• Για τη Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

    Στην Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων σκεπτόμαστε τους πρόσφυγες και εντείνουμε την υποστήριξή μας προς αυτούς. Η πρόσφατη έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, για τις Παγκόσμιες Τάσεις δείχνει ότι ο ρυθμός αύξησης των προσφύγων είναι πιο γρήγορος από αυτόν της ανεύρεσης λύσεων. Πρέπει να συνεργαστούμε για να κινητοποιήσουμε την πολιτική βούληση και την ηγεσία με στόχο την πρόληψη και τον τερματισμό των συγκρούσεων που δημιουργούν τις ροές των προσφύγων.

    Όταν αποκατασταθεί η ασφάλεια, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις πραγματικές αιτίες της σύγκρουσης, επιτρέποντας τη βιώσιμη επιστροφή των προσφύγων μέσω της πρόσβασης σε βιοποριστικά μέσα, υπηρεσίες και κράτος δικαίου.

    Παρά τα οικονομικά προβλήματα σε όλο τον κόσμο, δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε αυτούς που βρίσκονται σε ανάγκη. Οι πρόσφυγες φεύγουν γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή. Οφείλουμε να τους βοηθήσουμε.

    Οφείλουμε να τους έχουμε στο μυαλό μας. Όχι μόνο σήμερα, αλλά κάθε μέρα. Ειδικά όταν προσπερνάμε αδιάφορα «λαθρομετανάστες» ή τη βία εναντίον τους, οφείλουμε να το σκεφτούμε δυο φορές πριν τους ονομάσουμε έτσι.

Comments are closed.