• Το ασφαλιστικό σύστημα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας

    Οι Έλληνες πολίτες διαπιστώνουν αυτές τις ημέρες ότι το ασφαλιστικό σύστημα της Ελλάδας είναι στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Η διατήρηση του “δημόσιου χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης“, ταυτίστηκε με την λεηλασία, από το κράτος και κάποιες προνομιούχες ομάδες, των χρημάτων της πλειοψηφίας των εργαζομένων που πλήρωναν κανονικά και αδιαμαρτύρητα στη διάρκεια του εργασιακού τους βίου τις ασφαλιστικές τους εισφορές.

    Κομματικοί εγκάθετοι, συνήθως αποτυχημένοι πολιτευτές και αργόσχολοι, που τοποθέτησε η κυβέρνηση Καραμανλή και προηγούμενα η κυβέρνηση Σημίτη στα Διοικητικά Συμβούλια των Ταμείων καλούνται, όπως και στο παρελθόν, να διαχειριστούν τις περιουσίες των ασφαλιστικών ταμείων και να προασπίσουν το συμφέρον των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Η λεηλασία των αποθεματικών είναι το φυσικό επακόλουθο.

    Η Φιλελεύθερη Συμμαχία θεωρεί ότι η αναζήτηση λύσεων χωρίς να τίθεται ερώτημα για τη σκοπιμότητα της διαχείρισης από το κράτος των περιουσιών των ταμείων είναι αδιέξοδη, αν όχι ύποπτη, και προτείνει τη μεταφορά του ρίσκου της διαχείρισης των αποθεματικών από τους κρατικοδίαιτους διοικητές των ταμείων στις ιδιωτικές τράπεζες.

    Αυτό μπορεί να γίνει με την κατάθεση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων σε ειδικού τύπου ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς που θα τελούν υπό την εγγύηση του κράτους ώστε οι ασφαλισμένοι να μπορούν να επιλέξουν με ασφάλεια το τραπεζικό ίδρυμα που θα τους προσφέρει την καλύτερη απόδοση των χρημάτων τους όταν συνταξιοδοτηθούν.Η προτεινόμενη λύση είναι απλή και εφαρμόσιμη και αποτελεί ένα από τα πολλά παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι οι φιλελεύθερες προτάσεις αποτελούν τη μόνη λύση στα σημερινά αδιέξοδα.

    Η Φιλελεύθερη Συμμαχία θεωρεί ότι τα παρασιτικά κυκλώματα που λεηλατούν την ασφαλιστική περιουσία των εργαζομένων θα πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Αν αντίθετα η συμπαιγνία κυβέρνησης-αντιπολίτευσης τους αναθέσει την εξεύρεση λύσεων στα αδιέξοδα που δημιούργησαν, η Φιλελεύθερη Συμμαχία προτίθεται να προχωρήσει εκτός των πολιτικών της παρεμβάσεων σε χρήση κάθε δυνατότητας που της παρέχει το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο για να προασπίσει με κάθε νομικό μέσο τα συμφέροντα των πολιτών.

Comments are closed.