• 26% φόρος στις «τριγωνικές συναλλαγές»: Φορολογώντας προς τη φτώχεια

    Η κυβέρνηση Σύριζα-Ανεξαρτήτων Ελλήνων, πιστή στο δόγμα της υψηλής φορολόγησης αντί του ελέγχου των διεθνών κανόνων εμπορίου και συναλλαγών, προτείνει την οριζόντια φορολόγηση 26% επί της αξίας τιμολογίου στην περίπτωση που κάποια ελληνική επιχείρηση αγοράσει αγαθά ή υπηρεσίες από χώρες που απολαμβάνουν χαμηλή φορολόγηση, όπως η Κύπρος ή η Ιρλανδία, φέροντας ως πρόσχημα την πάταξη των «τριγωνικών συναλλαγών».


    Το ιστορικό αφερεγγυότητας του Ελληνικού Δημοσίου να πράξει αυτό που ισχυρίζεται, πως δηλαδή θα επιστρέφει αυτό το ποσό στις επιχειρήσεις εντός δωδεκαμήνου, ενισχύει την πίστη πως ο φόρος αυτός δε θα επιστραφεί εύκολα στις επιχειρήσεις. Ήδη οφείλει μεγάλα ποσά από επιστροφή ΦΠΑ προς τις επιχειρήσεις, τα οποία και αδυνατεί να αποδώσει.

    Η Φιλελεύθερη Συμμαχία καταδικάζει τέτοιου είδους οριζόντια μέτρα, καθώς το μόνο που προσφέρουν είναι περαιτέρω ασφυξία στην ρευστότητα των επιχειρήσεων και συρρίκνωση του ήδη περιορισμένου επιχειρείν. Ο μοναδικός δρόμος προς την ανάπτυξη είναι να γίνει η χώρα πιο φιλική σε επενδύσεις υιοθετώντας ένα μοντέλο χαμηλής φορολόγησης.

Comments are closed.