• Ακτές για όλες και όλους

  Το προτεινόμενο προς διαβούλευση από το Υπουργείο Οικονομικών σχέδιο νόμου «Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία αιγιαλού και παραλίας» έχει προκαλέσει δικαιολογημένες διαμαρτυρίες και αντιδράσεις από μεγάλη μερίδα πολιτών, φορέων και ΜΚΟ. Η Φιλελεύθερη Συμμαχία πιστεύει στο δικαίωμα των πολιτών να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες, πολύ περισσότερο όταν αυτές συντηρούνται από τους φόρους τους.

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία είναι υπέρ των επενδύσεων και των παραχωρήσεων παραλιών και αιγιαλών σε ιδιώτες και ΜΚΟ, όταν όμως αυτές πραγματοποιούνται με σαφή και συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις.

  Το προτεινόμενο νομοσχέδιο χαρακτηρίζεται από πολλές «γκρίζες ζώνες» αναφορικά με τον περιορισμό στην έκταση που μπορεί να παραχωρηθεί για “απλή” χρήση,  τη πρόσβαση των πολιτών, την επιχωμάτωση του θαλασσίου χώρου για επιχειρηματική δραστηριότητα και τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων.

  Αοριστίες  και ασάφειες ευνοούν τη διαφθορά και τη διαπλοκή, ενώ δεν διασφαλίζεται η προστασία των πολύπλοκων, ευαίσθητων και συχνά υψηλής περιβαλλοντικής αξίας οικοσυστημάτων των ακτών.

  Η  Φιλελεύθερη Συμμαχία ζητά από τον αρμόδιο υπουργό να λάβει υπόψη τους εύλογους προβληματισμούς που έχουν δημιουργηθεί και να προβεί στην τροποποίηση και επαναδιατύπωση του σχεδίου νόμου σε μια απλή και ξεκάθαρη γλώσσα, την οποία θα κατανοούν τόσο οι επενδυτές όσο και οι πολίτες.

  Η Ελλάδα, με τις απέραντες παραλίες της, μπορεί να προβληθεί ως ένα σύνολο μοναδικών προορισμών, με υποδομές ικανές να υποστηρίξουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ώστε να προσελκύσει την διεθνή και τουριστική αγορά υψηλού εισοδήματος.  Η εξασφάλιση μακροπρόθεσμης βιώσιμης αναπτύξης της τουριστικής βιομηχανίας προϋποθέτει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο και δεν μπορεί να υπάρξει αφενός δίχως την βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και αφετέρου την ταυτόχρονη προάσπιση του περιβάλλοντος από οικολογικής, πολιτισμικής και αισθητικής άποψης.

Comments are closed.