• Παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: χώρα μολυσμένη, χρεωμένη και καταδικασμένη

    Στην  Ελλάδα υπάρχουν 396 ανεξέλεγκτες χωματερές, εκ των οποίων οι 78 παραμένουν ενεργές. Οι υπόλοιπες 318, που έχουν κλείσει, δεν έχουν αποκατασταθεί ακόμη, παρά το γεγονός ότι η χώρα είχε παραπεμφθεί για αυτές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τα έτη 2003 και 2007.

    Την Τετάρτη, 20/11, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε και πάλι την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανεπαρκή επεξεργασία των αστικών λυμάτων, επιβάλλοντας εφάπαξ πρόστιμο 11,5 εκ. ευρώ και χρηματική ποινή 47.462 ευρώ για κάθε ημέρα έως ότου η χώρα μας συμμορφωθεί με την κοινοτική νομοθεσία.

    Η επικίνδυνη κατάσταση με τις παράνομες  χωματερές,  η αποτυχία της ορθής αντιμετώπισης του προβλήματος καθώς και οι καθυστερήσεις στην αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων για νέες υποδομές,  αποδεικνύουν την έλλειψη ικανότητας και αποδοτικότητας του Κράτους στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων.

    Η έλλειψη συντονισμού και οι  αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες, οι περίπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες, η απουσία πολιτικής βούλησης και συνεργασίας, από τα υπουργεία  Περιβάλλοντος και Εσωτερικών , τις περιφέρειες  και την τοπική αυτοδιοίκηση, έχουν επιφέρει τέλμα στην υλοποίηση των σχεδιασμών για τις υποδομές.

    Το καταληκτικό έτος υλοποίησης των κοινοτικών οδηγιών είναι το 2015, οπότε και η Ελλάδα θα πρέπει να έχει να παρουσιάσει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Το Κράτος και η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλουν να σταθούν με εντιμότητα απέναντι στους πολίτες και στις επόμενες γενιές, να παραδεχθούν πως δεν έχουν την ικανότητα και την τεχνογνωσία να λύσουν αυτό το πρόβλημα και να συνεργαστούν στενά με τον ιδιωτικό τομέα για βιώσιμες, καθαρές και αποδοτικές λύσεις στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Comments are closed.