• Προστασία του περιβάλλοντος μέσα από την οικονομία της αγοράς και την ατομική ιδιοκτησία

  Στη Φιλελεύθερη Συμμαχία θεωρούμε ότι η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα κάθε ελεύθερης κοινωνίας και γνωρίζουμε ότι η οικονομική ευημερία συμβάλει στην προστασία αυτή. Θεωρούμε πως ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης της πίεσης που ασκείται στους φυσικούς πόρους είναι:

  • η οικονομία της αγοράς, η οποία μέσω της αύξησης των τιμών των σπάνιων πόρων οδηγεί στη σταδιακή μείωση της κατανάλωσής τους και στη δημιουργία κινήτρων για την εξεύρεση υποκατάστατων και
  • η προστασία του δικαιώματος της ιδιοκτησίας, μια και προβλήματα όπως η ατμοσφαιρική μόλυνση, η ηχορύπανση, η υπεραλίευση, η καταστροφή των δασών κ.α. αποτελούν παραδείγματα καταπάτησης του δικαιώματος της ιδιοκτησίας.

  Αν τα προβλήματα αυτά δεν αντιμετωπιστούν άμεσα, οι μελλοντικές γενιές θα στερηθούν τη δίκαιη κληρονομιά τους. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στην πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και να λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές συνέπειες κάθε έργου ή πολιτικής.

  Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» προσφέρει οικονομικά κίνητρα που συνδυάζουν τις οικονομικές δραστηριότητες με την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος στεκόμαστε όμως κριτικά απέναντι στην εισαγωγή του λεγόμενου “περιβαλλοντικού φόρου”, ο οποίος ενώ ίσως θα μπορούσε να αποτρέψει την αλόγιστη επιβάρυνση του περιβάλλοντος και την ενθάρρυνση της μετάβασης σε διαρκώς καθαρότερες τεχνολογίες και σε μια πιο φιλική προς το περιβάλλον οικονομική συμπεριφορά, εντούτοις κρύβει τον κίνδυνο να φρενάρει την περαιτέρω βελτίωση υπαρχουσών τεχνολογιών με μεγαλύτερη απόδοση ή καλύτερο οικολογικό αποτύπωμα καθιστώντας τες τεχνητά ακριβότερες.

  Τέλος θεωρούμε ότι συχνά η απλούστερη και αποτελεσματικότερη λύση για την προστασία του περιβάλλοντος είναι η αντιμετώπιση της «τραγωδίας των κοινών» με την πολυετή μίσθωση δημόσιας περιουσίας, προσφέροντας τα απαραίτητα κίνητρα για την ενίσχυση των φυσικών πόρων και συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη.

Comments are closed.