• Ερωτήσεις και απαντήσεις για την κρίση

  Παρά το γεγονός ότι η χώρα βρίσκεται σε δεινή οικονομική κρίση, ελάχιστη πληροφόρηση έχει δοθεί στους Έλληνες πολίτες για τα αίτιά της, τα πραγματικά της μεγέθη και τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται.

  Το κενό αυτό επιχειρεί να καλύψει ομάδα έγκριτων οικονομολόγων, ξένων και Ελληνικών πανεπιστημίων, στο κείμενό τους «Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα: Μεταρρυθμίσεις και ευκαιρίες σε μία κρίσιμη συγκυρία». Οι βασικοί συγγραφείς του κειμένου αυτού είναι οι κ.κ. Δημήτρης Βαγιανός (London School of Economics CEPR και NBER), Νίκος Βέττας (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και CEPR) και Κώστας Μεγήρ (Yale University, University College London και IFS), συνεπικουρούμενοι από τους κ.κ. Κώστα Αζαριάδη (Washington University at Saint Louis), Γιάννη Ιωαννίδη (Tufts University), Χάρη Ντέλλα (University of Bern και CEPR) και Χριστόφορο Πισσαρίδη (London School of Economics και CEPR). Το κείμενό τους είναι αναρτημένο στο ιστολόγιο greekeconomistsforreform.com

  Στο κείμενο αυτό δίνονται, με απλό τρόπο ώστε να γίνονται κατανοητές από μη ειδικούς, απαντήσεις για όλα τα παρακάτω ερωτήματα:

  • Πότε συσσωρεύτηκε το δημόσιο χρέος;
  • Πως επηρεάστηκε η οικονομία από το δημόσιο χρέος;
  • Γιατί είναι υπερχρεωμένη η Ελλάδα στους ξένους;
  • Πως μπορεί να αποπληρώσει το χρέος της η Ελλάδα;
  • Ποια είναι η κύρια αιτία του ελλείμματος στην Ελλάδα;
  • Φοροδιαφυγή: Ποιες είναι οι επιπτώσεις της και πως μπορεί να αντιμετωπιστεί;
  • Πρέπει να μειωθεί ο δημόσιος τομέας;
  • Πως μπορεί να παταχθεί η διαφθορά στον δημόσιο τομέα;
  • Για ποιο λόγο απαιτείται μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος;
  • Γιατί είναι σημαντική η ανταγωνιστικότητα;
  • Πως μπορεί να καταστεί περισσότερο ανταγωνιστική η ελληνική οικονομία;
  • Ποιες σημαντικές μεταρρυθμίσεις απαιτούνται στην αγορά προϊόντων;
  • Ποιες σημαντικές μεταρρυθμίσεις απαιτούνται στην αγορά εργασίας;

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία συμφωνεί με τις περισσότερες των απαντήσεων που δίνονται. Όμως η μεγάλη αξία του κειμένου αυτού βρίσκεται στο ότι καταθέτει πληθώρα στοιχείων και επιχειρημάτων που συνηγορούν υπέρ των φιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται ώστε να ξεπεράσει η Ελλάδα την κρίση και να επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης.

  Όλο το κείμενο σε pdf Image

Comments are closed.