• Όχι άλλο πατερναλισμό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση!

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία, αντιμετωπίζει με ιδιαίτερο σκεπτικισμό το περιεχόμενο των προτάσεων του Υπουργείου Παιδείας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις χαρακτηρίζει άτολμες και ανούσιες, παρότι αναγνωρίζει και την εισαγωγή ορισμένων θετικών μέτρων.

  Αυτή τη στιγμή, δε χρειάζονται περισσότερες, κεντρικά σχεδιασμένες, ρυθμίσεις που θα ομογενοποιούν την προβληματικότητα των ιδρυμάτων και θα μετατοπίζουν πιθανές λύσεις στο μέλλον. Χρειάζεται, μόνο, μεγαλύτερη ελευθερία και πίστη στον ορθολογισμό και τις ικανότητες των φορέων και των αποδεκτών της εκπαίδευσης.

  Στη Φιλελεύθερη Συμμαχία πιστεύουμε, ότι η πλήρης απελευθέρωση των Ιδρυμάτων από τον εναγκαλισμό της κεντρικής γραφειοκρατικής εξουσίας, η αυτοδιοίκηση και αυτοδιαχείριση, αλλά και η δυνατότητα αυτορύθμισης του τρόπου διοίκησης και λειτουργίας από το κάθε ίδρυμα ξεχωριστά, είναι οι μόνες διατάξεις που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στον επόμενο νόμο που θα αφορά τα κρατικά ΑΕΙ και ΤΕΙ.

  Παράλληλα, πρέπει επιτέλους να προχωρήσει η άρση κάθε περιορισμού, στη δυνατότητα ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας, ανεξάρτητων, μη κρατικών, Πανεπιστημίων, αλλά και στη δημιουργία μη κρατικών, συλλογικών φορέων πιστοποίησης ιδρυμάτων και σπουδών.

  Στον 21ο αιώνα η ποιότητα και το εύρος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα αποτελέσει την ειδοποιό διαφορά ανάμεσα στα Κράτη με δυναμικές οικονομίες της γνώσης που θα παράγουν προϊόντα που θα πωλούνται ακριβά και στα Κράτη με παραδοσιακές οικονομίες που θα αναγκάζονται να εισάγουν και να πληρώνουν τα προϊόντα αυτά.

  Το Κράτος δεν μπορεί πια να είναι ο αποκλειστικός χρηματοδότης και ιδιοκτήτης των Πανεπιστημίων, είναι αδύνατο να χρηματοδοτήσει επαρκώς και να κατευθύνει σωστά ιδρύματα που ασχολούνται με την εμπροσθοφυλακή της γνώσης και της έρευνας σε μια εποχή που η παγκόσμια γνώση διπλασιάζεται κάθε πέντε χρόνια.

Comments are closed.