• Η αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος

  H μη αναθεώρηση του άρθρου 16 υπήρξε το μεγαλύτερο λάθος της προηγούμενης αναθεώρησης του 2001. Η Eλλάδα παραμένει ουραγός στα ζητήματα εκπαίδευσης σε σχέση με όλες τις άλλες ανεπτυγμένες χώρες τη στιγμή που η βασικότερη επένδυση μιας σύγχρονης κοινωνίας για να μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος και το διεθνή ανταγωνισμό είναι η επένδυση στη γνώση.

  Tο κρατικό μονοπώλιο στην ανώτατη εκπαίδευση είχε ως αποτελέσματα την παρακμή και ανυποληψία των ελληνικών πανεπιστημίων, την αδιαφάνεια στη διαχείριση των πόρων τους και την κατασπατάληση των χρημάτων των Ελλήνων φορολογουμένων. Καταργεί ακόμη το θεμελιώδες για τα άτομα δικαίωμα της επιλογής. Δημιουργεί οικονομικές ανισότητες αφού στερεί από τους οικονομικά ασθενέστερους εκπαιδευτικές και κατ΄ακολουθία επαγγελματικές ευκαιρίες δεδομένου, ότι το κόστος για σπουδές στο εξωτερικό είναι γι΄αυτούς απαγορευτικό. Tέλος δημιουργεί στις οικογένειες των παιδιών που φοιτούν στο εξωτερικό οικονομική αιμοραγία και στερεί την εθνική οικονομία από πολύτιμους συναλλαγματικούς πόρους.

  Οι προτεινόμενες ή φημολογούμενες αλλαγές από τα δύο μεγάλα κόμματα συνιστούν μεταρρύθμιση μόνο στα λόγια και κατ΄ουσίαν υπό το βάρος του πολιτικού κόστους αποτελούν προϊόν συμβιβασμού με τις δυνάμεις της αδράνειας και της συντήρησης που μάχονται για τη διατήρηση των συντεχνιακών κεκτημένων τους, των γραφειοκρατικών προνομίων τους και των άνομων μικροσυμφερόντων τους στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης. Μία πραγματικά μεταρρυθμιστική πολιτική για την ανώτατη εκπαίδευση προϋποθέτει:

  • Την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου στην εκπαίδευση,
  • Τη θέσπιση ειδικών νόμων που θα ορίζουν τις προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας των ιδιωτικών ανώτατων σχολών (κερδοσκοπικών ή μη),
  • Την ουσιαστική αυτοδιοίκηση και τον ανταγωνισμό μεταξύ των δημόσιων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων,
  • Την καθιέρωση αυστηρών θεσμών αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των διδασκόντων σ΄αυτά και συνακόλουθα την κατάργηση της εξίσωσης των πανεπιστημιακών πτυχίων,
  • Την καθιέρωση κουπονιών εκπαίδευσης για όλους τους σπουδαστές που θα επιτρέψουν σ΄αυτούς και τις οικογένειές τους να επιλέξουν τη σχολή που επιθυμούν (δημόσια ή ιδιωτική) μεταφέροντας εκεί τη δημόσια χρηματοδότηση που τους αναλογεί.

Comments are closed.