• Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, Αρνητικός Φόρος Εισοδήματος και Αστικό Μέρισμα: για να ξέρουμε γιατί μιλάμε

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία χαιρετίζει την πρόθεση της κυβέρνησης να εξετάσει την λύση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), ένα πάγιο φιλελεύθερο αίτημα πολλών δεκαετιών που θα αποτελέσει ένα ουσιαστικό και αποδοτικό δίχτυ ασφαλείας για όσους και όσες μπορεί να βρεθούν σε δύσκολη οικονομική θέση.

  Ωστόσο το μέτρο θα πρέπει να εφαρμοστεί με προσοχή και σύνεση για να έχει το μέτρο τα επιθυμητά αποτελέσματα.
  Τα χαρακτηριστικά και οι βασικές αρχές του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος με τη μορφή του Αρνητικού Φόρου Εισοδήματος (ΑΦΕ) είναι ως εξής:

  1. Καταργούνται όλες οι υπηρεσίες που δίνουν επιδόματα και ασχολούνται με την πρόνοια και αναλαμβάνει μόνο το Υπουργείο Οικονομικών να εξετάζει και δίνει τον Αρνητικό Φόρο Εισοδήματος (με σκοπό να συμπληρώνεται το ΕΕΕ όσο χρειάζεται).
  2. Οι αντικειμενικά ευπαθείς ομάδες όπως τα ΑΜΕΑ και τα παιδιά καλύπτονται από ξεχωριστό καθεστώς.
  3.   “Όλοι πρέπει να έχουν αρκετά χρήματα για να ζήσουν αλλά όσοι εργάζονται θα πρέπει να βγάζουν περισσότερα”. Ακόμα και μια μέρα αν εργάζεται ο εργαζόμενος θα πρέπει το άθροισμα του ΑΦΕ και του ημερομισθίου να είναι μεγαλύτερο από το ΕΕΕ.
  4.   Όσο ο εργαζόμενος δουλεύει περισσότερο ο ΑΦΕ μειώνεται αλλά δεν ακυρώνεται. Συνεπώς, το ΑΦΕ δεν είναι αντικίνητρο για την εργασία. Γι’ αυτό και ο Αρνητικός Φόρος Εισοδήματος δουλεύει καλύτερα σε καθεστώς ελεύθερων εργασιακών σχέσεων και χαμηλών εισφορών και φόρων στην εργασία.

  Μια πιο παραστατική περιγραφή του Αρνητικού Φόρου Εισοδήματος ή Αστικού Μερίσματος μπορεί να βρεθεί σε αυτό το σύνδεσμο.

  Είναι σημαντικό οι πολίτες να συγκρίνουν αυτό που προτείνει η κυβέρνηση με την έννοια του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος όπως έχει διατυπωθεί από φιλελεύθερους διανοούμενους και πολιτικούς.

Comments are closed.