• Εκλογική διακήρυξη της Φιλελεύθερης Συμμαχίας για τις ευρωεκλογές

  Εκλογική διακήρυξη της Φιλελεύθερης Συμμαχίας για τις ευρωεκλογές: για μια νέα Ελλάδα σε μια νέα Ευρώπη, της ελευθερίας, της οικονομικής ανάπτυξης και της δημοκρατίας.

  το πλήρες κείμενο σε pdf

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία εγκαινίασε στις 9 Μαΐου, «Ημέρα της Ευρώπης», την προεκλογική εκστρατεία της για τις ευρωεκλογές του Ιουνίου με την ανακοίνωση, από τον πρόεδρό της κ. Φώτη Περλικό, της εκλογικής διακήρυξής της μέσω του διαδικτύου.  Στη εκλογική της εκστρατεία η Φιλελεύθερη Συμμαχία έχει τη συμπαράσταση των Ευρωπαίων Φιλελευθέρων (ELDR).

  Στη διακήρυξή της για τις ευρωεκλογές η Φιλελεύθερη Συμμαχία απαντά με σαφήνεια και τόλμη στα ερωτήματα των Ευρωπαίων πολιτών, όπως, «ποιοι είμαστε;», «ποιοι είναι οι στόχοι μας;», «πώς θα ξεπεραστεί η κρίση;», «τι μέσα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να βγούμε από το τέλμα;».

  Στο ερώτημα των Ευρωπαίων πολιτών «ποιοι είμαστε;» η Φιλελεύθερη Συμμαχία προτείνει να στραφούμε και πάλι στις αξίες πάνω στις οποίες θεμελιώθηκαν οι φιλελεύθερες δυτικές κοινωνίες, δηλαδή στις ιδέες του Διαφωτισμού, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της προάσπισης των ατομικών δικαιωμάτων και της ελεύθερης οικονομίας.

  Στο ερώτημα των Ευρωπαίων πολιτών «ποιοι είναι οι στόχοι μας;», η Φιλελεύθερη Συμμαχία προτείνει να ξαναγίνει η Ευρώπη παγκόσμιος πρωταγωνιστής για  οικονομική ανάπτυξη και εμπέδωση της ελευθερίας, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στον κόσμο.

  Σχετικά με τη σημερινή κρίση, η διακήρυξη διαπιστώνει ότι αυτή μεγεθύνει και επαναφέρει στο προσκήνιο χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενός εκάστου των μελών της και αναδεικνύει την ανάγκη αναπροσανατολισμού των Ευρωπαϊκών πολιτικών. Η Φιλελεύθερη Συμμαχία καλεί τις Ευρωπαϊκές ηγεσίες να αντιληφθούν ότι, εν μέσω της παγκόσμιας κρίσης, η νομισματική ενοποίηση μπορεί και να ακυρωθεί εάν δε συμπληρωθεί από την αντίστοιχη πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης. Χωρίς την αποκατάσταση αυτής της ανισορροπίας, η νομισματική ένωση και η πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης θα αλληλοϋπονομεύονται, μέχρι τη κατάρρευση και των δύο.

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία προτείνει, στην εκλογική της διακήρυξη, την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, δηλαδή την πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης μέσω ενός νέου Ευρωπαϊκού Συντάγματος που θα ιδρύει, στη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις Ενωμένες Πολιτείες της Ευρώπης και θα προσαρμόζει τα σημερινά κοινοτικά όργανα στο νέο ομοσπονδιακό σύστημα.

  Μέχρι όμως την υλοποίηση αυτών των φιλόδοξων στόχων η Φιλελεύθερη Συμμαχία θα κινείται δραστήρια για τη δημιουργία ευρύτατης μεταρρυθμιστικής συμπαράταξης στην Ελλάδα που θα διεκδικεί, άμεσα και χωρίς καθυστερήσεις, την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που έχουν ανάγκη οι πολίτες και η χώρα. Η εκλογική διακήρυξη συνοψίζει σε τρεις δέσμες τις μεταρρυθμίσεις αυτές.

  Η Φιλελεύθερη Συμμαχία καλεί τους Έλληνες πολίτες να διαδώσουν τα μηνύματα αυτά, να συμμαχήσουν μαζί της και να υπερψηφίσουν τον συνδυασμό της στις ευρωεκλογές του Ιουνίου.

Comments are closed.