• Επιτήρηση: η τελευταία ευκαιρία;

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλλε στην Ελλάδα, με την σημερινή της απόφαση, την υποχρέωση εξυγίανσης των δημοσιονομικών της και υλοποίησης διαρθρωτικών αλλαγών στη λειτουργία του κράτους και της οικονομίας.

  Με την απόφαση αυτή το πολιτικό σύστημα της χώρας εξαναγκάζεται να συναινέσει στην υλοποίηση μέτρων που ούτε καν θα συζήταγε στο παρελθόν. Η αναγκαστική αυτή συναίνεση, ιδίως μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, αποτελεί ταυτόχρονα και ομολογία της ευθύνης των κομμάτων αυτών για την χρεοκοπία της χώρας.

  Πιο συγκεκριμένα, η σημερινή απόφαση επισημαίνει ότι η Ελληνική οικονομία χαρακτηρίζεται από την δημοσιονομική της κρίση σε συνδυασμό με ευρύτερες μακροοικονομικές ανισορροπίες που οφείλονται σε βαθειά διαθρωτικά προβλήματα. Για τον λόγο αυτό, συμπεραίνει η έκθεση, απαιτείται συνδυασμός μέτρων δημοσιονομικής πειθαρχίας με δέσμη ευρύτερων μεταρρυθμίσεων που θα αποσκοπούν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, στην μεταρρύθμιση του συστήματος συντάξεων και υγειονομικής περίθαλψης, στην βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας, στην αποτελεσματικότητα του συστήματος μισθολογικών διαπραγματεύσεων, στην βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, και στην διατήρηση της σταθερότητας στον τραπεζικό και τον χρηματοπιστωτικό τομέα.

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία θεωρεί ότι η επιτήρηση της Ελλάδας από τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που τέθηκαν δηλαδή τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες ώστε να μειωθεί στο 8,7% του ΑΕΠ το 2010 και, εν συνεχεία, στο 5,6% το 2011, στο 2,8% το 2012 και στο 2% το 2013.

  Όμως, η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, αν και απολύτως αναγκαία, δεν θα έχει τα επιθυμητά αναπτυξιακά αποτελέσματα αν δεν συνοδευτεί από τη φιλελευθεροποίηση του οικονομικού μοντέλου της χώρας μέσω της υλοποίησης των ευρύτερων μεταρρυθμίσεων που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Φιλελεύθερη Συμμαχία έχει επισημάνει, σε προηγούμενη ανακοίνωσή της, τους κινδύνους που θα αντιμετωπίσει μια χώρα σαν την Ελλάδα της οποίας η σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία και η, εξωτερικά εισαγόμενη, δημοσιονομική πειθαρχία έρχονται σε αντίθεση με τις εγχώριες –κρατικίστικες- πολιτικές της.

  Η επιμονή της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ να περιορίσει το εύρος και τη σημασία των αναγκαίων παρεμβάσεων μόνο στη δημοσιονομική τους διάσταση, προκρίνοντας μάλιστα την αύξηση των φορολογικών εσόδων αντί της δραστικής μείωσης του κράτους και των δαπανών του, δείχνει την αδυναμία της να κατανοήσει το μέγεθος του προβλήματος της χώρας. Δείχνει επίσης και τον βαθμό της εξάρτησης του “βαθέως ΠΑΣΟΚ” από τις κρατικοδίαιτες παρασιτικές ομάδες που λεηλατούν, επί δεκαετίες, το δημόσιο χρήμα.

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία χαιρετίζει τη σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και εκφράζει σοβαρό σκεπτικισμό για τη δυνατότητα υλοποίησης των επιβεβλημένων  μεταρρυθμίσεων από την υπάρχουσα δημόσια διοίκηση και, κυρίως, το πολιτικό προσωπικό της χώρας.

  (*) Το πλήρες κείμενο της απόφασης της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε pdf Image

Comments are closed.