• Ρήξη με τον Κρατισμό, Φυγή προς τα Εμπρός !

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία παρακολουθεί με ιδιαίτερη αγωνία την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και των εταίρων της προκειμένου να αποφευχθεί η οριστική χρεοκοπία. Με απογοήτευση διαπιστώνουμε ότι η μόνη κόκκινη γραμμή στην οποία εμμένει η Κυβέρνηση είναι η διατήρηση του πελατειακού κράτους που έχει καταληφθεί από οργανωμένα συμφέροντα και της κρατικά ελεγχόμενης οικονομίας που έχει καταληφθεί από ολιγάρχες. Μάλιστα, η Κυβέρνηση θεωρεί ότι ο μόνος τρόπος που αυτό μπορεί να επιτευχθεί είναι η ισοπεδωτική φορολόγηση του ιδιωτικού τομέα.

  Η νέα συμφωνία θα έπρεπε να έλθει σε ρήξη με το πνεύμα όλων των προηγούμενων δανειακών συμβάσεων και να κινείται ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση. Η κεντρική ιδέα πρέπει να είναι άμεση μείωση της φορολογίας με αντίστοιχες περικοπές των κρατικών δαπανών. Οι προτάσεις θα έπρεπε να περιέχουν δυναμικές παρεμβάσεις που ενισχύουν τον ανταγωνισμό, μειώνουν τη γραφειοκρατία και την κρατική παρεμβατικότητα και επιτρέπουν στις επιχειρήσεις, αλλά και σε κάθε πολίτη, να δημιουργήσουν και να παράγουν ελεύθερα, όπως:

  – άνοιγμα στον ελεύθερο ανταγωνισμό όλων των προστατευμένων τομέων της οικονομίας,
  – απελευθέρωση της αγοράς εργασίας,
  – επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης,
  – ιδιωτικοποίηση δημοσίων φορέων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα,
  – κατάργηση/συγχώνευση άχρηστων φορέων του δημοσίου, ώστε παράλληλα να μειωθεί η γραφειοκρατία. Κατάργηση μονιμότητας στο δημόσιο, μετατάξεις και απολύσεις για μείωση του κόστους,
  – κατάργηση υποχρεωτικών εγγραφών σε επιμελητήρια, υποχρεωτικών εισφορών σε ΟΑΕΕ,
  – άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων,
  – απλούστευση του φορολογικού κώδικα με παράλληλη ελάφρυνση των φορολογικών συντελεστών τόσο για επιχειρήσεις όσο και για φυσικά πρόσωπα, κατάργηση φόρων υπέρ τρίτων. Ταυτόχρονα, σταθερό φορολογικό πλαίσιο για μια 5ετία τουλάχιστον
  – αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος με κατάργηση πρόωρων συντάξεων ειδικά για προνομιούχες ομάδες του Δημοσίου τομέα, κατάργηση των επιδοτήσεων στα ασφαλιστικά ταμεία ΔΕΗ/ΟΤΕ

  Μια συμφωνία που δεν περιλαμβάνει όλα αυτά είναι καταδικασμένη σε αποτυχία διότι δεν μεταβάλλει τις παθογένειες της Ελληνικής οικονομίας. Όμως, για να βγει η χώρα από την κρίση, οι αλλαγές πρέπει να συνδυαστούν άμεσα με την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, όπως έχουν ήδη δεσμευτεί οι εταίροι μας (αν και τα τελευταία χρόνια πολλοί παριστάνουν ότι έχουν ξεχάσει τις δεσμεύσεις αυτές).

  Η Ελλάδα είναι μέλος της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας. Εμείς οι Έλληνες πρέπει να κάνουμε πρώτοι το μεγάλο βήμα ρήξης με το παρελθόν και είμαστε βέβαιοι ότι οι εταίροι μας θα κάνουν ό,τι απαιτείται για να μας στηρίξουν.

Comments are closed.