• Για την απόφαση του ΣτΕ για το «νόμο Ραγκούση»

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία εκφράζει την απογοήτευσή της για την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, με την οποία κρίθηκε εν μέρει αντισυνταγματικός ο ν. 3838/2010 για την απόδοση ιθαγένειας σε παιδιά νόμιμων μεταναστών.

  Με μία απόφαση, η οποία φέρει έντονη οσμή πολιτικής σκοπιμότητας, το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο αναπαράγει την εσωστρεφή λογική μίας Ελλάδας-φρούριο, μιας χώρας η οποία συμβολικά αλλά και ουσιαστικά επιδιώκει τον αποκλεισμό οποιουδήποτε είχε την ατυχία να γεννηθεί σε αυτήν από μή Έλληνες το γένος. Η εμμονή στον δεσμό αίματος και η επιδιωκόμενη ταύτιση του λαού με το έθνος υπονομεύουν το μέλλον όλων μας, καθώς μας υποβιβάζουν σε μια φοβική κοινωνία, μακριά από κάθε έννοια ισόνομίας και ισοπολιτείας.

  Επιπλέον έχουμε βάσιμες ενδείξεις πως τίθενται και ερωτήματα νομικού χαρακτήρα τα οποία θεωρούμε πως πρέπει να καταθέσουμε.

  Περιληπτικά αποτελεί βασική αρχή του ελληνικού διοικητικού δικαίου ότι στο πλαίσιο του ακυρωτικών διοικητικών διαφορών τα δικαστήρια πραγματοποιούν έλεγχο νομιμότητας των κρινόμενων διοικητικών πράξεων και επ’ ουδενί έλεγχο σκοπιμότητας.

  Η ανάλυση και παράθεση των νομικών ερωτημάτων πάνω στο σκεπτικό της απόφασης είναι πολύπλοκη για να αναλυθεί σε ένα Δελτίο Τύπου και γι’αυτό παρατίθεται σε αυτόν εδώ το σύνδεσμο.

  Το ΣτΕ ως ανώτατη δικαστική αρχή έχει την υποχρέωση να τηρεί την αρχή του νόμου και οι αποφάσεις του να αποτελούν υπόδειγμα δικονομίας αλλά και διαχωρισμού των εξουσιών. Έτσι ενώ μπορούμε να εκτιμήσουμε τη ζημία που θα προκαλέσει αυτή η απόφαση στην πορεία της Ελλάδας προς την ανάπτυξη, δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε, τις επιπτώσεις στο δίκαιο της χώρας από το σκεπτικό της απόφασης. Ελπίζουμε πως θα είναι περιορισμένη.

  Ως φιλελεύθεροι μαχόμαστε για μια ανοιχτή κοινωνία, η οποία αντιμετωπίζει ισότιμα κάθε παιδί, το οποίο  γεννιέται σε ελληνικό έδαφος.

  Απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους όσοι συμμερίζονται το όραμα μας, να εμμείνουν στη λογική του πρόσφατου νομοθετικού πλαισίου, το οποίο καθιστά την Ελλάδα πόλο έλξης και φιλόξενο σπίτι για κάθε νέο άνθρωπο.

Comments are closed.