• Θετικό βήμα η νέα διαδικτυακή πύλη Ερμής

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία χαιρετίζει την πρωτοβουλία της δημόσιας διοίκησης να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες μέσω της διαδικτυακής πύλης ‘Ερμής‘ να διεκπεραιώνουν πάνω από 100 πράξεις όπως συμπλήρωση πιστοποιητικών, αιτήσεις κτλ.
  Ήταν κάτι που καθυστέρησε πάρα πολύ στην Ελλάδα.


  Η γραφειοκρατία εκτός από εμπόδιο στην επιχειρηματικότητα και την καθημερινότητα του πολίτη προκαλεί και μια σειρά από άλλες αρνητικές εξωτερικότητες, όπως κυκλοφοριακή συμφόρηση και μείωση του διαθέσιμου χρόνου του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης για την επίλυση ουσιαστικών ζητημάτων.

  Ωστόσο η Φιλελεύθερη Συμμαχία οφείλει να σημειώσει πως:

  α) Πολλές από αυτές τις διοικητικές πράξεις που μπορούν να γίνονται πλέον μέσω διαδικτύου δεν χρειάζονται καν.

  β) Το μέτρο δεν θα βοηθήσει τους πολίτες όσο θα μπορούσε σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, καθώς μεγάλο τμήμα του πληθυσμού δεν διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις υπολογιστών και διαδικτύου. Εδώ θα φανεί η τραγική αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος για γενιές και γενιές να δώσει τα απαραίτητα εφόδια στους πολίτες ώστε να αντιμετωπίσουν έναν ραγδαία εξελισσόμενο κόσμο.

  γ) Η εμπειρία από τη χρήση του TAXISNET διδάσκει ότι η ελληνική δημόσια διοίκηση, ακόμα και όταν αποφασίζει να στραφεί προς τις νέες τεχνολογίες, αρέσκεται στο να δημιουργεί νέα, ανούσια γραφειοκρατικά εμπόδια (π.χ. κλείδωμα λογαριασμού σε περίπτωση λάθος κωδικού, απαίτηση επανεγγραφής για ήδη εγγεγραμμένους χρήστες) και να κατασκευάζει ακριβές διαδικτυακές πλατφόρμες, οι οποίες σε σύντομο διάστημα εγκαταλείπονται.
  Θέλουμε να ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά θα μπορέσουν επιτέλους να ξεπεραστούν αυτές οι αγκυλώσεις.

  δ) Η δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής εγγράφων πρέπει να αναπτυχθεί παράλληλα με τις διαδικτυακές υπηρεσίες, για να γλυτώνει χρόνο και ο πολίτης και ό υπάλληλος.

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία υποστηρίζει την δραστική απλοποίηση των διαδικασιών της Δημόσιας Διοίκησης και τη μείωση του ρολου του Κράτους στις δραστηριότητες των πολιτών.

Comments are closed.