• ΔΕΗ: στόχος, το άνοιγμα της αγοράς ενέργειας

    Η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή ‘Ένωση που δεν έχει προχωρήσει εξ ´ ολοκλήρου στην απελευθέρωση της ενέργειας.

    Η Φιλελεύθερη Συμμαχία πιστεύει ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει να ενδώσει στους εκβιασμούς των συνδικαλιστών, αλλά να προχωρήσει άμεσα στην απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού χωρίς κωλυσιεργίες, «στρεβλώσεις» και «τερτίπια». Η μικρή ΔΕΗ είναι μόνο ένα πρώτο βήμα στην απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, που θα επιτρέψει την μείωση του χρέους της ΔΕΗ, τον εκσυγχρονισμό της και την βελτίωση των υπηρεσιών και προϊόντων.

    Το άνοιγμα της αγοράς θα επιτρέψει την πρόσβαση ιδιωτικών επιχειρήσεων σε μονάδες λιγνίτη και υδροηλεκτρικών, η ακόμα και φυσικού αερίου, ευνοώντας τον ανταγωνισμό, ενώ θα βοηθήσει στον εξορθολογισμό του κόστους παραγωγής και την βελτίωση της παραγωγικότητας, δημιουργώντας έτσι οφέλη για τον καταναλωτή. Η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει σε πραγματικό άνοιγμα υπέρ του ανταγωνισμού και όχι σε προσχηματικές ιδιωτικοποιήσεις που θα αντικαθιστούν το κρατικό μονοπώλιο με ιδιωτικό.

    Το άνοιγμα της αγοράς θα ευνοήσει τις νέες επενδύσεις, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και την καινοτομία, που θα έχουν ως αποτέλεσμα τα αποδοτικότερα τιμολόγια και τον περιορισμό της σπατάλησης του φυσικού πλούτου της χώρας. Από την άλλη μεριά το κράτος θα πρέπει να εστιάσει στην αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων.

Comments are closed.