• Ελεύθερη Οικονομία και Ανοικτή Κοινωνία για Έξοδο από την Κρίση

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία επιθυμεί να ανταποκριθεί στην πρόσκληση του Υπουργού Οικονομικών για προτάσεις μεταρρυθμίσεων, ενόψει της συμφωνίας της χώρας με τους συνομιλητές της στις Βρυξέλλες αύριο Καθαρά Δευτέρα.

  Ο συντονισμός δραστηριοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με κινήματα και ομάδες εθελοντών στην αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας της δυστυχίας και του ρατσισμού, είναι μεταρρύθμιση που αποφέρει σίγουρα αποτελέσματα σε αυτό που λέγεται Ανθρωπιστική Κρίση και μας αφορά όλους.

  Η κατάργηση της γραφειοκρατίας και η χαμηλή φορολογία είναι μεταρρύθμιση που σημαίνει ότι πολλοί περισσότεροι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν λιγότερα λεφτά με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα έσοδα του κράτους.

  Η απενοχοποίηση του ανταγωνισμού και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, η ουσιαστικά ελεύθερη δυνατότητα του επιχειρείν και το πραγματικό άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων είναι μεταρρύθμιση που επιτρέπει στην προσφορά και τη ζήτηση να δημιουργούν θέσεις εργασίας, πλούτο και ανάπτυξη σε μια ελεύθερη οικονομία.

  Η ατομική ελευθερία διαμορφώνει μια ανοιχτή κοινωνία χωρίς διακρίσεις (μεταξύ άλλων διαχωρισμός ρόλων θρησκείας-πολιτείας, σεβασμός των ατομικών δικαιωμάτων αυτοχθόνων και μετοίκων) και διαμορφώνει ελεύθερους πολίτες που έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν τη ζωή τους με αξίες και προτεραιότητες που οι ίδιοι θέτουν, σε ένα μικρό κεντρικό κράτος το οποίο θέτει λίγους και σταθερούς κανόνες δικαίου που γίνονται σεβαστοί από όλους, αλλά και σε μια τοπική αυτοδιοίκηση με δικά της έσοδα και πρωτοβουλίες.

  Η ορθολογική και σύμφωνη με τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου πρωτοβουλία για την επίλυση των διαφορών μας με γειτονικά κράτη, δημιουργεί το διεθνές κλίμα που θα επιτρέψει στη χώρα να προσελκύσει το διεθνές κοινό που αξίζει στις εκδηλώσεις πολιτισμού, ανθρώπινης δημιουργίας και φυσικής ομορφιάς της Ελλάδας.


  Καλή επιτυχία!

Comments are closed.