• Ελεύθερο Διαδίκτυο για την ελεύθερη διακίνηση ιδεών και καινοτομιών

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία την κατάθεση νομοσχεδίων στη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ, που επιδιώκουν να καταπολεμήσουν την ‘πειρατεία’ στο Διαδίκτυο και θα επηρεάσουν τις ζωές όλων μας.

  Ενώ θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη η αποτελεσματικότητα αυτών των νόμων σε ό,τι αφορά το ζήτημα της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, είναι προφανείς οι κίνδυνοι για την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών στο Διαδίκτυο και γενικότερα για την καινοτομία.

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία υποστηρίζει ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αναγνωρίζεται ο δημιουργός ενός έργου και να απολαμβάνει τους καρπούς της διάνοιάς του χωρίς να δημιουργούνται στεγανά και εμπόδια στην παγκόσμια αρένα γνώσης και μάθησης.

  Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών βρίσκονται στον πυρήνα της οικονομίας και της κοινωνίας της γνώσης, η οποία μπορεί να φέρει την παγκόσμια ευημερία και ανάπτυξη.

  Ανάμεσα σε αυτά τα δύο αντιμαχόμενα αιτήματα θα πρέπει σίγουρα να δοθεί έμφαση στην προώθηση του δεύτερου.

  Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να αντανακλά με λογικό τρόπο την παγκόσμια τεχνολογική και  τη γενικότερη πρόοδο της διανόησης. Οι όποιοι περιορισμοί θα πρέπει να είναι βραχυπρόθεσμοι, επιεικείς και να αποφεύγονται καθολικές απαγορεύσεις.

  Με αφορμή αυτές τις εξελίξεις, η Φιλελεύθερη Συμμαχία καλεί την Ελληνική Πολιτεία να εξορθολογίσει το εγχώριο νομικό πλαίσιο προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, το οποίο επιβαρύνει και ταλαιπωρεί χιλιάδες επιχειρήσεις και δημιουργούς και συμβάλλει στο γενικότερο αντιαναπτυξιακό κλίμα που βιώνουμε στη χώρα.

Comments are closed.