• Οι θέσεις της Φιλελεύθερης Συμμαχίας για Κοινωνικά θέματα και Παιδεία

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία συμμετέχει στον προεκλογικό διάλογο καταθέτοντας τις δικές της προτάσεις της για Κοινωνικά θέματα και Παιδεία. Η δομή και η έκταση της παρουσίασης των θέσεων της Φιλελεύθερης Συμμαχίας παίρνει υπόψη τους κανόνες της τηλεμαχίας μεταξύ των κυρίων Καραμανλή και Παπανδρέου με στόχο να διευκολυνθεί όποιος πολίτης θελήσει να κάνει συγκρίσεις. Για τον ίδιο λόγο οι θέσεις της Φιλελεύθερης Συμμαχίας συνοδεύονται από τα πλήρη κείμενα των θέσεων των κυρίων Καραμανλή και Παπανδρέου για Κοινωνικά θέματα και Παιδεία όπως κατατέθηκαν από τους ίδιους στην τηλεμαχία της 22ας Σεπτεμβρίου 2009. Πείτε την γνώμη σας για τις θέσεις της Φιλελεύθερης Συμμαχίας για Κοινωνικά θέματα και την Παιδεία κάνοντας κλικ εδώ.

  Οι θέσεις της Φιλελεύθερης Συμμαχίας για Κοινωνικά θέματα και Παιδεία

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία, καταθέτει τις θέσεις της για τα κοινωνικά θέματα αρχίζοντας από το ζήτημα της ανεργίας και συνεχίζοντας κατόπιν για το ασφαλιστικό, την υγεία και την παιδεία.

  ΑΝΕΡΓΙΑ

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία προτείνει για την μείωση της ανεργίας τα αναπτυξιακά μέτρα που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ανακοίνωσή της περί Οικονομίας και Ανάπτυξης. Τα μέτρα όπως εξηγήθηκε θα τόνωναν τις επενδύσεις οι οποίες με τη σειρά τους θα δημιουργούσαν νέες θέσεις εργασίας. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται και η πρόταση για ένα μείγμα εργασιακής ευελιξίας και ασφάλειας (flexicurity) που πρωτοεφαρμόστηκε στη Δανία και μείωσε σημαντικά την ανεργία στη χώρα αυτή όπως αναγνωρίζουν Ευρωπαϊκοί συνδικαλιστικοί φορείς. Με βάση αυτή τη πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά την υιοθέτηση του Δανικού μοντέλου (flexicurity) σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέραν αυτής της πραγματικότητας επιστημονικές μελέτες (Οικονομικό Δελτίο Alpha Bank) αποδεικνύουν ότι η έλλειψη ευελιξίας των αγορών εργασίας στις διάφορες χώρες, ως αποτέλεσμα της άκαμπτης εργατικής νομοθεσίας τους, οδηγούν την ανεργία στα ύψη. Αφού λοιπόν η ευελιξία των αγορών εργασίας αποτελεί βασικό όπλο κατά της ανεργίας τότε γιατί το πολιτικό σύστημα απορρίπτει κάθε συζήτηση, ακόμα και για περιορισμένη ευελιξία όπως αυτή που πρότεινε  παλαιότερα ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Μίχαλος; Για τη Φιλελεύθερη Συμμαχία είναι προφανές ότι το πολιτικό σύστημα που κυβερνά τη χώρα, -η συμπολίτευση και η αντιπολίτευση από κοινού- ουδόλως ενδιαφέρονται για τους ανέργους αλλά μόνο για τη διατήρηση των εργασιακών κεκτημένων κάποιων προνομιούχων του δημοσίου που θεωρούν ότι η οποιαδήποτε ευελιξία θα θέσει σε κίνδυνο τα προνόμιά τους. Είναι πλέον φανερό ότι πίσω από τα λόγια περί «προστασίας της απασχόλησης» κρύβεται η προστασία εργασιακών συμφερόντων μιας κοινωνικής μειοψηφίας που οδηγεί, στο όνομα της «προστασίας της απασχόλησης», όλο και περισσότερους στην ανεργία και τη φτώχεια.

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία προτείνει τη κατάργηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για κάθε Έλληνα πολίτη και την αύξηση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας που θα αναζωογονήσει την ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό και θα περιορίσει την ανεργία.

  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

  Η γήρανση του πληθυσμού και η ανατροπή των δημογραφικών δεδομένων καθιστούν αναπόφευκτη την κατάρρευση του υπάρχοντος συστήματος γιατί δεν στηρίζεται στην αποταμίευση των εισφορών, όπως θα έπρεπε, αλλά στην κάλυψη των σημερινών συντάξεων από τις σημερινές εισφορές. Επιπλέον, οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες του ασφαλιστικού συστήματος επιβαρύνουν δυσανάλογα τους νέους ασφαλισμένους και οι αυξανόμενες υποχρεώσεις για κρατική συμμετοχή διογκώνουν τα ελλείμματα.

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία κατήγγειλε τον νόμο περί ενοποίησης των ταμείων γιατί δεν αντιμετώπιζε τον πυρήνα του ασφαλιστικού προβλήματος αλλά διατηρούσε όλες της παθογένειες ενός συστήματος που θα οδηγούσε με βεβαιότητα στη χρεοκοπία του. Ποιο συγκεκριμένα, η Φιλελεύθερη Συμμαχία είχε χαρακτηρίσει τον νόμο περί ενοποίησης των ταμείων ως απόδειξη έσχατης ανευθυνότητας στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος, που υπό την πίεση του δημογραφικού, έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Είχε επίσης εκτιμήσει ότι τα μέτρα που εισάγει ο νέος νόμος δεν θα πετύχουν καν την χρονική μετατόπιση της κατάρρευσης των –ενοποιημένων πλέον- ταμείων καθώς τα ενοποιημένα ταμεία θα συνεχίσει να τα «διαχειρίζεται» το κράτος μέσω Διοικητικών Συμβουλίων που θα συνεχίσουν να αποτελούνται, από διορισμένους από την κυβέρνηση κομματικούς εγκάθετους και από συνδικαλιστές της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ.

  Σήμερα αποδεικνύεται ότι μόνη αλλαγή που έφερε η ενοποίηση των ταμείων ήταν να γίνεται η καταλήστευση τους συγκεντρωτικά αντί αποκεντρωμένα, και τα ταμεία να καταρρέουν πλέον κατά ομάδες.

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία έχει καταθέσει, στη Βουλή και στη κοινωνία, την δική της πρόταση για το ασφαλιστικό η οποία θα διατηρήσει ακέραια την επικαιρότητά της στα χρόνια που έρχονται καθώς αποδεικνύεται με το χειρότερο τρόπο ότι οι αλλαγές που υλοποίησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και αυτές που επαγγέλλεται το ΠΑΣΟΚ, δεν δίνουν λύσεις σε κανένα από τα αδιέξοδα του ασφαλιστικού συστήματος.

  H Φιλελεύθερη Συμμαχία προτείνει την αντικατάσταση του σημερινού ασφαλιστικού συστήματος από ένα μεικτό σύστημα που θα διασφαλίζει μακροπρόθεσμα τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Το προτεινόμενο νέο σύστημα βασίζεται σε δύο πυλώνες:

  –    σε ένα υποχρεωτικό δημόσιο πρόγραμμα συνταξιοδότησης αναδιανεμητικού χαρακτήρα με στόχο την ανακατανομή του εισοδήματος υπέρ των οικονομικά ασθενέστερων, διασφαλίζοντας μια ελάχιστη εγγυημένη σύνταξη για όλους τους Έλληνες πολίτες ανεξάρτητα προηγούμενου εργάσιμου βίου και εισφορών και

  –   ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα, υποχρεωτικά για το σύνολο των εργαζομένων, τα οποία θα στηρίζονται στις αρχές της ανταποδοτικότητας, του ανταγωνισμού και της ατομικής ευθύνης.

  Λόγω της σπουδαιότητας και του επείγοντος χαρακτήρα των αλλαγών, παραθέτουμε πιο αναλυτικά τις προτάσεις μας:

  1.   Κάθε Έλληνας πολίτης υποχρεούται να καταθέτει σε ειδικού τύπου λογαριασμό τράπεζας ή ασφαλιστικού ιδρύματος (δημόσιου ή ιδιωτικού) της επιλογής του τις ασφαλιστικές του εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού του βίου. Στον ίδιο λογαριασμό κατατίθενται και οι εργοδοτικές εισφορές. Οι ασφαλιστικές εισφορές κάθε ασφαλισμένου και οι εργοδοτικές εισφορές υπέρ αυτού αποτελούν ατομική ιδιοκτησία του ασφαλισμένου, οι οποίες εάν δεν εισπραχθούν στο σύνολό τους λόγω πρόωρου θανάτου, μεταβιβάζονται στους νόμιμους κληρονόμους.

  2.   Το συντάξιμο όριο ηλικίας είναι αυτό που προσδιορίζει ελεύθερα ο εργαζόμενος στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό του και σχετίζεται άμεσα με το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών του. Κατά συνέπεια, υπερβολικά αυξημένες εισφορές μπορούν να συνεπάγονται εξαιρετικά πρόωρη συνταξιοδότηση ή αντίστροφα, οι μειωμένες εισφορές να συνεπάγονται καθυστερημένη συνταξιοδότηση.

  3.   Κάθε Έλληνας και Ελληνίδα δικαιούται μια ελάχιστη εγγυημένη σύνταξη στο πλαίσιο του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η υλοποίηση του μέτρου αυτού γίνεται μέσω της κάλυψης από το κράτος της διαφοράς μεταξύ της σύνταξης του ασφαλιστικού φορέα και του ποσού του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, εφόσον η πρώτη είναι χαμηλότερη.

  4.   Επί πλέον της παροχής της αυτής, ο κάθε πολίτης θα είναι ελεύθερος να κερδίζει με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο οποιοδήποτε επιπλέον εισόδημα. Η συνταξιοδότηση ενός εργαζομένου δεν θα τον υποχρεώνει σε αυτόματη και αναγκαστική αποχή από κάθε εργασία. Ο συνταξιούχος θα μπορεί να εργάζεται, εφόσον φυσικά του προσφέρεται εργασία (όχι όμως στο δημόσιο), για να συμπληρώνει τη σύνταξή του.

  5.   Τα ασφαλιστικά ιδρύματα και οι τράπεζες που θα πιστοποιούνται από το κράτος ώστε να διαθέτουν τους ειδικού τύπου ασφαλιστικούς λογαριασμούς, θα πρέπει να ανταγωνίζονται ελεύθερα μεταξύ τους για την προσέλκυση ασφαλιστικών εισφορών μέσω της παροχής πρόσθετων ωφελημάτων στους ασφαλισμένους και της παροχής πολλαπλών ασφαλιστικών προγραμμάτων. Μέσω του ανταγωνισμού αυτού οι ασφαλισμένοι θα αποσπούν σημαντικό μερίδιο των κερδών που θα απορρέουν από την διαχείριση των ασφαλίστρων από τις τράπεζες και άλλα ασφαλιστικά ιδρύματα.

  6.   Κάθε εργαζόμενος μπορεί να αλλάζει, υπό προϋποθέσεις, ασφαλιστικό πρόγραμμα και/ή ασφαλιστικό οργανισμό όποτε το θελήσει. Οι ασφαλιστικές συνεισφορές εργαζομένων και εργοδοτών εκπίπτουν κάθε φόρου ενθαρρύνοντας με αυτόν τον τρόπο την αποταμίευση και την ελεύθερη διαμόρφωση από κάθε εργαζόμενο του επενδυτικού του χαρτοφυλακίου και συνεπώς του συνταξιοδοτικού του μέλλοντος.

  7.   Τα διαθέσιμα των ασφαλιστικών ιδρυμάτων και των τραπεζών που θα πιστοποιούνται από το κράτος θα τελούν υπό την παρακολούθηση και την εγγύησή του και θα διαθέτουν ειδικό αποθεματικό ταμείο κάλυψης κινδύνου που θα είναι άμεσα διαθέσιμο στους δικαιούχους σε περίπτωση χρεοκοπίας κάποιου ασφαλιστικού ιδρύματος.

  Η πρόταση της Φιλελεύθερης Συμμαχίας για το ασφαλιστικό έχει στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων των πολλών, αυτών που εργάζονται και συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της χώρας, όπως επίσης και την εξασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης σε όσους είχαν ατυχίες στη ζωή τους.

  ΥΓΕΙΑ – ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τεκμηριωμένα στοιχεία (βλ. επιστολή πρώην υφυπουργού του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Γρ. Σολωμού, στην εφημ. ‘Καθημερινή’, 16/9/08), το ημερήσιο νοσήλιο στα δημόσια νοσοκομεία, αγγίζει τα χίλια (1000) ευρώ! Δηλαδή 1000 ευρώ την ημέρα πληρώνει ο κάθε φορολογούμενος πολίτης για κάθε ημέρα νοσηλείας του, στα κρατικά νοσοκομεία της δημόσιας, δωρεάν περίθαλψης”!

  Μόνο στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου, διαπιστώθηκε ότι το 40% των δαπανών του ήταν πλασματικές και ασκήθηκε εισαγγελική ποινική δίωξη κατά των υπευθύνων του οργανισμού αυτού. Το κόστος, για τους φορολογούμενους πολίτες αυτών των πλασματικών δαπανών, μόνο για το 2007, ανήλθε σε 300 εκατομμύρια ευρώ και οι πλασματικές αυτές δαπάνες γίνονταν με την ανοχή των συνδικαλιστικών παρατάξεων της ΑΔΕΔΥ που συμμετείχαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου!

  Οι εξωφρενικές αυτές σπατάλες, η κακοδιοίκηση, η αδιαφάνεια και οι παρανομίες, στα φάρμακα, στις προμήθειες, στις αποδοχές, έχουν οδηγήσει στο σημερινό αδιέξοδο. Είναι πλέον προφανές ότι η κύρια αιτία για όλα αυτά είναι η εμπλοκή του κράτους, που αποδεικνύεται ανίκανο να κάνει χρηστή διαχείριση να εφαρμόσει τους νόμους, να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και να μειώσει το κόστος τους. Αντίθετα, με διακομματική συναίνεση σπαταλά τα χρήματα των φορολογούμενων Ελλήνων πολιτών προς όφελος οργανωμένων μειοψηφιών και επιλεγμένων εταιρειών.

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία προτείνει στο πρόγραμμά της την πλήρη ανεξαρτητοποίηση από το κράτος όλων των ιδρυμάτων περίθαλψης, ώστε οι πολίτες να επιλέγουν ελεύθερα το ίδρυμα περίθαλψης που επιθυμούν. Η Φιλελεύθερη Συμμαχία προτείνει να δίνεται η δημόσια δαπάνη για την περίθαλψη κατευθείαν στον πολίτη (κουπόνια υγείας) και όχι στα κρατικά μονοπώλια από όπου καταλήγουν σε λίγους προνομιούχους και σε κομματικά ταμεία.

  ΠΑΙΔΕΙΑ

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία θεωρεί ότι η κατάσταση είναι αντιστρέψιμη σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης μόνο αν υλοποιηθούν τέσσερεις βασικές ριζικές μεταρρυθμίσεις που θα εισάγουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των κρατικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με στόχο την ποιοτική αναβάθμισή τους. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα καθώς δεν προσκρούουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 16 του Συντάγματος.

  Πιο συγκεκριμένα, η Φιλελεύθερη Συμμαχία προτείνει:

  1. Την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος και τη θεσμοθέτηση της ελευθερίας των διοικήσεων τους να επιλέγουν ελεύθερα το επιστημονικό αντικείμενο, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τον κανονισμό λειτουργίας που επιθυμούν. Κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα είναι ελεύθερο να συνάπτει συνεργασίες με ιδρύματα του εξωτερικού και ιδιωτικές εταιρείες και να δέχεται οικονομικές χορηγίες.

  2. Την ελευθερία επιλογής εκπαιδευτικού ιδρύματος από κάθε μαθητή ή φοιτητή που επιθυμεί να σπουδάσει σε κάποιο από αυτά.

  3. Την διανομή κουπονιών εκπαίδευσης σε όλους τους γονείς μαθητών κάθε βαθμίδας της εκπαίδευσης και στους φοιτητές της ανώτατης εκπαίδευσης. Ενδεικτικά, το κουπόνι εκπαίδευσης  για την ανώτατη παιδεία θα μπορούσε να είναι αξίας 4.000 ευρώ κατ΄έτος, όσο δηλαδή κοστίζει η “δωρεάν” δημόσια εκπαίδευση για κάθε φοιτητή της χώρας μας κάθε χρόνο.

  4. Την κατάργηση της απευθείας και αδιάκριτης χρηματοδότησης όλων των κρατικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και την αντικατάστασή της από την συλλογή των κουπονιών εκπαίδευσης που θα προσκομίζουν όσοι μαθητές ή φοιτητές θα εγγράφονται σε αυτά. Στη συνέχεια, το εκπαιδευτικό ίδρυμα θα ανταλλάσσει τα κουπόνια που συνέλεξε με ίσο ποσό που θα προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό για την παιδεία. Με τη νέα αυτή μέθοδο κάθε φοιτητής θα μεταφέρει, μέσω της ελεύθερης επιλογής του, τη δημόσια χρηματοδότηση που του αναλογεί από τον κρατικό προϋπολογισμό στο εκπαιδευτικό ίδρυμα που ελεύθερα επέλεξε. Με τη μέθοδο αυτή όσα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν επιλέγονται θα χάνουν κάθε χρηματοδότηση και θα απορροφώνται από αυτά που θα έχουν περίσσευμα προτιμήσεων και, κατά συνέπεια, και οικονομικών πόρων.

  Οι προτάσεις αυτές της Φιλελεύθερης Συμμαχίας απευθύνονται στους φορολογούμενους πολίτες που δεν αποδέχονται τη συνέχιση της κατασπατάλησης των φόρων που πληρώνουν για την παιδεία. Κυρίως όμως οι προτάσεις αυτές της Φιλελεύθερης Συμμαχίας απευθύνονται σε αυτούς τους πολίτες που δεν συμβιβάζονται με την οικονομική τους δυσπραγία και απαιτούν αξιοπρεπή εκπαίδευση και καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους.

  …..

  Ολοκληρώνοντας την κατάθεση των προαναφερθέντων προτάσεων γίνεται εμφανές ότι αυτές αποσκοπούν στην μεγιστοποίηση του εύρους επιλογών για κάθε πολίτη. Οι πολλές καθημερινές επιλογές είναι αυτές που δίνουν την ελευθερία στο κάθε άτομο να αποφασίζει το ίδιο για τον εαυτό του, να καθορίζει κάθε πτυχή της ζωής του και να επιδιώκει την ευτυχία του. Η Φιλελεύθερη Συμμαχία υπενθυμίζει τα αποτελέσματα της διεθνούς έρευνας «World Values Survey» σύμφωνα με την οποία οι πιο ευτυχισμένοι, σε σύνολο 98 χωρών, είναι οι Δανοί ενώ οι Έλληνες κατετάγησαν στην 58η θέση με βαθμό πολύ κάτω του μέσου όρου. Ο καθηγητής Ρόναλντ Ινγκλχαρτ που είναι ο επικεφαλής της έρευνας δήλωσε ότι επιβεβαιώνεται και επιστημονικά ότι ο πλούτος δεν φέρνει πάντα την ευτυχία αλλά «ο σημαντικότερος παράγοντας για την ευτυχία είναι τελικά το εύρος της ελευθερίας που έχουν οι άνθρωποι στις επιλογές που κάνουν στη ζωή τους».

  Για τη Φιλελεύθερη Συμμαχία τα πορίσματα της έρευνας αυτής επιβεβαιώνουν την στενή σχέση ελευθερίας και ευτυχίας των πολιτών. Κυρίως όμως αναδεικνύουν την ανάγκη απελευθέρωσης του Έλληνα πολίτη από τα δεσμά ενός διεφθαρμένου και αυταρχικού κράτους που καταπατά συστηματικά τα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα των πολιτών και δεν παρέχει δυνατότητα επιλογών στην εργασία, την παιδεία, την υγεία την ασφάλιση…

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία καλεί τους Έλληνες πολίτες να απελευθερωθούν από το κράτος δυνάστη που τους καταδικάζει σε δυστυχία, καλεί τους Έλληνες πολίτες σε αγώνα για ελευθερία, δηλαδή σε αγώνα για να γίνει εφικτή η πραγμάτωση της προσωπικής τους ευτυχίας.

Comments are closed.