• Από τη γενιά του Πολυτεχνείου στη γενιά του Μνημονίου.

    Η γενιά του Πολυτεχνείου διεκδίκησε, πριν τριάντα επτά χρόνια, «ψωμί, παιδεία,ελευθερία».

    Σήμερα, η “γενιά του Μνημονίου” καλείται να κάνει τη δική της επανάσταση, στηρίζοντας το Μνημόνιο και διεκδικώντας σθεναρά το ψωμί, την παιδεία και την ελευθερία που ακόμα στερείται.

    Το σύνθημα «ψωμί, παιδεία, ελευθερία», στάθηκε αρκετό για να επαναφέρει την Ελλάδα σε τροχιά εκδημοκρατισμού, η ισχύς του όμως δεν άργησε να εξασθενήσει και να μετατραπεί από αίτημα μιας ολόκληρης γενιάς σε εργαλείο λαϊκισμού και αναξιοκρατίας.


    Σήμερα, η γενιά της μεταπολίτευσης παραδίδει σε κάθε Έλληνα πολίτη ένα χρέος 50.000 ευρώ. Και μαζί με αυτό μια Ελλάδα χρεοκοπημένη, με απαξιωμένο σύστημα παιδείας και κατεστραμμένη οικονομία.

    Το Μνημόνιο, με τις αλλαγές που προωθεί, αποκαθιστά μερικώς την οικονομική ελευθερία και απελευθερώνει τον τόπο από στρεβλώσεις και ανισορροπίες δεκαετιών. Απαιτούνται όμως πολλά περισσότερα, μεταξύ των οποίων και η υλοποίηση ενός νέου υγιούς αναπτυξιακού μοντέλου.

Comments are closed.