• Η Φιλελεύθερη Συμμαχία και φέτος στο Athens Pride

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία θα συμμετάσχει και φέτος στο Athens Pride.

  Στο κεντρικό θέμα του φεστιβάλ ‘Αγάπα, με είναι δωρεάν’ συμπληρώνουμε πως η αγάπη είναι δωρεάν, αντίθετα, οι διακρίσεις με βάση το σεξουαλικό προσανατολισμό και ταυτότητα κοστίζουν:

  Κοστίζουν στη δημοκρατία δημιουργώντας έλλειμα ισονομίας.

  Κοστίζουν σε αλληλεγγύη ανάμεσα σε ανθρώπους που μπορούν να συνυπάρξουν αλλά που οι διακρίσεις τους χωρίζουν.

  Κοστίζουν σε χρήμα με τους μηχανισμούς του κράτους που ασχολούνται με το να κατατάσσουν τους συνανθρώπους μας σε πολίτες α’ και β’ κατηγορίας.

  Κοστίζουν στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια στιγματίζοντας χωρίς λόγο την ίδια την ανθρώπινη φύση.

  Καμια διάκριση λοιπόν, μόνο αγάπη! Δε κοστίζει! Ωφελεί και προσφέρει!

  Επισκεφτείτε το περιπτερό μας και ελάτε να συζητήσουμε για την κατάργηση των διακρίσεων με βάση το φύλο, το σεξουαλικό προσανατολισμό και τη σεξουαλική ταυτότητα και πως θα δημιουργήσουμε μια ανεκτική και ανοικτή κοινωνία.

   

Comments are closed.