• Απλό φορολογικό σύστημα και όχι απλή παραβίαση προσωπικών δεδομένων

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία καταδικάζει το προσφατο μέτρο που ανακοινώθηκε για την παροχή πληροφοριών από τα πιστωτικά ιδρύματα προς το Κράτος.

  Το Ελληνικό Κράτος στην προσπάθειά του να συντηρήσει το μέγεθός του μέσα από τη φορολογία, καθώς και τους κομματικούς στρατούς που τρέφονται από αυτό, επιβάλλει στα πιστωτικά ιδρύματα να παρέχουν πληροφορίες στη ‘Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων’.

  Με τη δημοσίευση του σχετικού φύλλου εφημερίδας της κυβέρνησης, οι τράπεζές σας αλλά και οι εταιρείες ηλεκτρισμού και ύδρευσης θα είναι υποχρεωμένες να παρέχουν -ανάμεσα σε άλλα στοιχεία- πληροφορίες για:

  • α) τα δάνειά σας,
  • β) το υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών σας, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν,
  • γ) κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο στις διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου καθώς και στις διαδικασίες του ελέγχου και των διασταυρώσεων.

  Τα παραπάνω θα γίνονται χωρίς τον έλεγχο ή την έγκριση από θεσμικά όργανα της Δικαιοσύνης.

  Για τη Φιλελεύθερη Συμμαχία αποτελεί προσβολή στα δικαιώματα του πολίτη και βάναυση παραβίαση της ιδιωτικής μας ζωής και εκτιμούμε ότι με δεδομένο το έλλειμμα θεσμών που υπάρχει στη χώρα, θα υπάρξει κατάχρηση του μέτρου σε βάρος των πολιτών.

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία υποστηρίζει ότι το καλύτερο αντικίνητρο για την φοροδιαφυγή είναι ένα απλό φορολογικό σύστημα με την ανταποδοτικότητα και τη διαφάνεια στο κέντρο της λειτουργίας του.

  Σίγουρα οι ασυνείδητοι φοροφυγάδες είναι πολύ λιγότεροι από αυτούς που καταφεύγουν στη φοροδιαφυγή για να επιβιώσουν οικονομικά ή γιατί βλέπουν τους φόρους τους να σπαταλώνται από ένα ακριβό και αναποτελεσματικό Κράτος.

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία κατεβαίνει στις εκλογές της 6ης Μαΐου σε συνεργασία με τη Δράση για να δώσει τη μάχη για την ανάπτυξη και τη προστασία των ατομικών δικαιωμάτων σε μια Ευρωπαϊκή Ελλάδα.

Comments are closed.