• Η αλλαγή του πολιτικού συστήματος μοναδική προϋπόθεση θετικών εξελίξεων για τη χώρα

  H Φιλελεύθερη Συμμαχία σε ανακοίνωσή της υπενθυμίζει ότι από την ίδρυσή της, στις αρχές του 2007, μέχρι σήμερα προτείνει εκείνες τις μεταρρυθμίσεις που αν είχαν υλοποιηθεί, θα θωράκιζαν αποτελεσματικά την ελληνική οικονομία και θα απέτρεπαν το ενδεχόμενο της χρεοκοπίας της.

  Όσον αφορά την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της οικονομίας η Φιλελεύθερη Συμμαχία προτείνει ένα άλλο αναπτυξιακό μοντέλο βασισμένο σε διεθνώς επιτυχημένες μεταρρυθμίσεις οι οποίες αν εφαρμόζονταν θα εκτόξευαν την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας στη πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης, από την 96η θέση που κατέχει σήμερα όπως φαίνεται από τον σχετικό εξομοιωτή μεταρρυθμίσεων (Doing business simulator, Excel, 420KB).

  Οι μεταρρυθμίσεις αυτές προβλέπουν: (1) ευκολία ανοίγματος/κλεισίματος επιχείρησης, (2) συνδυασμό εργασιακής ευελιξίας και ασφάλειας (flexicurity), (3) απλούστευση αδειοδοτήσεων οικοδομών, (4) ευκολία δανειοδότησης επιχείρησης, (5) προστασία επενδυτών, (6) απλούστευση φορολογίας, κατάργηση όλων των φόρων υπέρ τρίτων και απλούστευση των συναλλαγών των πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες (7) διευκόλυνση διασυνοριακού εμπορίου, (8) καταγραφή και εξασφάλιση τίτλων ιδιοκτησίας – αυξημένη προστασία των περιουσιακών δικαιωμάτων, (9) επιβολή ισχύος συμβάσεων, και (10) κατάργηση των κλειστών επαγγελμάτων.

  Όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό του κράτους, την μείωση της σπατάλης και την διαφάνεια των κρατικών εσόδων και εξόδων η Φιλελεύθερη Συμμαχία προτείνει μεταξύ άλλων:

  • Ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς
  • Κατάργηση και συγχώνευση υπουργείων και δραστικό περιορισμό των ΝΠΔΔ
  • Κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού με βάση τις προς χρηματοδότηση δραστηριότητες και στόχους κάθε υπουργείου και περιφέρειας
  • Δημιουργία θέσης, ενός και μόνου, Γενικού Διευθυντή κάθε υπουργείου ή περιφέρειας, προσωπικά υπόλογου για την επίτευξη των στόχων που δεσμεύεται να υλοποιήσει
  • Δημιουργία «Υπηρεσίας Εσωτερικών Επιθεωρήσεων» σε κάθε υπουργείο και περιφέρεια, «Κεντρικής Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων» και αναβάθμιση των ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα.

  Οι προτεινόμενες αυτές μεταρρυθμίσεις δεν αποτέλεσαν επινοήσεις της Φιλελεύθερης Συμμαχίας, και τα οφέλη από την υλοποίησή τους δεν είναι υποθετικά. Αντίθετα, οι μεταρρυθμίσεις αυτές αποτελούν συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων οργανισμών και, ταυτόχρονα, διεθνώς αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές που δημιούργησαν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας όπου εφαρμόστηκαν. Επιπλέον, η εφαρμογή πολλών από αυτές τις μεταρρυθμίσεις είναι υποχρεωτική για την Ελλάδα λόγω της ισχύος σχετικών κοινοτικών οδηγιών.

  Παρόλα αυτά το εγχώριο πολιτικό σύστημα αρνήθηκε και συνεχίζει να αρνείται την εφαρμογή τους αποδεικνύοντας ότι, αυτό το ίδιο, αποτελεί τη μεγαλύτερη τροχοπέδη στην ανάπτυξη της χώρας και στην ευημερία των πολιτών της.

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία θεωρεί ότι η κοινοτική επιτήρηση, ακόμα και αν αποφασιστεί, δεν θα δώσει λύσεις όσο το εγχώριο πολιτικό σύστημα θα τις αρνείται και θα τις υπονομεύει. Η αλλαγή του ελληνικού πολιτικού συστήματος αποτελεί μοναδική προϋπόθεση κάθε θετικής εξέλιξης για τη χώρα και τους πολίτες της.

Comments are closed.