουλής και όχι μέσω διορισμού της από την εκάστοτε κυβέρνηση,
  • την διοικητική και οικονομική αυτονομία της Δικαιοσύνης και την ενδυνάμωσή της με την δημιουργία δικαστικής αστυνομίας και
  • την υιοθέτηση των προτάσεων της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας για τη πάταξη της διαφθοράς

  Η μη δέσμευση από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία επί αυτών των κομβικών για την λειτουργία του πολιτεύματος ζητημάτων, συνιστούν κραυγαλέα ομολογία της επιθυμίας τους να συνεχίσουν να διατηρούν τη δικαιοσύνη χειραγωγημένη και αδύναμη ώστε να εξυπηρετούν ατιμώρητα τα άνομα κομματικά τους συμφέροντα.

  ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Εφόσον ανανεωθεί το πολιτικό σύστημα και αποκατασταθεί η διάκριση των εξουσιών, μετά την εφαρμογή των προαναφερθέντων, μπορούν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν μέτρα για τον εκσυγχρονισμό του κράτους και της δημόσιας διοίκησης βασισμένα στην πλούσια διεθνή εμπειρία και τα σχετικά διεθνή πρότυπα.

  Για παράδειγμα, ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης θα μπορούσε να γίνει με βάση παρόμοιες αρχές και ρυθμίσεις που αποφασίστηκαν το 2000 για τον εκσυγχρονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [μέρος 1, μέρος 2, χρονοδιάγραμμα δράσεων]. Για την διαμόρφωση, εκτέλεση και έλεγχο του κρατικού προϋπολογισμού θα μπορούσαν να θεσμοθετηθούν παρόμοιες διαδικασίες με αυτές που διαμορφώνεται, εκτελείται και ελέγχεται ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως για παράδειγμα:

  • Κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού με βάση τις προς χρηματοδότηση δραστηριότητες κάθε υπουργείου
  • Δημιουργία θέσης, ενός και μόνου, Γενικού Διευθυντή κάθε υπουργείου, προσωπικά υπόλογου για την επίτευξη των στόχων.
  • Δημιουργία «Υπηρεσίας Εσωτερικών Επιθεωρήσεων» σε κάθε υπουργείο η οποία θα παρέχει στον Γενικό Διευθυντή του διαβεβαίωση περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου.
  • Δημιουργία Κεντρικής Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων για τη πιστοποίηση, το συντονισμό και την αξιολόγηση των «Υπηρεσιών Εσωτερικών Επιθεωρήσεων».

  Για την εμπέδωση της ατομικής ευθύνης των δημοσίων υπαλλήλων, η Φιλελεύθερη Συμμαχία προτείνει την κατάργηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και την θέσπιση υποχρέωσης ισόποσης αποζημίωσης του δημοσίου από εκείνον τον υπάλληλό του ο οποίος, από αμέλεια ή δόλο, προκάλεσε ζημιά στον κρατικό προϋπολογισμό.

  Τέλος, για την άμεση περιστολή των κρατικών δαπανών, η Φιλελεύθερη Συμμαχία προτείνει την υποχρεωτική μείωση, κατά πέντε τοις εκατό, των δαπανών γενικής κυβέρνησης κατ΄έτος.

  ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία έχει υποστηρίξει το αίτημα της ανοικτής και ελεύθερης πρόσβασης στα δημόσια δεδομένα που διεκδικεί η κίνηση πολιτών για “Δημόσια Δεδομένα, Δικά μας Δεδομένα” (4Δ).

  Το Ελληνικό κράτος περιφρονεί και αρνείται για δεκαετίες το δικαίωμα των πολιτών για πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία, ενώ ταυτόχρονα επιδεικνύει ιδιαίτερο ζήλο για να αποκτήσει αθέμιτη πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες του κάθε πολίτη. Με τον τρόπο αυτό το Ελληνικό κράτος παραβιάζει το δικαίωμα των πολιτών να έχουν πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία αλλά και το δικαίωμά τους για προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

  Το Ελληνικό κράτος αντιμετωπίζει, και στον τομέα της πρόσβασης στα δημόσια δεδομένα, τους πολίτες ως “υπηκόους” παραβιάζοντας διεθνείς συστάσεις και κοινοτικές οδηγίες όπως την οδηγία 2003/98/ΕΚ περί χρήσης πληροφοριών του δημόσιου τομέα. Όλοι πλέον γνωρίζουν ότι το Ελληνικό κράτος είτε κρατά σαν επτασφράγιστο μυστικό τα στοιχεία που αφορούν την άσκηση σημαντικών νομοθετικών, εκτελεστικών και δικαστικών του εξουσιών, ή σε άλλες περιπτώσεις προτιμά να μην διαθέτει στοιχεία για κρίσιμες δραστηριότητές του. Οι περισσότεροι πολίτες είναι πλέον πεισμένοι ότι όταν το Ελληνικό κράτος δημοσιεύει στοιχεία αυτά είναι συνήθως ψευδή που στοχεύουν στο να εξαπατήσουν τους Έλληνες πολίτες ή/και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία θεωρεί ότι το κράτος δεν νομιμοποιείται να εισπράττει κανένα έσοδο και να διαχειρίζεται κανένα δημόσιο πόρο εφόσον δεν κοινοποιεί στους πολίτες πλήρη, λεπτομερή και ακριβή στοιχεία που να πιστοποιούν τη χρηστή διαχείρισή τους. Η κοινοποίηση των στοιχείων αυτών, όποτε γίνεται, θα πρέπει να συνοδεύεται από αξιολόγηση ανεξάρτητης αρχής περί της αξιοπιστίας των στοιχείων που κοινοποιήθηκαν και της επίτευξης των στόχων για τους οποίους διατέθηκαν οι συγκεκριμένοι πόροι.

  Για τους λόγους αυτούς η διεκδίκηση πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία θα μείνει κενό γράμμα αν δεν συνοδευτεί από την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που προαναφέρθηκαν, ώστε η δημόσια πληροφορία, εκτός από προσβάσιμη, να είναι πλήρης, αξιόπιστη και χρήσιμη για τους πολίτες.

Comments are closed.