• Η επόμενη μέρα της Φιλελεύθερης Συμμαχίας

  Η επόμενη των εκλογών βρίσκει το συνασπισμό Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία ισχυρότερο αλλά εκτός Βουλής.

  Δεν είχαμε τη δυνατότητα στο λίγο χρόνο που μας δόθηκε να επικοινωνήσουμε επαρκώς το σύνολο του προγράμματός μας που αποτελεί πρόταση διακυβέρνησης της χώρας. Το μικρό κράτος, η ελεύθερη αγορά, ο σεβασμός και η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, και η ανοιχτή κοινωνία είναι πάντα οι στόχοι που θα πρέπει να μπορέσουμε να συζητήσουμε ευρύτερα, και να πείσουμε.

  Ανεξαρτήτως όμως από τη μη είσοδο στη Βουλή, αξίζει να σημειωθεί ότι η συνεργασία Δράσης-Φιλελεύθερης Συμμαχία απέφερε τριπλάσιους σχεδόν ψήφους από το άθροισμα των ψήφων των δύο κομμάτων που έλαβαν στις Ευρωεκλογές του 2009. Οι πετυχημένες συνεργασίες κρίνονται από το αν αποδίδουν περισσότερο από το άθροισμα των μερών τους.

  Εκτιμούμε ότι αυτό το καταφέραμε γιατί διατηρήσαμε μια ευκρινή ταυτότητα με συνέπεια λόγων και πράξεων. Πιστεύουμε ότι το σκεπτικό αυτό θα πρέπει να ακολουθείται σε κάθε συνεργασία.

  Στην περίπτωση επαναληπτικών εκλογών, άμεσα, η πρόθεση της Φιλελεύθερης Συμμαχίας, αλλά και της Δράσης, είναι να συμμετάσχουν στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού, φιλελεύθερου μεταρρυθμιστικού πόλου κατ αρχήν με τη Δημοκρατική Συμμαχία στην αναλογία που προκύπτει απο το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά και άλλων ομάδων ή προσώπων που συμφωνούν μαζί μας σ’ ένα πλαίσιο που θέσαμε ως βάση συζήτησης και στο συνασπισμό μας με τη Δράση.

  Η συζήτηση και η συμμετοχή μας σε μελλοντικά σχήματα που συζητούνται ευρέως, προϋποθέτει ανάλογες προγραμματικές συμφωνίες αλλά και ορισμού και προσεκτική εκτίμηση κινδύνων από τη διαμόρφωση του πολιτικού τοπίου εν όψει πολιτικών εξελίξεων. Προϋποθέτει επίσης ειλικρινή πρόθεση για την υλοποίηση αναγκαίων μεταρρυθμίσεων ανεξαρτήτως πολιτικού κόστους. Σε ότι αφορά το ‘κάλεσμα’ του κ. Σαμαρά θεωρούμε ότι αυτό δεν αφορά τη Φιλελεύθερη Συμμαχία.

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία θα συνεχίσει εκτός από το πολιτικό της ρόλο να εκπληρώνει τον παιδευτικό και ιδεολογικό της στόχο με την υποστήριξη, διαδοση και προώθηση των φιλελεύθερων ιδεών και προτάσεων.

Comments are closed.