• Για το νομοσχέδιο για την ταυτότητα φύλου.

    Η Φιλελεύθερη Συμμαχία εκφράζει την ικανοποίησή της για τη διατύπωση της γνώμης του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών στη συζήτηση που γίνεται στη Βουλή των Ελλήνων προκειμένου ν’ αναγνωριστεί η ταυτότητα φύλου και οι απαραίτητες αλλάγές στην προσέγγιση της διοίκησης στο ατομικό δικαίωμα της έκφρασης αυτής. Αντίθετα απ τις μικροπολιτικές μεθοδεύσεις κομμάτων, η ελευθερία της έκφρασης της ταυτότητας των χαρακτηριστικών και της έκφρασης φύλου, είναι θεμελιώδης και πρέπει ν’ αποκαθίσταται νωρίς, εύκολα, γρήγορα και με αξιοπρέπεια.