• Άμυνα: Αναχρονιστικές και ενδεχoμένως επικίνδυνες οι αντιλήψεις της συγκυβέρνησης

  Ακούγοντας τις αναχρονιστικές προθέσεις της Συγκυβέρνησης των (ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΞ.ΕΛ), για υποχρεωτική στράτευση των γυναικών, η ΦΙΣΥ δίνει την δική της αντιπρόταση,που βασίζεται στις σύγχρονες και διεθνείς πρακτικές για την Άμυνα.

  Άμυνα

  Θεωρούμε ότι η υποχρεωτική στράτευση αποτελεί καταπάτηση της ατομικής ελευθερίας.
  Παράλληλα γνωρίζουμε ότι οι σύγχρονες αμυντικές ανάγκες και η πολυπλοκότητα των οπλικών συστημάτων επιβάλουν την ύπαρξη στελεχιακού δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης.
  Αναγνωρίζοντας τη δυσκολία άμεσης αλλαγής των επιχειρησιακών αναγκών των ένοπλων δυνάμεων προτείνουμε τη σταδιακή κατάργηση της υποχρεωτικής θητείας, τη δημιουργία ενός μικρού, κατάλληλα καταρτισμένου και εξοπλισμένου επαγγελματικά στρατού και τη δημιουργία εθνοφρουράς που θα συγκροτηθεί σε εθελοντική βάση.

  Προτείνουμε τον δραστικό εξορθολογισμό των ελληνικών αμυντικών δαπανών με:

  περαιτέρω μείωση των «δαπανών προσωπικού» ως ποσοστού των συνολικών δαπανών, κατάργηση των διάσπαρτων και στρατηγικώς ασήμαντων στρατοπέδων, κατάργηση της νομοθεσίας που προσθέτει ένα πρόσθετο 3% επί των δαπανών προμήθειας αμυντικού υλικού υπέρ του ταμείου συντάξεων των Ε.Δ., αναθεώρηση του μοντέλου συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων (π.χ. τεθωρακισμένα, ελικόπτερα, αεροσκάφη κλπ) προς την κατεύθυνση της στρατηγικής εκχώρησης (outsourcing) μέσω διεθνών διαγωνισμών σε μία πλήρως ιδιωτική και ανταγωνιστική αμυντική βιομηχανία και ανάληψη ουσιαστικών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο του NATO και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας για διακρατικές συνεργασίες σε αμυντικές προμήθειες.
  Γνωρίζουμε ότι ο ευαίσθητος τομέας της αμυντικής βιομηχανίας δεν λειτουργεί ως ελεύθερη αγορά, αλλά και ότι η διεθνής πρακτική έχει δείξει ότι οι αμυντικές βιομηχανίες δεν χρειάζεται να παραμένουν υπό κρατικό έλεγχο προκειμένου να είναι ανταγωνιστικές και εξωστρεφείς.

  Προτείνουμε:
  την άμεση ιδιωτικοποίηση όλων των αμυντικών βιομηχανιών ή το κλείσιμό τους σε περίπτωση μη εξεύρεσης αγοραστή ή αυτοδιαχείρισης από το προσωπικό τους, την πλήρη εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών αμυντικών δαπανών που αποσκοπούν στην καθιέρωση διαφάνειας και ίσης αντιμετώπισης προμηθευτών και την επένδυση ενός μικρού μέρους των αμυντικών δαπανών σε έρευνα & τεχνολογία με βάση μια νέα εθνική στρατηγική και ενθάρρυνση του clustering και συνεργατικών προγραμμάτων ανάπτυξης νέων προϊόντων μεταξύ βιομηχανιών, πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και μικρομεσαίων εταιρειών.

   

   

Comments are closed.