• Ναί στη μείωση του αριθμού Βουλευτών αλλά σε συνδυασμό με άλλα μέτρα

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία θεωρεί ότι το νομοσχέδιο που κατέθεσε η Δημοκρατική Συμμαχία για τη μείωση του αριθμού των βουλευτών είναι στη σωστή κατεύθυνση, όμως θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι απαραίτητο να ενταχθεί σε μια δέσμη μέτρων για πολιτικές μεταρρυθμίσεις που θα φέρουν ουσιαστικά αποτελέσματα και αλλαγές.

  Πιο συγκεκριμένα:

  1) Θα πρέπει να δωθούν ουσιαστικές αρμοδιότητες στις Περιφέρειες, αρμοδιότητες οι οποίες τώρα απασχολούν τη Βουλή, ενώ κάλλιστα μπορούν να ενταχθούν σε ένα πλαίσιο αποκέντρωσης.

  2) Θα πρέπει να αναγνωριστεί ο ρόλος που παίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη νομοθετική διαδικασία της Ευρώπης και να περιοριστεί η ανάγκη επικυρώσεων και διπλής δουλειάς από το εθνικό κοινοβούλιο.

  3) Ο μικρότερος αριθμός βουλευτών θα χρειαστεί και ένα πιο αναλογικό εκλογικό σύστημα ώστε να γίνουν πιο δύσκολες οι ισχυρές πλειοψηφίες.

  4) Εάν επιθυμούμε να επιτευχθεί ο συμβολισμός του περιορισμού του Κράτους θα πρέπει εκτός του αριθμού των βουλευτών να περιοριστούν και τα σκανδαλώδη προνόμια και αμοιβές τους.

  5) Οι συνταγματικές αναθεωρήσεις να γίνονται πλέον με πλειοψηφία των 2/3 του κοινοβουλίου και όχι των 3/5 μια και σε μικρότερους αριθμούς βουλευτών η πλειοψηφία των τριών πέμπτων δεν απέχει πολύ από την απλή πλειοψηφία.

  6) Σε ένα κοινοβούλιο με μικρότερο αριθμό βουλευτών θα πρέπει να εφαρμοστεί το ασυμβίβαστο μεταξύ Υπουργού και Βουλευτή.

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία υποστηρίζει στο πρόγραμμά της την αρχή της επικουρικότητας, την εφαρμογή της απλής αναλογικής και το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή, για ένα κοινοβούλιο που θα ασχολείται με πραγματικά εθνικά θέματα και θα μπορεί να παράγει στρατηγική σκέψη για το μέλλον της χώρας.

Comments are closed.