• Δέλτα -Μεβγάλ και του ανταγωνισμού το γάλα


    Η επικείμενη συγχώνευση των ηγέτιδων γαλακτοβιομηχανιών ΔΕΛΤΑ – ΜΕΒΓΑΛ,  θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στον συγκεκριμένο κλάδο. Η συγκεκριμένη συγχώνευση έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στις 14 Φεβρουαρίου 2011.

    Η Φιλελεύθερη Συμμαχία, πιστεύει στην ελεύθερη οικονομία και τον ανταγωνισμό και θεωρεί εύλογες τις όποιες ανησυχίες για την συγχώνευση και την πιθανή κατάχρηση θέσεων στην αγορά. Γι’αυτό και υποστηρίζει στο προγραμμά της την αναβάθμιση της Επιτροπής Ανταγωνισμού με τους πόρους που χρειάζεται για να δρα όταν θεωρείται αναγκαίο.    Όμως,  ακόμα πιο σημαντικό από την ύπαρξη μιας Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι να εξεταστούν και να καταργηθούν τα εμπόδια στην είσοδο στην αγορά γάλακτος και σε άλλους τομείς της οικονομίας. Πολλά ολιγοπώλια και μονοπώλια είναι αποτέλεσμα κρατικών περιορισμών και παρεμβάσεων του κράτους.

    Αν και μια επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί να βοηθήσει βραχυπρόθεσμα στην αντιμετώπιση των ολιγοπωλίων, μόνο μια πραγματικά ελεύθερη αγορά, χωρίς εμπόδια στην είσοδο και τη λειτουργία της , μπορεί να κάνει την ύπαρξη ολιγοπωλίων και μονοπωλίων βραχύβια στη χειρότερη περίπτωση και αδύνατη στην καλύτερη.

Comments are closed.