• Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της

    Οι δηλώσεις του κ. Σαμαρά για τους μετανάστες, δίπλα στο μεθοριακό φράχτη στον Έβρο, προκαλούν ανατριχίλα τόσο ως περιεχόμενο όσο και σαν ύφος.

    Οι διαγκωνισμοί του ΣΥΡΙΖΑ με τη ΝΔ για το ποιος θα προσβάλει την ελευθερία περισσότερο, μας προσβάλλουν όλους το ίδιο. Από τη μια πλευρά είναι οι αρνητές της οικονομικής ελευθερίας και από την άλλη εκείνοι των ατομικών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η χώρα χρειάζεται πολιτικούς με υπεύθυνο λόγο, χωρίς να απευθύνονται στα ταπεινά ένστικτα και τους φόβους μερίδας των ψηφοφόρων διακηρύσσοντας αποκλεισμούς.

    Η Φιλελεύθερη Συμμαχία προτείνει ως βάση κάθε μεταναστευτικής πολιτικής την ισονομία, το σεβασμό στις διεθνείς συνθήκες, τις οποίες έχει υπογράψει η χώρα, τη φροντίδα για την ενσωμάτωση των ξένων στην ελληνική κοινωνία, το σεβασμό των ιδιαιτεροτήτων και δικαιωμάτων τους, αλλά και την αποσαφήνιση των υποχρεώσεών τους, ώστε να αποφεύγονται καχυποψίες, εντάσεις και κοινωνικές αντιπαραθέσεις.

    Παράλληλα, η Φιλελεύθερη Συμμαχία προτείνει μέτρα για την πρόληψη των εντάσεων και των προκαταλήψεων απέναντι στους μετανάστες, τόσο με την είσοδο στη χώρα μεταναστών συγκεκριμένων δεξιοτήτων, όσο και με χρήση πολιτικών συνεργασίας με τις χώρες προέλευσης των μεταναστών.

    Η πρόταση της Φιλελεύθερης Συμμαχίας είναι μια Ελλάδα με ανοιχτή κοινωνία. Η ανοιχτή κοινωνία δεν είναι αντίθετη της ασφάλειας, όπως πολλοί φοβούνται, αλλά συνώνυμο του πολιτισμού, του ανθρωπισμού και της ελευθερίας.

Comments are closed.