• Σύμφωνο Συμβίωσης χωρίς διακρίσεις τώρα! Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου επιβεβαιώνει τη Φιλελεύθερη Συμμαχία

    Η Φιλελεύθερη Συμμαχία χαιρετίζει την απόφαση του ΕΔΔΑ για την παράνομη διάκριση και αποκλεισμό εναντίον των ομοφυλόφιλων ζευγαριών, στο πλαίσιο της ισότητας όλων των πολιτών απέναντι στον νόμο.

    Να υπενθυμίσουμε πως η Φιλελεύθερη Συμμαχία από τις 10 Οκτωβρίου 2008 έχει προσφύγει ενάντια στο σχετικό νόμο στην Ευρωπαϊκή επιτροπή ενάντια στην Ελληνική κυβέρνηση.

    H σημερινή απόφαση είναι μια ακόμη ένδειξη της δεινής θέσης της Ελλάδας στα θέματα της προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων. Με βάση τα στατιστικά του ΕΔΔΑ από το 1959-2011 η Ελλάδα έχει ίσως το υψηλότερο ποσοστό μη συμμόρφωσης από μικρές χώρες γενικά, καθώς κατατάσσεται π.χ. 3η και 4η σε απόλυτα νούμερα και σε σύνολο 27 χωρών-μελών σε καταδίκες υποθέσεων με κριτήριο την “διάρκεια της διαδικασίας” (length of procedure) και το “δικαίωμα σε δίκαια δίκη” (right to fair trial) αντίστοιχα.

    Σήμερα και το ΕΔΔΑ επιβεβαιώνει τη θέση της Φιλελεύθερης Συμμαχίας. Είναι ίσως μια συμβολική σύμπτωση πως ένας από τους ενάγοντες της υπόθεσης στο ΕΔΔΑ είναι ο τωρινός πρόεδρος της Φιλελεύθερης Συμμαχίας Γρηγόρης Βαλλιανάτος.

Comments are closed.