• Η Ευρωπαϊκή επιτήρηση αποτελεί πλέον τη μόνη λύση

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι η σημερινή ενεργοποίηση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος, αποτελεί άλλον έναν σταθμό στον κατήφορο της χώρας. Ίσως, με αποδεδειγμένη την ανικανότητα των Ελληνικών κυβερνήσεων να διαχειριστούν την οικονομία, η Ευρωπαϊκή επιτήρηση να αποτελεί πλέον την μόνη λύση…

  Στη σημερινή της απόφαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργοποίησε, μόνο για την Ελλάδα,  τη διαδικασία της στενής επιτήρησης του άρθρου 104(8) της συνθήκης του Μάαστριχτ. Στην απόφασή της αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχωρίζει την Ελλάδα από τις υπόλοιπες χώρες που έχουν επίσης υψηλά ελλείμματα κρίνοντας ότι δεν αναλήφθηκε αποτελεσματική δράση από τις ελληνικές αρχές και επομένως η έντονη επιδείνωση την δημοσιονομικής κατάστασης το 2009 στην Ελλάδα (έλλειμμα 12,7% έναντι της δέσμευσης της προηγούμενης κυβέρνησης για 3,7%) οφείλεται κυρίως σε ανεπαρκή ανταπόκριση των ελληνικών αρχών.

  Η απόφαση αυτή αποτέλεσε τη συνέχεια προτροπής από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο σε χθεσινή του αναφορά για την Ελλάδα ανέφερε: «Το Συμβούλιο εκφράζει τη θλίψη του για την εκ νέου εμφάνιση προβλημάτων στα ελληνικά δημοσιονομικά στατιστικά στοιχεία. Το Συμβούλιο καλεί εκτάκτως την ελληνική κυβέρνηση να λάβει μέτρα, προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη της ΕΕ ως προς τα ελληνικά στατιστικά στοιχεία και το θεσμικό σύστημα παραγωγής τους. Το Συμβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντάξει έκθεση, πριν από το τέλος του 2009, και να προτείνει τα κατάλληλα μέτρα, που θα πρέπει να ληφθούν, υπό τις παρούσες συνθήκες».

  H Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχοντας την εντολή του Συμβουλίου να προτείνει τα κατάλληλα μέτρα τα οποία θα πρέπει να υλοποιηθούν από την Ελλάδα εντός του 2010, αποκτά πλέον την αρμοδιότητα για την χάραξη της οικονομικής πολιτικής στην Ελλάδα, την παρακολούθηση της εφαρμογής της και την επιβολή των περαιτέρω μέτρων και κυρώσεων που προβλέπει το άρθρο 104 στις παραγράφους 9 και 11 της συνθήκης του Μάαστριχτ.

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία τόνιζε, ήδη από τον Οκτώβριο του 2007, ότι η παραπλάνηση -με λογιστικές απάτες- των «κουτόφραγκων» και οι φοροεισπρακτικές επιδρομές κατά των Ελλήνων εργαζομένων και επιχειρηματιών δεν αποτελούν συνταγή οικονομικής ανάπτυξης που θα δημιουργούσε πλούτο και θέσεις εργασίας για όλους.

  Ήδη από τα τέλη του 2007, στα πλαίσια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του 2008, η Φιλελεύθερη Συμμαχία κατέθεσε προτάσεις για την αντιμετώπιση του δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Ποιο συγκεκριμένα, πρότεινε την απόσυρση του κράτους από κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα, την ιδιωτικοποίηση των ΔΕΚΟ, την αποκρατικοποίηση των ιδρυμάτων εκπαίδευσης, περίθαλψης και ασφάλισης και σειρά μέτρων για τη συνολική αλλαγή του συστήματος διαχείρισης των κρατικών δαπανών, όπως:

  • Η κατάργηση και συγχώνευση υπουργείων και ο δραστικός περιορισμός των ΝΠΔΔ.
  • Η κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού με βάση τις προς χρηματοδότηση δραστηριότητες και στόχους κάθε υπουργείου και περιφέρειας
  • Η δημιουργία θέσης, ενός και μόνου, Γενικού Διευθυντή κάθε υπουργείου ή περιφέρειας, προσωπικά υπόλογου για την επίτευξη των στόχων που δεσμεύεται να υλοποιήσει
  • Η δημιουργία «Υπηρεσίας Εσωτερικών Επιθεωρήσεων» σε κάθε υπουργείο και περιφέρεια η οποία θα παρέχει στον Γενικό Διευθυντή του διαβεβαίωση περί της επάρκειας των εγκατεστημένων συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου
  • Η δημιουργία «Κεντρικής Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων» για τη πιστοποίηση, το συντονισμό και την αξιολόγηση των «Υπηρεσιών Εσωτερικών Επιθεωρήσεων» των υπουργείων και περιφερειών.
  • Η επέκταση των ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε ελέγχους πέραν της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών, μέσω διενέργειας συστημικών ελέγχων σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα.

  Σήμερα, δύο χρόνια μετά, διαπιστώνουμε, όχι μόνο ότι τίποτα από αυτά δεν συνέβη, αλλά ούτε και οτιδήποτε άλλο, καθώς η μόνη κυβερνητική πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση Καραμανλή ήταν η «πολιτική» του να αφήνει τα πάντα να καταρρέουν… Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αφού εξελέγη έχοντας υποσχεθεί στους πάντες τα πάντα, έσπειρε ανέμους και θερίζει τώρα θύελλες…

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία θα συνεχίσει να επιμένει στη πρότασή της για ένα άλλο αναπτυξιακό μοντέλο βασισμένο στην ελεύθερη οικονομία, τη μείωση του κράτους και της φορολογίας, την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και την τόνωση των επενδύσεων, ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να εκμεταλλευτεί με επιτυχία τις ευκαιρίες που της προσφέρουν οι παγκοσμιοποιημένες αγορές.

  Σύντομο ιστορικό: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θεώρησε, στις 5 Ιουλίου 2004, υπερβολικό το έλλειμμα της Ελλάδας και συνέστησε στην Ελλάδα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος [Απόφαση 2004/917]. Έξη μήνες αργότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτίμησε ότι η Ελλάδα δεν συμμορφώθηκε με τις συστάσεις που τής απηύθυνε το Συμβούλιο και τον Φεβρουάριο του 2005 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ξανακάλεσε την Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 104(9)της Συνθήκης, να πάρει μέτρα [Απόφαση 2005/441] για τη διόρθωση του ελλείμματος. Τον Ιούνιο του 2007 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έκρινε, ότι η κατάσταση υπερβολικού ελλείμματος στην Ελλάδα έχει διορθωθεί καθώς το έλλειμμα έχει μειωθεί σε επίπεδο χαμηλότερο από το όριο του 3 % του ΑΕΠ κατά αξιόπιστο και διατηρήσιμο τρόπο [Απόφαση 2007/465]. Η εικόνα αυτή ανατρέπεται τον Φεβρουάριο του 2009, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει αναφορά βάσει της οποίας το έλλειμμα για το 2007 ήταν 3.5% του ΑΕΠ. Με βάση αυτήν την έκθεση το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πιστοποιεί [Απόφαση 2009/415], τον Απρίλιο του 2009, την ύπαρξη ελλείμματος και απευθύνει συστάσεις στην Ελλάδα για υλοποίηση διαθρωτικών μέτρων εντός έξη μηνών.  Ο Κ. Καραμανλής δεν λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα και προκηρύσσει εκλογές ένα μήνα πριν τη λήξη της διορίας των έξη μηνών, με το επιχείρημα της ανάγκης… λήψης μέτρων! Στη σημερινή της απόφαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργοποίησε, μόνο για την Ελλάδα,  τη διαδικασία της στενής επιτήρησης τουάρθρου 104(8)της συνθήκης του Μάαστριχτ.

Comments are closed.