• ‘Αριστεύειν’ με κριτήρια εθνικής καταγωγής δεν είναι ‘Αριστεύειν’

    Με αφορμή το επαναλαμβανόμενο φαινόμενο των αντιδράσεων εναντίον αριστούχων μαθητών μεν, αλλά “μη-Ελλήνων”, η Φιλελεύθερη Συμμαχία τάσσεται χωρίς περιστροφές, αφ’ενός κατά του συντηρητικού και αναχρονιστικού θεσμού των μαθητικών «παρελάσεων» ενώπιον της πολιτικής, πολιτειακής και θρησκευτικής ηγεσίας, αφ’ετέρου κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας  στην ελληνική κοινωνία.

    Προσθέτει δε ότι το “αίεν αριστεύειν” δεν πρέπει να αποτελεί διακοσμητικό τίτλο στα απολυτήρια και πτυχία των αριστούχων της Ελληνικής εκπαίδευσης, αλλά αντίθετα να επιβραβεύεται διαρκώς και ανεξαρτήτα από τη καταγωγή ή  τη θρησκευτική προτίμηση ή άλλης “ιδιαιτερότητα”. Μόνο απόδειξη επιτυχημένης πολιτικής ένταξης μεταναστών, μπορούμε να θεωρήσουμε την πρόοδο και την παρουσία αρίστων αλλοδαπών μαθητών.

    Στην Ελλάδα το “αριστεύειν” γενικά είναι αδύνατο, με την εξίσωση όλων προς τα κάτω στο όνομα της δήθεν δημόσιας, δήθεν δωρεάν παιδείας με ‘σκοπό’ την καλλιέργεια ‘εθνικής’ και ‘θρησκευτικής’ συνείδησης. Στην Ελλάδα το “αριστεύειν”  υπονομεύεται από την κατάληψη σχολικών συγκροτημάτων, τη πολιτικοποίηση του περιεχομένου μέσω της κεντρικά καθοδηγούμενης εκπαίδευσης με δεξιό ή αριστερό πρόσημο, την συνδικαλιστική και κομματική εμπλοκή και την άρνηση αξιολόγησης.

    Για εμάς τους φιλελεύθερους, η έννοια του “αριστεύειν” και της επιβράβευσης χωρίς διακρίσεις αποτελεί τη μόνη διέξοδο προς την ελευθερία και πρόοδο του ατόμου και της χώρας συνολικά.

Comments are closed.