• Για την ημέρα οικονομικής απελευθέρωσης

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία ενημερώνει τους φορολογούμενους ότι σύμφωνα με έρευνα του New Direction Foundation που αναδημοσιεύθηκε από τη Wall Street Journal, την Κυριακή 12 Ιουνίου, εξοφλούν τις φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις τους στο Κράτος για το έτος 2011 και ότι από την επόμενη μέρα η αμοιβή της εργασίας τους μπορεί να παραμείνει δικιά τους.

  Από την αρχή του έτους μέχρι τις 12 Ιουνίου, τα χρήματα των φορολογουμένων δεν κάλυπταν τις δικές τους ανάγκες και των οικογενειών τους αλλά χρησιμοποιούνταν για να καλύψουν τις ανάγκες του Κράτους. Δεν επενδύθηκαν, δε δημιούργησαν νέες παραγωγικές θέσεις εργασίας και δε διοχετεύθηκαν εκεί που η οικονομία και η κοινωνία έχει πραγματικά ανάγκη.

  Από την αρχή του έτους μέχρι τις 12 Ιουνίου, έσοδα των επιχειρήσεων κάλυπταν το ‘Δημόσιο’ σύστημα ασφάλισης. Θα χρειαστεί αρκετός ‘τζίρος’ ακόμα, για να μπορέσουν οι ασφαλισμένοι να αποκτήσουν συμπληρωματική ασφάλιση, ώστε να έχουν πραγματική κάλυψη σε ώρα ανάγκης.

  Από την αρχή του έτους μέχρι τις 12 Ιουνίου, μισθοί του ιδιωτικού τομέα κάλυπταν το ‘Δημόσιο’ σύστημα υγείας. Θα χρειαστούν αρκετοί μισθοί ακόμα, για τις επισκέψεις στους ιδιωτικούς γιατρούς και νοσοκομεία για αποτελεσματική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

  Από την αρχή του έτους μέχρι τις 12 Ιουνίου, αμοιβές των ελεύθερων επαγγελματιών χρηματοδότησαν το ‘Δημόσιο’ σύστημα Παιδείας. Θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες εργασίας, για να πληρωθούν τα φροντιστήρια, ώστε να καλυφθούν τα κενά των μαθητών.

  Από την αρχή του έτους και μέχρι τις 12 Ιουνίου, οι κόποι των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας, πήγαν στους παχυλούς μισθούς των στελεχών του Δημοσίου Τομέα, στις χρεωμένες ΔΕΚΟ, στους αναποτελεσματικούς και άχρηστους δημοσίους οργανισμούς και στους τόκους χρεών που ανεπαρκείς κυβερνήσεις δημιούργησαν τις τελευταίες δεκαετίες.

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία υποστηρίζει ότι για την έξοδο από την κρίση, η μετάθεση αυτής της ημερομηνίας όσο νωρίτερα γίνεται είναι επιτακτική. Είναι δίκαιο και αξιοκρατικό, όποιος εργάζεται και παράγει, να καρπώνεται όσο περισσότερο αυτό που πραγματικά του αξίζει.

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία υποστηρίζει ότι ο δρόμος για την πρόοδο θα ανοίξει όταν απελευθερωθεί η -και με μαθηματικά δεδομένα- ελληνική ημισοσιαλιστική οικονομία.

Comments are closed.