• Το κράτος εξωθεί τους μετανάστες στην παρανομία

   Η  Φιλελεύθερη  Συμμαχία  σε ανακοίνωσή της επισημαίνει τη συμφωνία των διαπιστώσεών της για το μεταναστευτικό ζήτημα με εκείνες του Συνήγορου του Πολίτη ο οποίος σε επιστολή του προς το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι: «Οι νόμιμες προϋποθέσεις για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας επενεργούν στην πράξη ως ιδιαίτερα ανελαστικοί περιορισμοί, οι οποίοι οδηγούν συχνά στη ματαίωση των επιχειρηματικών διαβημάτων των ενδιαφερομένων, καθώς δεσμεύουν υπέρμετρα την ελευθερία επιχειρηματικής δράσης τους και μειώνουν τις πιθανότητες να προσπορισθούν ικανά εισοδήματα για συνέχιση της δραστηριότητάς του».

  Eπίσης, ο Συνήγορος του Πολίτη προσθέτει ότι « οι περιορισμοί αυτοί δεν φαίνεται να προωθούν τη βελτίωση της τοπικής και εθνικής οικονομίας, καθώς λειτουργούν περισσότερο ως μία επαχθής διάκριση σε βάρος των αλλοδαπών επιχειρηματιών και λιγότερο ως εύλογη δημόσια ρύθμιση της επιχειρηματικής δράσης τους». «Αντί η διαδικασία να συμβάλλει στην ολοκλήρωση της κοινωνικής ένταξης αλλοδαπών, οι οποίοι διαμένουν ήδη μακρό χρονικό διάστημα στην Ελλάδα, καταλήγει μάλλον να τους εξωθεί στην παρανομία, καθώς προκαλεί κίνδυνο να απολέσουν τη νομιμότητα της διαμονής τους στη χώρα».

  Για τη Φιλελεύθερη Συμμαχία οι μετανάστες είναι εν δυνάμει Έλληνες πολίτες και γι’ αυτό έχει καταγγείλει επανειλημμένως τους κύριους υπεύθυνους για τη σημερινή θλιβερή κατάσταση.

  Για την αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων της μεταναστευτικής πολιτικής η Φιλελεύθερη Συμμαχία προτείνει μια νέα προσέγγιση στηριζόμενη στα εξής βασικά σημεία:

  • Δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές εκλογές σε όλους του νόμιμους κατοίκους της ελληνικής επικράτειας ανεξαρτήτως καταγωγής ή ιθαγένειας.
  • Αυτόματη χορήγηση υπηκοότητας σε όλους όσους γεννιούνται σε ελληνικό έδαφος.
  • Άρση των νομικών κωλυμάτων για σπουδές ή φοίτηση στο σχολείο των παιδιών παρανόμων μεταναστών.
  • Κατάργηση των παραβόλων για τις αιτήσεις νομιμοποίησης.
  • Λευκή κάρτα με πενταετή και όχι μονοετή ισχύ.
  • Ενεργές πολιτικές για την απασχόληση μεταναστών εργαζομένων στην ελληνική οικονομία (προγραμματισμό των εσωτερικών αναγκών, συνεργασία με τις χώρες προέλευσης και με διεθνείς οργανισμούς).
  • Έμφαση στις διμερείς σχέσεις με τις χώρες προέλευσης των μεταναστών (για καλύτερο προγραμματισμό της νόμιμης μετανάστευσης, διευκόλυνσης του επαναπατρισμού όσων το επιθυμούν και περιορισμό της λαθρομετανάστευσης).
  • Αναδιοργάνωση των μέτρων ελέγχου της λαθρομετανάστευσης με έμφαση στους εσωτερικούς ελέγχους (με παράλληλο έλεγχο της ελληνικής αγοράς εργασίας γενικότερα).

  Το όραμα της Φιλελεύθερης Συμμαχίας είναι μια Ελλάδα ισονομίας και ισοπολιτείας με σεβασμό των μειονοτήτων και ξεκάθαρη μεταναστευτική πολιτική. Μια ανοιχτή κοινωνία που σέβεται και δίνει φωνή στη διαφορετικότητα.

Comments are closed.