• Το σχέδιο Καλλικράτης και η ωριμότητα της Κοινωνίας των Πολιτών

  Ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο το σχέδιο Καλλικράτης με το οποίο αλλάζει ο διοικητικός χάρτης της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, οι δήμοι από 1.034 που ήταν σήμερα μειώνονται σε 325, και οι δημοτικές επιχειρήσεις από έξη χιλιάδες σε δύο χιλιάδες. Με τον νέο νόμο καταργούνται οι Νομαρχίες και αντικαθίστανται από 13 αιρετές Περιφέρειες στις οποίες δίνονται σημαντικές νέες αρμοδιότητες σχετικές με την περιφερειακή ανάπτυξη και την διαχείριση των περιφερειακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Επίσης, ο νέος νόμος θέτει όρια στον δανεισμό και τις προσλήψεις προσωπικού των δήμων και προβλέπει, για όσους δήμους αποκτούν οικονομικά προβλήματα, την υπαγωγή τους σε ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης. Τέλος, ο νέος αυτός  νόμος περιλαμβάνεται στη δέσμη μέτρων που συμφωνήθηκαν πρόσφατα με το ΔΝΤ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως προϋπόθεση για την ομαλή ροή των χρηματοδοτήσεων των δανειακών αναγκών της χώρας για τα επόμενα χρόνια.

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία θεωρεί θετικές τις βασικές ρυθμίσεις του νέου νόμου και αναγκαία τη σωστή εφαρμογή του. Φανερώνει όμως έλλειψη ευθύνης, στη κρίσιμη σημερινή συγκυρία, η επίκληση των υπαρκτών ασαφειών, ή και υστεροβουλιών, του νέου νόμου μόνο και μόνο για να θεμελιωθεί ένας στείρος και, εξίσου υστερόβουλος, καταγγελτικός λόγος. Ιδίως μάλιστα όταν αυτή η έλλειψη ευθύνης εκδηλώνεται από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Βουλής, που ως νέος «Μαυρογιαλούρος», άφησε το Προεδρείο του Κοινοβουλίου για να υπερασπιστεί από το βήμα τα τοπικιστικά αιτήματα του χωριού του…

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία θεωρεί ότι οι νέες Δημοτικές και Περιφερειακές Αρχές θα μπορούσαν, με βάση τον νέο νόμο, να ασκήσουν πολιτικές τόνωσης των τοπικών οικονομιών ώστε να δημιουργηθεί πλούτος και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές τους. Οι νέες Δημοτικές και Περιφερειακές Αρχές δεν εμποδίζονται από τον νέο νόμο να δημιουργήσουν φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον για την προσέλκυση επενδύσεων και να αναλάβουν, ακόμα και διεθνείς, πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση του τοπικού τουρισμού, της περίθαλψης και της εκπαίδευσης. Η επιτυχία των νέων Δημοτικών και Περιφερειακών Διοικήσεων, εκεί που απέτυχε παταγωδώς το διεφθαρμένο συγκεντρωτικό κράτος, θα έδινε νέες προοπτικές στη χώρα και τους πολίτες της.

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία θεωρεί ότι η επιτυχία των νέων Δημοτικών και Περιφερειακών Διοικήσεων θα εξαρτηθεί από την συγκρότηση και υπερψήφιση, στις ερχόμενες εκλογές, αυτοδιοικητικών συνδυασμών που θα αρνούνται την χειραγώγηση των τοπικών κοινωνιών από τα κόμματα. Όμως αυτή η ανεξαρτησία από τα κόμματα, αν και απαραίτητη προϋπόθεση, δεν αρκεί αν δεν συνοδεύεται από την κατάθεση επεξεργασμένων σχεδίων αναβάθμισης των τοπικών οικονομιών και την ανάδειξη νέων άφθαρτων στελεχών που θα τα υλοποιήσουν.

  Μπορούν οι φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών να αντιμετωπίσουν με ωριμότητα αυτή τη πρόκληση εγκαταλείποντας τις αδιέξοδες κρατικίστικες ιδεοληψίες και τον στείρο καταγγελτικό λόγο;

  Η απάντηση στο ερώτημα αυτό θα διερευνηθεί, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, στην ανοικτή ημερίδα που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Φιλελεύθερο Φόρουμ και το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών στην Αθήνα στις 5 Ιουνίου 2010 στο Ξενοδοχείο Αμαλία.

  Το πρόγραμμα της ημερίδας σε pdf

Comments are closed.