• Για τον επιλεκτικό «αντι-ρατσισμό» της Κυβέρνησης

    Με αφορμή το πρόσφατο Προεδρικό Διάταγμα για τον αντι-ρατσισμό, η Φιλελεύθερη Συμμαχία θεωρεί πως το έγκλημα πρέπει να τιμωρείται για τις συνεπειές του και όχι για τα κινητρά στη σκέψη των αυτουργών. Επίσης θεωρεί πως κάθε νόμος που περιορίζει την ελευθερία της έκφρασης ακόμα και της πιο απεχθούς επιφέρει σοβαρές παρενέργειες και επιπτώσεις σε μια ανοικτή κοινωνία με αμφίβολα αποτελέσματα.

    Ωστόσο κάθε επιδίωξη του Κράτους να καταργήσει διακρίσεις ή να προστατεύσει άτομα επιλέγοντας κάποια χαρακτηριστικά (όπως η φυλή, η εθνοτική καταγωγή  και το θρήσκευμα) και αγνοώντας άλλα, όπως ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου, αποτελούν και αυτές κατάφορες παραβιάσεις της ισονομίας που τελικά βλάπτουν τα ανθρώπινα δικαιώματα περισσότερο απ’ οσο προσπαθούν να τα προστατέψουν.

    Η Φιλελεύθερη Συμμαχία υποστηρίζει σταθερά πως δύο από τα θεμέλια της ανοικτής κοινωνίας αποτελούν η ελευθερία της έκφρασης και η κατάργηση των διακρίσεων θετικών ή αρνητικών με βάση τη φυλή, το θρήσκευμα, την εθνοτική καταγωγή και φυσικά το σεξουαλικό προσανατολισμό και τη ταυτότητα φύλου.

Comments are closed.