• Φιλελεύθερες λύσεις στα προβλήματα της Αθήνας

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία χαιρέτισε, πριν από δύο μήνες, την δημιουργία της κίνησης «Πορτοκαλί» για το δήμο της Αθήνας και βρέθηκε κοντά της σε όλες της φάσεις της ανάπτυξής της. Η δημοτική κίνηση «Πορτοκαλί» πρότεινε μια φιλελεύθερη οπτική για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων της Αθήνας υποστηρίζοντας προτάσεις όπως:

  • Τα σκουπίδια σε ιδιώτες
  • Μείωση τελών
  • Δήμος μικρός και αποτελεσματικός
  • Ελεγχόμενη στάθμευση
  • Αθήνα προσβάσιμη
  • Συμβίωση με μετανάστες
  • Διαχείριση διαδηλώσεων
  • Δημοτικοί χώροι στους καλλιτέχνες

  Μετά από πρόσκληση συνεργασίας του Γιώργου Καμίνη, το «Πορτοκαλί» αποφάσισε τη συνεργασία στο πρόσωπο ενός ανεξάρτητου υποψηφίου με γνώμονα το όφελος της πόλης και των κατοίκων της.

  Η συμμετοχή εκπροσώπων του «Πορτοκαλί» στη διαμόρφωση του προγράμματος και στους συνδυασμούς του Γιώργου Καμίνη γεννούν την ελπίδα ότι οι αρχές της ελευθερίας και της ανοιχτής κοινωνίας θα εκπροσωπηθούν πλέον δυναμικά στον δήμο Αθηναίων.

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία θα στηρίξει, με τα μέσα που διαθέτει, αυτήν την προσπάθεια ώστε να γίνει η ελπίδα αυτή πραγματικότητα.

Comments are closed.