• Το DNA της βίας ενάντια στο DNA της γνώσης

    Η Φιλελεύθερη Συμμαχία καταδικάζει κατηγορηματικά την επίθεση εις βάρος του κατόχου Nobel Ιατρικής και Φυσιολογίας καθηγητή James D. Watson κατα την ομιλία του στο 12 Συνέδριο Ιατρικής Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών

    Για μια ακόμα φορά ένα ελληνικό πανεπιστήμιο αποτυγχάνει να διασφαλίσει την, προστατευόμενη από το πανεπιστημιακό άσυλο, ελευθερία έκφρασης, παρέχοντας τη δυνατότητα στους εχθρούς της ανοικτής κοινωνίας να αποκαλύψουν διεθνώς μια ιδιαίτερα σκοτεινή πλευρά της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

    Αίτημα μας η επέκταση του ακαδημαϊκού ασύλου στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας και η ταυτόχρονη διασφάλιση της απροϋπόθετης ελευθερίας έκφρασης έναντι όλωv όσοι την επιβουλεύονται, είτε αυτοί είναι φορείς κρατικής εξουσίας, είτε μικρές οργανωμένες ομάδες του πολιτικού υποκόσμου.

     

Comments are closed.